Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Процес прийняття управлінських рішень

Реферат Процес прийняття управлінських рішень

правлінських рішень в організації


.1 Характеристика управлінської діяльності


Характеризуючи повний цикл управлінської діяльності, що складається з визначення мети, планування, організації, координації, контролю і коректування цілей, легко помітити, що він у кінцевому рахунку представлений у вигляді двох елементів управління: підготовки і здійснення управлінських рішень.

Процес здійснення рішення пов'язаний з реалізацією спеціального плану, що являє собою сукупність заходів, спрямованих на досягнення цілей і термінів їхньої реалізації. Розробка такого плану - прерогатива відповідних служб в апараті управління. Однак сьогодні до його розробки залучаються ті, хто буде цей план реалізовувати, тобто безпосередні виконавці. p align="justify"> Одним з важливих факторів, що впливають на якість управлінських рішень, є число ярусів в організації, збільшення яких веде до перекручування інформації при підготовці рішення, перекручуванню розпоряджень, що йдуть від суб'єкта управління. Це і обумовлює постійне прагнення скоротити число ярусів управління (рівнів) організації. p align="justify"> Необхідні організаційні передумови для виконання рішення створюються вже в процесі його підготовки та прийняття. У самому рішенні визначається, хто, що, коли, де, яким чином і з якою метою має виконувати. Разом з тим, процес організації виконання прийнятих рішень має свої особливості і вимагає особливих методів реалізації. p align="justify"> Цей процес включає наступні етапи:

- складання організаційного плану;

- доведення рішення до виконавців;

- контроль за ходом виконання рішення;

- внесення коректив.

Складання організаційного плану роботи з реалізації прийнятого рішення є першим і дуже важливим етапом процесу виконання рішення. У ньому має бути чітко визначено, хто, якими силами, яку частину роботи і в який проміжок часу виконує. Часто для більшої наочності доцільно залишати план-графік виконання рішення. У плані-графіку виділяються основні етапи процесу реалізації рішення, терміни їх виконання та відповідальні виконавці. Для виконання кожного етапу кожної групи робіт підбирається необхідне число виконавців, відповідних спеціальностей з урахуванням їх кваліфікації та досвіду. p align="justify"> Готовий організаційний план доводиться до виконавців. На цьому етапі завжди необхідна роз'яснювальна робота. Як правило, працівник, добре зрозумів завдання, значення прийнятого рішення, а також можливі наслідки, завжди з великою увагою і відповідальністю виконує доручену йому роботу. На цьому етапі необхідно забезпечити ефективне стимулювання праці. Це може бути і матеріальне стимулювання, і надання можливості ...


Назад | сторінка 2 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Контроль та аналіз виконання виробничої програми організації, використання ...
  • Реферат на тему: Процес розробки, прийняття, та реалізації управлінських рішень
  • Реферат на тему: Аналіз проблем організації виконання управлінських рішень
  • Реферат на тему: Основні етапи розробки та реалізації управлінського рішення
  • Реферат на тему: Основні етапи прийняття рішення та здійснення митного супроводу