Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Облік виробничих витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг)

Реферат Облік виробничих витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг)

ми, які її формують. Витрати виробництва являють собою витрати суспільної праці на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У вітчизняній практиці поняття витрати і витрати ототожнюються, і для характеристики витрат, безпосередньо пов'язаних з виробництвом, застосовується термін витрати на виробництво .

Витрати являють собою оцінене в грошовому вираженні споживання виробничих факторів з метою виготовлення і збуту продукції і підтримки працездатності підприємства. Ознаки поняття витрати raquo ;: споживання виробничих факторів, зв'язок спожитих виробничих факторів з виробництвом продукції, оцінка споживання виробничих факторів.

Формування витрат виробництва є ключовим і водночас найбільш складним елементом формування і розвитку виробничо-господарського механізму підприємства охопленого системою бухгалтерського фінансового обліку. Саме від його ретельного вивчення та успішного практичного застосування буде завісити:

· рентабельність виробництва та окремих видів продукції;

· взаємозалежність видів продукції та місць їх у виробництві;

· виявлення резервів зниження собівартості продукції;

· визначення цін на продукцію;

· числення національного доходу в масштабах країни;

· розрахунок економічної ефективності від впровадження нової техніки, технології, організаційно-технічних заходів;

· обгрунтування рішення про виробництво нових видів продукції і зняття з виробництва застарілих.

Види класифікацій виробничих витрат.

У бухгалтерському обліку при формуванні виробничих витрат (витрат по звичайних видах діяльності) їх групують за такими видами:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування на соціальні потреби;

· амортизація;

· інші витрати.

А так само бухгалтерському обліку організується облік витрат по калькуляційних статтях витрат, що входять до складу елементів витрат. Перелік статей витрат, що використовуються організацією для обліку витрат на виробництво, встановлюється організацією самостійно. Типова номенклатура статтею витрат, що становлять собівартість конкретного виду продукції, може включати в себе:

· сировина і основні матеріали;

· поворотні відходи (вираховуються);

· покупні вироби і напівфабрикати;

· паливо та енергію для технологічних цілей;

· заробітну плату виробничого персоналу;

· амортизацію основних засобів;

· відрахування на соціальне страхування виробничого персоналу;

· витрати на підготовку і освоєння виробництва;

· загальновиробничі витрати;

· загальногосподарські витрати;

· втрати від браку;

· інші виробничі витрати;

· витрати на реалізацію (продаж) продукції.

Сума всіх статей витрат (крім останньої статті) утворює виробничу собівартість продукції.

Сума всіх статей витрат, включаючи і останню статтю витрат, утворює повну собівартість продукції.

Угрупування витрат по калькуляційних статтях служить основою для калькулювання собівартості виробленої продукції. Це угрупування є єдиною і обов'язковою для всіх галузей народного господарства. Угрупування витрат за економічними елементами показує, що саме витрачено на виробництво продукції, яке співвідношення окремих елементів витрат у загальній сумі видатків. При цьому за елементами матеріальних витрат відображають тільки покупні матеріали, вироби, паливо та енергію. Оплату праці та відрахування на соціальні потреби відображають тільки стосовно до персоналу основної діяльності.

Таким чином, витрати групуються в цілому по підприємству незалежно від місця їх виникнення та призначення. Дане угрупування витрат дає уявлення про те, скільки і яких ресурсів було витрачено протягом періоду безвідносно до конкретних виробленим продуктам. Вона дозволяє складати кошторис витрат для конкретного обсягу виробництва, виявляти якісні показники діяльності підприємства, контролювати витрати відповідно до їх економічним змістом в процесі виробництва продукції.

Класифікація витрат за статтями калькуляції передбачає виділення витрат на виробництво, які можуть бути включені до собівартості окремих видів продукції (як прямі витрати). Статті калькуляції можуть бути як одноелементними, так і комплексними (ба...


Назад | сторінка 2 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Класифікація виробничих витрат для визначення собівартості виробленої проду ...