Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Інтенсифікація лезвийной і абразивної обробки важкооброблюваних матеріалів на основі фізичної оптимізації процесів різання

Реферат Інтенсифікація лезвийной і абразивної обробки важкооброблюваних матеріалів на основі фізичної оптимізації процесів різання

рдосплавними протяжками. Проведено широке комплексне дослідження оброблюваності протягуванням в діапазоні швидкостей від 1, 0 ... 60, 0 м / хв різних марок важкооброблюваних сталей і сплавів.

Попередньо проведено дослідження впливу температури нагрівання на? основні механічні властивості досліджуваних оброблюваних сталей і Амслера із записом кривої деформації в діапазоні температур 293 ... 1273? К.

За результатами випробувань побудовані графіки (рис. 1) та встановлено, що спільною? закономірністю для всіх випробуваних сталей і сплавів є зниження тривалої міцності? в с збільшенням температури випробувань Т. Водночас з підвищенням температури Т для кожного оброблюваного матеріалу при певній характерною температурі Тпп має місце екстремальне мінімальне значення показників пластичності (відносне подовження? і відносне звуження ?), відоме в металургії під назвою «провал пластичності матеріалу».

Рисунок 1 - Вплив температури механічних випробувань Т на міцнісні? В і пластичні (?,?) Властивості властивості жароміцної стали ЕІ 961Ш (а), титанового сплаву ВТ3-1 (б) і жароміцного деформованого сплаву ЕІ787ВД (в)

Малюнок 2 - Вплив швидкості різання V і подачі Sz на зміну температури різання Т та інтенсивності зносу hозл протяжок з Р18 і ВК8 при протягуванні жароміцних стали ЕІ961Ш (а), титанового сплаву ВТ3-1 (Sz=0, 02мм/зуб) (б) і жароміцного деформованого сплаву ЕІ787ВД (в)

Одночасно проведено дослідження зміни інтенсивності зносу зубів? протяжок hозо і температури різання Т при протягуванні жароміцних сталей і сплавів в діапазоні швидкостей різання від 1, 5 до 60 м / хв і подач від 0, 01 до 0, 15 мм / зуб. Результати дослідження наведені на рис. 2.

При аналізі графіків на рис. 1 і 2 встановлено, що при протягуванні криві? hозл=f (V) для всіх оброблюваних сталей і сплавів носять екстремальний характер. На графіках залежностей hозл=f (V) можна досить точно встановити величину оптимальної швидкості різання Vо і оптимальної температури Те, при яких спостерігається мінімум інтенсивності зносу інструменту hозо. Водночас встановлено факт збігу оптимальної температури різання Те і температури провалу пластичності Тnn для кожної пари оброблюваного та інструментального матеріалів. Протягування нержавіючих сталей типу ЕІ961Ш і титанових сплавів типу ВТ3-1 на підвищених швидкостях різання можливо із застосуванням як швидкорізальних, так і твердосплавних протяжок. Однак, застосування твердого сплаву більш ефективно. При протягуванні жароміцних сплавів, що деформуються типу ЕІ78...


Назад | сторінка 2 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Властивості сталей і сплавів. Натуральний і синтетичний каучуки; класифіка ...
  • Реферат на тему: Акустична емісія при катодному наводороживания маловуглецевих сталей і тита ...
  • Реферат на тему: Різання матеріалів: вибір режиму різання
  • Реферат на тему: Пошук оптимальних значень подачі і швидкості різання фрезерного верстата
  • Реферат на тему: Дослідження розподілів температури в полоскових провідниках