Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України

Реферат Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України

00. У 2008 р. саме ця служба отримала понад 64% (1,5 млрд. дол.) Загального фінансування, виділеного міністерству бюджетом на проведення НДДКР. p align="justify"> ARS здійснює дослідження в рамках національних програм, об'єднаних за такими чотирма напрямами: харчування, безпеку і якість продовольства; виробництво тваринницької продукції та захист тварин; природні ресурси і стійкі сільськогосподарські системи; виробництво рослинницької продукції і захист рослин.

У дослідженнях ARS основна увага приділяється так званим "life-sciences", тобто медико-біологічних наук - харчової промисловості, біотехнологій і біопромишленності, охороні здоров'я, діагностиці, охорону навколишнього природного середовища. Варто відзначити, що цей напрямок є пріоритетним не тільки для USDA, але і в цілому для НІС США. p align="justify"> Очевидно, що здійснення повномасштабних цілеспрямованих наукових досліджень вимагає значних обсягів фінансових ресурсів, а це істотно звужує перелік держав, які можуть забезпечити проведення відповідних робіт, отримання адекватних результатів та їх подальше впровадження. Тому в рамках світового співтовариства для забезпечення зростаючого продовольчого попиту повинна бути вирішена проблема доступність сучасних аграрних технологій як для найбідніших країн, так і для дрібних сільськогосподарських виробників. p align="justify"> Нестача коштів у більшості аграріїв і нерозвиненість НАІС називаються міжнародними експертами в числі основних причин виникнення кризових явищ та структурних деформацій в національних аграрних секторах країн, що розвиваються, а також глобальної продовольчої кризи, поточної і перспективної невизначеності продовольчого ринку. Триваючий економічний криза поглиблює фінансові проблеми більшості агровиробників, а також негативно позначається на фінансуванні наукових досліджень у сфері сільського господарства. Разом з тим, як підкреслюють експерти ФАО, лише збільшення обсягів та забезпечення стабільності фінансування наукових досліджень і виробничо-консультаційної сфери в сільському господарстві дозволять дрібним виробникам, більше всіх страждають від економічних криз і несприятливої вЂ‹вЂ‹цінової кон'юнктури аграрного ринку, отримати доступ до практики раціонального використання грунтів і водних ресурсів, адаптованої до їх агрокліматичної зоні, забезпечити посіви високоякісним насіннєвим матеріалом і добривами, а худоба - ветеринарними препаратами.

В Україні масштабні вкладення в НДДКР і техніко-технологічну модернізацію основного капіталу в сільському господарстві здійснюються лише обмеженою кількістю великих і високорентабельних підприємств. Для більшості ж вітчизняних сільськогосподарських виробників інноваційні методи і засоби господарювання маловідомі і практично недоступні. p align="justify"> Аудит діяльності НААН України, проведений Рахунковою палатою України в 2010 р., визнав, що, незважаючи на наявний потужний науковий потенціал і щорічні бюджетні вкладення в розмірі понад 350 млн. грн., стан справ у сфері впровадження в аграрне виробництво наукових результатів підрозділів академії незадовільний. Зокрема, зазначалося, що НААН України втрачає вплив на ринку генетичних (насіннєвих і племінних) ресурсів. У тваринництві позиції вже здані, а в рослинництві в найближчі 1-2 роки 3/4 представлених сортів матимуть іноземне походження. За таких традиційних культурах, як кукурудза, соняшник, цукровий буряк, картопля, овочі та баштанні, в Україні вже зареєстровано понад 50% видів іноземної селекції. У тваринництві маточне поголів'я порід вітчизняної селекції у скотарстві становить від 6 до 15%, в свинарстві - від 0,2 до 4,5%, а птахівництво практично повністю орієнтовано на зарубіжні розробки, пропоновані комплексно, як завершені технології. p align="justify"> Така невідповідність декларованого високого потенціалу і вкрай низьких реальних результатів його використання може свідчити, зокрема, про те, що насправді високого потенціалу інновацій немає; на ринку відсутня потреба в комерціалізації новацій; немає практики підтримки державою інноваційної діяльності в ринкових умовах. На нашу думку, в українському аграрному секторі діють всі три зазначені об'єктивні причини, причому найбільш вагомими з них є перша і третя. p align="justify"> У той же час Україна як держава, глибоко інтегроване у світову економіку, повною мірою підпадає під вплив інноваційних трансформацій глобальної агросфери і деяким чином обумовлює їх формування. Аналіз основних напрямків використання сучасних науково-технічних досягнень у виробництві сільськогосподарської та продовольчої продукції в Україні дозволяє стверджувати: найбільше поширення отримали в рослинництві - впровадження нових сортів і гібридів рослин; використання прогресивних технологій мінімальної обробки грунтів, органічного та точного землеробства; в тваринництві - вдосконалення технологій утримання та годівлі тварин; створення сучасних ветеринарних препаратів і систем за...


Назад | сторінка 3 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи наукових досліджень у тваринництві
  • Реферат на тему: Використання сучасних інформаційних технологій в сільському господарстві
  • Реферат на тему: Фінансування наукових досліджень і розробок інноваційної економіки
  • Реферат на тему: Поняття і класифікація туристських ресурсів, методи їх наукових досліджень
  • Реферат на тему: Обробка результатів наукових досліджень