Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Роль event-management у формуванні позитивного іміджу організації

Реферат Роль event-management у формуванні позитивного іміджу організації

ьянов, вказують, що подібні заходи використовуються в практиці PR. [Стор.102-103; 12]

В експертно-аналітичній доповіді Асоціації менеджерів проведення special event також розглядається в якості одного з основних напрямків діяльності по зв'язках з громадськістю.

В іноземних джерелах event-менеджмент розуміється ширше, ніж у вітчизняних. У визначенні, даному англомовною версією енциклопедії Wikipedia, event-менеджмент відносять до інструментів стратегічного маркетингу, підкреслюючи значення event в процесі комунікації з клієнтами та іншими цільовими аудиторіями фірми, так званими стейкхолдерами. Шляхом проведення спеціальних заходів компанія може успішно доносити свої цінності до цільової аудиторії, формуючи необхідне відношення до себе, своїм продуктам та послугам. Найважливішим завданням у цьому випадку стає створення цілісної event-політики фірми, яка об'єднує розрізнені заходи в єдину систему для досягнення обраних цілей. Від загальних цілей і завдань, що стоять перед event-менеджером при організації конкретної події, залежать такі параметри, як формат заходу, бюджет заходу, терміни реалізації проекту. p align="justify"> Найбільш поширеними цілями проведення event для компаній, що не спеціалізуються на організації заходів, є:

) створення або підтримання необхідного іміджу фірми;

) підвищення лояльності цільової аудиторії, впізнаваності бренду і, як наслідок, підвищення продажів;

) підвищення впізнаваності компанії, продукту, послуги. [Стор.56; 6]

Таким чином, event, в першу чергу, спрямований на досягнення маркетингових цілей фірми. Отримання прибутку від проведення event не є першочерговою метою, хоча воно можливе (наприклад, при залученні спонсора, організації додаткових платних сервісів). Такі event можна позначити терміном В«некомерційний західВ», що є важливим інструментом event-менеджменту в частині формування позитивного іміджу фірми. br/>

1.2 Різні підходи до класифікації заходів event-менеджменту


Будь маркетингова стратегія компанії складається з вельми стандартного набору інструментів, таких як реклама в ЗМІ та Інтернет, участь у заходах, PR-підтримка та багато іншого. Але навколишня дійсність змінюється з кожним днем, конкуренти використовують нові нестандартні підходи у діяльності, а споживачі стають все більш витонченими при виборі товарів і послуг. p align="justify"> Одним із шляхів подолання даної кризової ситуації є використання компаніями заходів event-маркетингу. В даний час event-менеджмент - один з найперспективніших напрямів комунікаційної політики в будь-якій сфері бізнесу. [Стор.16, 9] менеджмент - вид інтегрованих маркетингових комунікацій, що представляє собою комплекс заходів, спрямованих на просування товарів, послуг, бренду у внутрішній і зовнішній середовищі за допомогою організації спеціальних...


Назад | сторінка 3 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Event-заходи як інструмент просування товарних / продуктових брендів і / аб ...
  • Реферат на тему: Event-менеджмент: виявлення та аналіз інформаційних ресурсів
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій (на прикладі ТОВ &А ...
  • Реферат на тему: Event-маркетинг як інструмент маркетингових комунікацій на прикладі ТОВ &Ар ...
  • Реферат на тему: Event Marketing in Red Bull GmbH