Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Удосконалення системи управління персоналом підприємства ТОВ "Готель Владивосток"

Реферат Удосконалення системи управління персоналом підприємства ТОВ "Готель Владивосток"

впливу на інтереси, поведінку і діяльність працівників із метою максимального використання їх.

В умовах розвитку ринкових відносин в Росії формується новий підхід до управління персоналом. Людські ресурси фірми розглядаються як найбільш цінний ресурс, а формування працездатного колективу - як одна з найважливіших умов для досягнення успіху в бізнесі.

Проблеми в галузі управління кадрами, за оцінкою фахівців, в найближчій перспективі будуть постійно перебувати в центрі уваги керівництва. Управління персоналом розглядає людей як надбання організації, як ресурс, який, як і інші ресурси, необхідно ефективно використовувати для досягнення цілей підприємства. При такому підході працівники розглядаються як джерело невикористаних резервів.

У цьому зв'язку проблема вдосконалення системи управління персоналом є актуальною.

Предметом дослідження є система управління персоналом підприємства.

Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель Владивосток».

Мета дипломної роботи - вдосконалення системи управління персоналом підприємства.

Відповідно до даної метою слід виділити наступні завдання:

розглянути основні концепції управління персоналом;

виявити місце управління персоналом в управлінні підприємством;

проаналізувати особливості системи управління персоналом на підприємстві;

розробити напрями вдосконалення системи управління персоналом в готелі.1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


1.1 Еволюція концепцій управління персоналом


Історія розвитку кадрових служб, тобто підрозділів, що займаються комплектуванням та обліком персоналу, губиться в глибині століть. Так, перша згадка про Розрядному наказі, ведавшим особовим складом армії Руської держави, датується 1478 Історія розвитку кадрових служб тісно пов'язана з розвитком служб організованого працевлаштування населення. У Франції перша біржа праці була створена в 1897 р., в Англії в 1909р., В Росії - в серпні 1917 г. [13].

Якщо заглянути глибше в історію, то Геродот пише про сто тисяч робітників, які були зібрані для будівництва піраміди Хеопса (2575-2465 рр.. до н.е.) і розташованих поруч з нею споруд. Очевидно, тут досить ефективно вирішувалися проблеми управління персоналом, тому що регулювалися питання зайнятості персоналу, розподілу робіт, робочого часу, забезпечення та оплати праці, розміщення, санкцій за провини і т.д. Ті ж проблеми, ймовірно, виникли і при будівництві Великої Китайської стіни (214 р. до н.е.), численних храмів, соборів, мечетей при інших великих інвестиційних програмах.

Сучасні західні підручники з персоналу ведуть початок історії з управління персоналом з Англії, де ремісники об'єднувалися в гільдії, які використовувалися для поліпшення умов праці. Ці гільдії стали провісниками профспілок, - тут крім інших вирішувалися питання поліпшення людських відносин в колективах.

Управління персоналом і як наука, і як практика засноване на певній філософії ставлення до людини, розумінні самих себе та оточуючих нас людей, системі цінностей. Звідси і ставлення до різ...


Назад | сторінка 2 з 38 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування кадрової політики організації, вдосконалення системи управління ...
  • Реферат на тему: Удосконалення системи управління персоналом підприємства на прикладі ЗАТ &А ...
  • Реферат на тему: Проект заходів щодо вдосконалення системи управління персоналом на підприєм ...
  • Реферат на тему: Кадри підприємства та їх структура. Управління персоналом в умовах ринкови ...
  • Реферат на тему: Аналіз середовища та системи управління персоналом підприємства