Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Основи маркетингу

Реферат Основи маркетингу

1. Змінні маркетингу (продукт, упаковка, марка, ціна, реклама і ін), 2. Фактори соціального середовища (соціально-економічні класи, групи, сім'я); 3. Ситуаційні фактори (обставини здійснення покупки, місце і час);. 4. Індивідуальні фактори (стиль життя, набутий досвід, індивідуальність людини тощо). p align="justify"> Модель купівельної поведінки:


В 

Рис.1. Модель поведінки кінцевого споживача (по Ф. Котлеру)


Перший етап - досліджуються потреби в тому чи іншому товарі, використовуються прийоми і методи теорії "граничної корисності" еластичності попиту та ін

Другий етап - здійснюється пошук інформації про товар, його оцінка; використовуються наступні канали інформації: персональні (сім'я, друзі), комерційні (реклама, продавці, упаковка), публічні (засоби масової інформації), емпіричні ( досвід, випробування).

Третій етап - здійснюється купівля, яка представляє завжди компроміс, очікуваний ризик. p align="justify"> Четвертий етап - существляется оцінка правильності вибору, модель В«чорного ящикаВ» (рис.2).


ВХОДЧЕРНИЙ ЯЩИК ВИХОДСтімулиПотребітелі Внутрішнього характераВнешнегохарактераМодель товару Товари Ціни Інформація Рівень розвитку потреб Прагнення до самоствердження Схильність до економії Традиції та звичаї Групові інтереси Громадська думка Ціна товару Кількість товару Місце покупки Рис.2. Модель ухвалення рішення про покупку


Консюмеризм - рух споживачів за розширення та захист своїх прав.

Суверенітет споживача - це право і реальна можливість у межах наявних коштів придбання товарів вільного вибору продавця, місця, часу та ін

«ѳм прав споживачівВ» наступне:

. Право вибирати товар для задоволення своїх потреб в умовах достатнього асортименту, в умовах конкуренції та обмеження монопольного впливу на споживача. p align="justify">. Право на безпеку товарів та їх функціонування в точній відповідності з пропозицією продавця (виробника). p align="justify">. Право на інформованість про найбільш важливі властивості товарів, способи продажу, гарантії і т.п.

. Право на захист від недоброякісних товарів і відшкодування збитку, пов'язаного з їх використанням. p align="justify">. Право бути вислуханим та отримати допомогу при захисті своїх інтересів від державних і громадських органів. p align="justify">. Право на повчання всебічних знань і навичок, що полегшують споживачу прийняття рішення. p align="justify">. Право на здорове навколишнє середовище, не представляє загрози здоров'ю і життю населення. br/>

Тема № 4. Комплексне дослідження товарних ринків


ПИТАННЯ

1. Кон'юнктура ринку або ринкова кон'юнктура, -?

. Позиціонування?

. Ринкова конкуренція?

. Ознака сегментації?

. Критерії сегментації?

. Стратегія?

. Стратегія сегментації?

. Стратегія диверсифікації?


Відповіді

Кон'юнктура ринку або ринкова кон'юнктура, - це конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку на даний момент або якийсь обмежений відрізок часу і відображає поточне співвідношення попиту і пропозиції.

Позиціонування - створення для товару певної позиції серед конкуруючих товарів, своєрідною ніші, яка знайшла б відображення в ієрархії цінностей, створеної у свідомості потенційного покупця.

Ринкова конкуренція - боротьба фірм за обмежений платоспроможний попит споживачів в рамках обмеженого сегмента ринку або ринку Сегмент - це особливим чином виділена частина ринку (група клієнтів на ринку), що володіє подібними характеристиками і однаково реагує на певні маркетингові зусилля .

Ознака сегментації - це показник способу виділення даного сегменту на ринку.

Критерії сегментації - це показник того, наскільки вірно фірма вибрала той чи інший ринок для діяльності.

Стратегія - визначення основних довгострокових цілей і завдань з твердженням курсу дій і розподілу ресурсів необхідних для досягнення цих цілей.

Стратегія сегментації - поглиблення ступеня насичення запропонованими товарами і послугами всіх груп споживачів. Вибір максимальної глибини ринкового попиту...


Назад | сторінка 2 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення відмінностей серед споживачів при сегментації ринку
  • Реферат на тему: Аналіз потреб за допомогою сегментації ринку
  • Реферат на тему: Роль інновацій у процесі переходу від ринку виробника до ринку покупця і до ...
  • Реферат на тему: Рівноважна ціна. Фактори попиту та пропозиції на ринку
  • Реферат на тему: Позиціонування товару на ринку (на прикладі магазину продовольчих товарів & ...