Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Роль event-management у формуванні позитивного іміджу організації

Реферат Роль event-management у формуванні позитивного іміджу організації

-management


.1. Event-management в системі маркетингових комунікацій


У традиційній трактуванні маркетинговий інструментарій включає в себе комплекс маркетингу (4Р - маркетинг-мікс), в який входять чотири компоненти - ціна, продукт, місце, просування. Під просуванням традиційно розуміються PR, реклама і пропаганда. В даний час, коли відзначається тенденція зниження віддачі від інструментів прямої реклами, стають актуальними так звані заходи BTL (below the line) - заходи з просування, що не включають пряму рекламу. До них можна віднести як PR-діяльність фірми, так і діяльність з організації та проведення event, або event-менеджмент (event management) [стор.12; 3]. p align="justify"> У своєму трактуванні event-менеджмент включає два основних аспекти: по-перше, використання спеціальних заходів для досягнення різних корпоративних і суспільних цілей, по-друге, методи і прийоми управління унікальними подіями, які розглядаються як окремі бізнес -проекти. У широкому сенсі під поняттям event в сучасному менеджменті маються на увазі будь-які зібрання людей з певною метою [4, стор 3], а до сфери компетенцій event-індустрії відносять організацію будь-яких заходів, від концертів світових зірок, бізнес-заходів до приватних вечорів та весіль [ стор.28; 4]. Крім поняття event в більшості іноземних джерел фігурує поняття special event (спеціальний захід). Спеціальна захід вирізняє ряд показників:

а) воно завжди є заздалегідь спланованим;

б) володіє такими найважливішими властивостями, як унікальність і вихід за рамки буденності. [Стор.46, 2]

У роботі У. Хальцбаура під event розуміється не просто захід, а виняткова подія. Автор вказує, що event означає перетворення заходу за допомогою зовнішніх ефектів в щось абсолютно виняткове з точки зору відвідувачів. У сферу event-менеджменту або управління подіями включаються питання, що стосуються того, що саме відрізняє справжнє подія і як такою подією керувати, як його планувати і послідовно здійснювати. p align="justify"> Для позначення подій, організаторами яких виступають комерційні фірми, Міжнародний словник event-менеджменту пропонує термін В«корпоративна подіяВ», під яким розуміється подія, фінансується компанією для досягнення певних цілей і завдань, таких як розвага клієнтів, представлення або просування нових продуктів або послуг або забезпечення тренінгів для співробітників, поряд з іншими цілями. [Стор.124, 7]

В даний час в Росії event-менеджмент найчастіше розглядається не як окремий елемент стратегії просування фірми, а як частину PR-діяльності. Під event-менеджментом розуміється організація окремих заходів, наприклад корпоративних свят або прес-конференцій для ЗМІ. Зокрема, такі автори, як Ю. Кас...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Event-заходи як інструмент просування товарних / продуктових брендів і / аб ...
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій на прикладі ТОВ &Ар ...
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ &А ...
  • Реферат на тему: Event-менеджмент: виявлення та аналіз інформаційних ресурсів
  • Реферат на тему: Event Marketing in Red Bull GmbH