Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Облік виробничих витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг)

Реферат Облік виробничих витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг)

Зміст


Введення

1. Теоретичні основи обліку витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг)

. 1 Економічна сутність і види виробничих витрат

. 2 Собівартість продукції та принципи калькулювання

1.3 Види і класифікація методів обліку виробничих витрат

. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг)

. 1 Попроцессний, попередільний і позамовний методи обліку витрат

2.2 Калькулювання повної собівартості і метод директ-костинг

. 3 Метод обліку фактичних витрат і нормативний метод

. Сучасні системи і методи обліку виробничих витрат

. 1 Прогресивні системи і методи обліку витрат

3.2 Стратегічний управлінський облік витрат і результатів

3.3 Проблеми адаптації та розвитку прогресивних методів обліку витрат у вітчизняних організаціях

Висновок

Список використаних джерелВведення


У ринкових умовах управління являє собою сукупність процесів цілеспрямованого, систематичного і безперервного впливу суб'єкта управління на його об'єкт за допомогою певних функцій, утворює замкнутий і повторює цикл. Взаємозв'язок цих функцій застосовується до управління виробничо-фінансової діяльності господарюючих організацій, яка здійснюється в різних видах управлінської діяльності, де ці функції є найважливішими - це планування, організація, распорядительство, координація, облік і контроль.

Будь-яке управління засноване на інформації. Не можна управляти підприємством по відчуттях, не маючи чітко визначеної мети, не маючи необхідними для прийняття управлінських рішень даними, розрахунками, відомості. Тому на сучасному етапі ринково орієнтованої економіки управлінню підприємства постійно необхідно проводити аналіз діяльності фірми для прийняття управлінських рішень. На цій основі в даній роботі розглянемо методи обліку виробничих витрат і калькулювання продукції.

Одним з основних показників роботи підприємства є величина собівартості продукції. Обчислення собівартості одиниці окремих видів продукції або робіт і всієї товарної продукції називається калькуляцією. Калькулювання собівартості продукції здійснюють різними методами. Під методом обліку витрат на виробництво, або методом калькуляції, розуміють систему прийомів, використовуваних для обчислення собівартості калькуляційної одиниці. Вибір методу калькулювання собівартості продукції залежить від типу виробництва, його складності, наявності незавершеного виробництва, тривалості виробничого циклу, номенклатури вироблюваної продукції. Витратами на виробництво є одним з найважливіших показників, що характеризують діяльність підприємства. Їх величина впливає на кінцеві результати діяльності підприємства і його фінансовий стан. І щоб зрозуміти який метод найбільш раціональний, простий в обігу потрібно проаналізувати всі існуючі способи обліку витрат, виявити їх сильні і слабкі сторони, пристосованість до використання в різних галузях промисловості.

Метою даної курсової роботи полягає в освяченні прийняття управлінських рішень на інформації про витрати і калькулювання продукції. виробничий облік витрати продукція

Об'єкт дослідження - управлінський облік.

Предмет дослідження - методи обліку виробничих витрат і калькулювання продукції на підприємстві.

Завдання роботи визначені наступним чином:

1. Вивчення теоретичних основ обліку витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг).

2. Поняття методів обліку виробничих витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг).

. Розглянути сучасні системи і методи обліку виробничих витрат.

В основу курсової роботи входять навчальні посібники, підручники для вузів, статті з журналів і газет (взяті з електронних ресурсів), курси лекцій.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і бібліографічного списку.1. Теоретичні основи обліку витрат і калькулювання продукції (робіт, послуг)


. 1 Економічна сутність і види виробничих витрат


Мета виробничої діяльності підприємства - випуск продукту, його реалізація та отримання прибутку. У загальній системі показників, що характеризують ефективність виробництва, як усього підприємства, так і його підрозділів, головне місце належить собівартості. Склад собівартості визначається тими витрата...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...
  • Реферат на тему: Організація обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво при попроцессном методі калькулювання собіварто ...
  • Реферат на тему: Сучасні види, методи і системи обліку витрат і калькулювання собівартості п ...