Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Проект створення сервісного центру з обслуговування і ремонту автомобілів "Авто-Тема"

Реферат Проект створення сервісного центру з обслуговування і ремонту автомобілів "Авто-Тема"

спільство.

В  2. Місія і цілі підприємства

Місією пропонованого до інвестуванню підприємства є створення в місті високотехнологічного підприємства з сервісного обслуговування автолюбителів, що відрізняється недорогими цінами і відмінною якістю наданих послуг, що дасть змогу вивести автомобільний сервіс області на новий якісний рівень.

Метою підприємства є будівництво, обладнання, організація виробничого процесу технічного обслуговування автомобілів, як можна більш повнофункціонального, який поєднує в собі можливості автосервісу з можливостями оренди площ під стоянку автомобіля. Короткостроковими цілями підприємства є завоювання достатньої сегменту ринку і формування стійкого іміджу фірми.

Реалізувати пропоновану місію підприємства буде досить складно, тому стратегічним напрямком його розвитку є спрямованість на розвиток усього комплексу послуг, грамотна маркетингова політика, швидке формування іміджу фірми, тобто чекає серйозна конкурентна боротьба за споживача.

Стратегічний аналіз даного проекту показує, що пропоноване до інвестування підприємство має перспективи розвитку при реалізації наступної стратегії свого розвитку:

1. як можна більш швидкий вихід на ринок послуг і його освоєння,

2. використання можливості застосування ціни на послуги нижчою, ніж ціни конкурентів,

3. застосування грамотної маркетингової політики, постійне відстежування ринкової ситуації,

4. застосування високотехнологічного обладнання, впровадження ноу-хау,

5. застосування праці висококваліфікованих працівників, ефективна кадрова політика, створення зацікавленості працівників в успіху підприємства,

6. В«НалаштуванняВ» виробництва на інтереси споживачів, постійний зворотний зв'язок,

7. гнучкість виробництва, можливість розширення спектра пропонованих послуг

Дотримуючись виробленої стратегії, дане підприємство з реалізації послуг автосервісу зможе досягти успіху, тобто протягом 1 року повернути позикові кошти, а також створити передумови для розвитку виробництва, створення стійкого іміджу фірми і заняття сталого сегмента ринку автотранспортних послуг області.


3. Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів

Загальна характеристика стану справ у галузі автосервісу Республіки Комі.

Збалансоване і динамічний розвиток регіонального господарства, забезпечення зручних і комфортних умов життя населення регіону неможливо собі уявити без створення і нормального функціонування сфери послуг.

До числа найбільш загальних принципів розвитку сфери послуг в регіоні можна віднести наступні:

1) Облік специфіки розглянутої регіональної структури. Це, насамперед, стосується типу регіону (республіка, область і т.д.).

2) Облік соціально-економічної специфіки регіону, перспектив його економічного та демографічного потенціалу, так як це значною мірою визначає темпи зростання невиробничої сфери в регіоні.

3) Дослідження основних тенденцій зміни попиту на даний вид послуг і виявлення головних факторів, що роблять на нього вплив.

4) Дослідження наявної матеріально-виробничої основи задоволення попиту на послуги і виявлення можливостей її розширення за рахунок інвестицій.

5) Пошук джерел фінансових ресурсів для реалізації наміченої стратегії розвитку; узгодження мети і наявних готівкових коштів.

6) Аналіз конкретних інвестиційних проектів зі створення, розширення та реконструкції об'єктів невиробничої сфери.

Першочерговим моментом розвитку автосервісної мережі регіону є аналіз його економічного стану. Вирішення цих завдань може сприяти підвищенню ділової активності в депресивному регіоні за рахунок пожвавлення торговельно-транспортних шляхів, збільшення обсягів перевезених вантажів, зростання чисельності чинного автопарку.

Таким чином, розвиток автосервісу повинно бути органічно ув'язано із загальною комплексною програмою розвитку регіону в цілому. Досвід розробки таких програм для депресивних регіонів свідчить про те, що центральним їх спрямуванням зазвичай є розвиток малого підприємництва та забезпечення працевлаштування населення.

Вирішення цих проблем у значній мірі може вирішуватися шляхом створення мережі відносно невеликих автосервісних підприємств; при цьому стратегія формування автосервісного господарства повинна бути складовою частиною підпрограм розвитку малого бізнесу та зайнятості населення. Таким чином, розвиток автосервісу може успішно виконувати важливі соціально-економічних функцій, забезпечуючи в регіоні нові робочі місця та підвищення зайнятості населення.

Перспективи розвитку автосервісного господарства регіону грунтуються на науково-обгрунтованої оцінки перспектив розвитку регіональної транспортної мережі, ув'язаних з загальноекономічними завданнями розвитку всього регіону в цілому, а також найбільш великих міст регіону та аналіз перспектив їх...


Назад | сторінка 2 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз стану ринку логістичних послуг та шляхи його розвитку
  • Реферат на тему: Синтез сучасних концепцій дослідження банківського сектора на рівні регіону ...
  • Реферат на тему: Створення підприємства побутових послуг - фотосалону ТОВ &Лавка художника& ...
  • Реферат на тему: Аналіз соціально-економічного розвитку регіону
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічні, організаційні засади розвитку фізичної культури і сп ...