Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Визначення основних законів кінематики механічних систем, їх застосування для зігнутої балки з консольним ділянкою, матеріальної точки, плоского механізму і обертає системи

Реферат Визначення основних законів кінематики механічних систем, їх застосування для зігнутої балки з консольним ділянкою, матеріальної точки, плоского механізму і обертає системи

; - X B - X A + q В· 1 - F 2 В· cos30 В° - F 3 В· cos60 В° = 0, звідки

X A = - X B + q В· 1 - F 2 В· cos30 В° - F 3 В· cos6 < span align = "justify"> 0 = -60,92 + 15 - 20.0, 866 - 30.0, 5 = - 78 , 24 Н,

реакція спрямована в протилежний бік, прийняту раніше.

Відповідь: X A = 78 , 24 Н;

Y A = 15,98 Н;

X B = 60 , < span align = "justify"> 92 Н.


Контрольне завдання К-1


Точка С рухається по площині хОу. Закон руху точки С заданий двома рівняннями:


х = f 1 (t). y = f 2 (t),


де х і у виражені в сантиметрах, t - в секундах.


х = 2sin ( t) - 3;

у = 8cos ( t) - 3; (1)


Визначити рівняння траєкторії точки С, визначити швидкість, прискорення точки С, а також дотичне і нормальне прискорення і радіус кривизни в точці С траєкторії для моменту часу t 1 = 1с і все зобразити графічно.

Рішення.

Виключимо з системи рівнянь час t.

Вважаючи ? = t, отримаємо х = 2sin ? - 3; sin ? = ;

Скористаємося формулою cos2 ?

Назад | сторінка 2 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження кінематики руху матеріальної точки в системі MathCAD
  • Реферат на тему: Моделювання математичного рівняння руху матеріальної точки
  • Реферат на тему: Інтегрування рівнянь руху матеріальної точки, що знаходиться під дією змінн ...
  • Реферат на тему: Визначення точки рівноваги прибутку і точки беззбитковості експлуатації вер ...
  • Реферат на тему: Інтегрування диференціальних рівнянь руху матеріальної точки, що знаходитьс ...