Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Рівняння рівноваги. Проекція швидкості точки

Реферат Рівняння рівноваги. Проекція швидкості точки

Задача 1

Вантаж силою тяжіння G = 350 Н утримується тросом, перекинутим через блок А, вісь якого укріплена на стрижнях АВ і АС. Визначити сили реакції в стержнях, якщо кути на рис.8.1 рівні, відповідно: О± = 60 Вє, ОІ = 15 Вє, Оі = 30 Вє. Малюнок не витриманий в масштабі.


В 

Дано:

G = 350 Н

О± = 60 Вє

ОІ = 15 Вє

Оі = 30

R A , R B -? p> T = G, тому що тертя в блоці відсутній

Запишемо рівняння рівноваги для стрижнів. В якості об'єкта рівноваги приймемо точку А. Зобразимо діючі на неї сили.

В 

ОЈF x = 0

Tsin30-R C sin60-R B sin75 = 0

ОЈF y = 0


G+ Tcos30-R B cos75-R C cos60 = 0


Отримали два рівняння з двома невідомими. Для спрощення процесу рішення підставимо числові значення відомих величин. p> 350sin30-R З sin60-R B sin75 = -175-0,866 R З -0.966R B = 0


В 

49,6-0,259 R B -0.5 (-202,1-1,1 R B ) = 51,9 +0,291 R B = 0

R B = -51,9/0.291 = -178,35 Н

R C = -202,1-1,1 (-178,35) = -5,92 Н


Знак "-" вказує на те, що сили направлені в сторону протилежну зазначеної на схемі.

Відповідь: R B = -178,35 Н

R C = -5,92 Н


Задача 2

За заданим графіком проекції швидкості точки, що рухається прямолінійно, побудувати графіки її переміщення і прискорення. Який шлях пройшла точка? На якому максимальній відстані від вихідного положення вона перебувала в процесі руху? На якій відстані від вихідного положення вона знаходиться в кінці руху?


В 

Для побудови графіків переміщення і прискорення необхідно записати рівняння швидкості на кожному ділянці представленого графіка.

Ділянка 1. t від 0 до 10 с


V 1 = const = 10 м/с

Ділянка 2. t від 10 до 20 з


V 2 = 2t-10


Ділянка 3. t від 20 до 30 з


V 3 = const = 30 м/с


Ділянка 4. t від 30 до 40 з


V 4 = 120-3t м/с


Для побудови графіків переміщень інтегруємо рівняння отримані вище


В 

Знайдемо константу С. S (0) = 0 = 10.0 + C в†’ C = 0, S 1 = 10t

В 

S 1 (10) = 10.10 = 100

S 2 (10) = 10 2 -10 В· 10 + C в†’ C = 100

В В 

S 2 (20) = 20 2 -20 В· 10 +100 = 300

S 3 (20) = 20.30 + C = 300 в†’ C = -300

В В 

S 3 (30) = 30.30 -300 = 600

S 4 (30) = 120.3 -30 2 + C = 600 в†’ C = -1590

В 

Для побудови графіків прискорень продифференцируем рівняння швидкостей на різних ділянках


a 1 =

a 2 = 2 м/с 2

a 3 = 0

a 4 = -3 м/с 2


В 

Графік залежності переміщення від часу м/с 2

В 

Графік залежності прискорення від часу


Шлях пройдений точкою чисельно дорівнює площі під графіком залежності швидкості від часу


S = 10.10 + (10.10 +0,5 В· 10.20) +10 В· 30 +0,5 В· 10.30 = 750 v


У даному випадку максимальне відстань від вихідного положення складе 750 м, крапка в кінці руху буде знаходиться також на відстані 750 м.

Завдання 8.3 У механізмі хитного гуркоту (ріс.8.3) визначити кутову швидкість кривошипа Про 2 В = 3r та швидкість повзуна D при вертикальному положенні кривошипа O 1 A, якщо АВ = CD = 2r. Ставлення BC/CO 2 = 3/5, кутова швидкість кривошипа Про 1 А дорівнює П‰ = 6 рад/с, кути О± = 60 Вє, ОІ = 45 Вє. Довжина кривошипа O 1 A дорівнює r = 0.1м.


В 

Дано:

O 1 A = r = 0,1 м

AB = CD = 2r = 0,2 м

O 2 B = 3r = 0,3 м

В 

П‰ OA 1 = 6 рад/с

О± = 60 Вє

ОІ = 45 Вє

П‰ O2B , V D -? p> Побудуємо положення механізму в Відповідно з даними умовами завдання.

Для визначення необхідних нам швидкостей необхідно провести ряд проміжних обчислень.

Визначимо швидкість V A


V A = П‰ O1A В· r/2 = 6.0, 1 = 0,6 м. з (V A ┴ O 1 A)


Швидкість V A визначаємо за допомогою теореми про проекціях швидкостей двох точок тіла (стрижня АВ) на пряму сполучає ці точки (пряма АВ).


V A = V B cos30 в†’ V B = 0.6/cos30 = 0,69 м/c 2 <...


сторінка 1 з 2 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Кутова швидкість обертання і кутове прискорення. Прискорення руху вантажів ...
  • Реферат на тему: Визначення прискорення, коефіцієнта тертя і швидкості руху
  • Реферат на тему: Моделювання математичного рівняння руху матеріальної точки
  • Реферат на тему: Датчики часу, швидкості, струму і положення
  • Реферат на тему: Розробка програми для визначення залежності швидкості вала двигуна від часу ...