Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналітичні показники ряду динаміки у вивченні розвитку ринку

Реферат Аналітичні показники ряду динаміки у вивченні розвитку ринку

начається за формулою


Е· = ОЈу / n . (1.1.) p> Середній рівень для моментного ряду в разі, якщо тимчасові відстані між цими моментами (датами) однакові, визначається за формулою середньої хронологічної


(1.2)


де n - число рівнів ряду.

Якщо дані (табл.1.1) характеризують чисельність населення певного регіону станом на перше січня ряду років, наступних один за іншому, то представлений ряд є моментним, і середня чисельність населення за даний ряд років повинна бути визначена за формулою (1.2).


Таблиця 1.1

Дата

Чисельність населення, тис. чол.

01.01.2004

1205,3

01.01.2005

1125,6

01.01.2006

1005,8


Але якщо дані (табл. 1.2) характеризують випуск промислової продукції у вартісному вираженні за даний проміжок часу, то представлений ряд є інтервальним і середньорічної випуск продукції необхідно визначати за формулою (1.1).


Таблиця 1.2

Місяць

Випуск, тис. шт.

січня

26

Березня

28

травня

22

липня

18

вересня

20


Графічно ряди динаміки зображуються в основному або лінійними, або стовпчикові діаграм (рис. 1.1). Але в будь-якому випадку по осі абсцис відкладаються показники часу, а по осі ординат - рівні ряду (або базисні темпи росту).


В 

Рис. 1.1. Випуск продукції по місяцях


1.2 Система статистичних показників, що характеризують аналітичні показники рядів динаміки


Аналітичні показники рядів динаміки будуються на основі порівняння (зіставлення) двох рівнів ряду. У кожному ряді динаміки, представленому не двома, а великим числом рівнів, зіставлення можливо між суміжними рівнями (даним рівнем з попереднім), що утворюють систему ланцюгових показників, і між даним рівнем і рівнем, прийнятим за базу порівняння. Останнє створює систему базисних показників аналізу рядів динаміки. p> При вивченні динаміки суспільних явищ виникає проблема описи інтенсивності зміни і розрахунку середніх показників динаміки.

Аналіз інтенсивності зміни в ...


Назад | сторінка 2 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз показників ряду динаміки
  • Реферат на тему: Методи згладжування часових рядів у вивченні динаміки виробничих показників ...
  • Реферат на тему: Аналіз інтервального варіаційного ряду &Чисельність економічно активного на ...
  • Реферат на тему: Факторний аналіз виконання плану і динаміки зміни показників на підприємств ...
  • Реферат на тему: Статистичні показники, ряди динаміки