Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Рівняння рівноваги. Проекція швидкості точки

Реферат Рівняння рівноваги. Проекція швидкості точки

/p>

Побудуємо миттєвий центр швидкостей (МЦС) - точка лежить на перетині перпендикулярів до векторів V A і V B


П‰ O 2 B = рад/с

В 

Визначаємо V D . Точка D належить одночасно повзуну, рухомому уздовж напрямних поступально і стрижня CD. Тому щоб знайти її швидкість досить знати швидкість якої-небудь іншої точки цього стрижня і напрям V D .

Величину V C знайдемо з пропорції


В 

V C = (V C ┴ СМЦС)


Швидкість V D визначаємо за допомогою теореми про проекціях швидкостей двох точок тіла (стрижня CD) на пряму сполучає ці точки (пряма CD).


V D cos45 = V C cos15 в†’ V D = 0,5 В· cos15/cos45 = 0,68 м/c 2


Відповідь: П‰ O 2 B = рад/с; V D = 0,68 м/c 2


Завдання 3

Дошка довжиною l = 6м, вільно покладене на дві різновисокі опори А і В, отримавши початкову швидкість v 0 = 0.5м/с, зісковзує з опор вниз. Чи впаде дошка з них, якщо коефіцієнт тертя між дошкою і опорами f = 0.6, а розміри на ріс.8.4: a = 0.3 l, b = 0.5 l, h = 0.14 l.

В В 

Дано:

l = 6м

v 0 = 0.5м/с

f = 0.6

a = 0.3l

b = 0.5l

h = 0.14l

s -?

Запишемо відразу рівняння рівноваги для дошки знаходиться в спокої


F ТРА = F ТРВ = f В· N = f В· Q sinО± (Ra = Rb = N)

В 

звідси

В 

Q cosО±-2 f В· QsinО± = 0


Запишемо 3-й закон Ньютона для дошки що почала рух

В 

m = mg (cosО±-2 f sinО±)

= g (cosО±-2 f sinО±)


Проинтегрируем отримане рівняння


В 

= V x = g (cosО±-2 f sinО±) t + C 1

x = g (cosО±-2 f sinО±) t + C 1 t + C 2

Знайдемо невідомі cosО± і sinО±


В 

sin 2 О± + cos 2 О± = 1

В 

Знайдемо постійні З 1 і С 2


При t = 0 V x (0) = 0.5 м/с в†’ З 1 = 0,5

При t = 0 x (0) = 0 в†’ З 2 = 0


Остаточно рівняння руху дошки прийме вигляд


V = 9.8 (0.28-2 В· 0.6 В· 0.96) t +0,5 = -8,55 t +0,5

x =-4.27t 2 +0.5 t


Знайдемо час, коли дошка зупиниться


V = 0 в†’ t = 0.5/8.55 = 0.06 c


Шлях пройдений дошкою за це час


x = -4.27 В· 0.06 2 +0.5 В· 0.06 = 0.015 м


Для того щоб дошка впала вона має пройти шлях дорівнює довжині його верхній частині а = 0,3 В· 6 = 1,8 м. У нашому випадку це не відбувається, отже дошка не впаде.


Задача 4

На однорідної балці масою m = 3т (Рис.8.5) встановлена ​​лебідка силою тяжіння G = 25кН, що піднімає на тросі, намотують на барабан d = 0.1 l , вантаж силою тяжіння Q = 12кН з прискоренням а = 3м/с 2 . Визначити навантаження на опори А і В, якщо b = 0.4 l, c = 0.2 l . Масу троса не враховувати. br/>В 

Дано:

m = 3т

G = 25кН

d = 0.1 l

Q = 12кН

а = 3м/с 2

b = 0.4 l

c = 0.2 l

R A , R B -? br/>В 

Запишемо рівняння рівноваги

ОЈ F x = 0 R Ax = 0

ОЈ F y = 0 R Ay -GQ - Mg + R By = 0

ОЈ M A = 0-Gb-Qz-

де


Отримали два рівняння з двома невідомими, знайдемо шукані реакції


R By = кН

R Ay = G+ Q +25 +12 +3.67-23 = 17,67 кН


Відповідь: R By = 23 кН, R Ay = 17,67 кННазад | сторінка 2 з 2

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Моделювання математичного рівняння руху матеріальної точки
  • Реферат на тему: Дошка для сноуборду - конструкція і матеріали
  • Реферат на тему: Визначення точки рівноваги прибутку і точки беззбитковості експлуатації вер ...
  • Реферат на тему: Коефіцієнт детермінації. Значимість рівняння регресії
  • Реферат на тему: Інтерполяційний многочлен Ньютона. Ітераційні рівняння