Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Аналіз методів обробки виробів з плащових матеріалів і розробка раціонального технологічного процесу з їх виготовлення на ТОВ &Куртки Вибір& м Москва

Реферат Аналіз методів обробки виробів з плащових матеріалів і розробка раціонального технологічного процесу з їх виготовлення на ТОВ &Куртки Вибір& м Москва

n="justify">. 1 Виробнича програма швейного цеху (потоку) у натуральному виразі

. 2 Чисельність працюючих за категоріями і фонди із заробітної плати

. 2.1 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати основних робітників

. 2.1.1 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати робітників з відрядною формою оплати праці

. 2.1.2 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати робітників з погодинною формою оплати праці

. 2.2 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати допоміжних робітників

. 2.3 Розрахунок планового фонду заробітної плати виробничих робітників (основних і допоміжних)

. 2.4 Розрахунок чисельності та планового фонду заробітної плати керівників та спеціалістів

. 2.5 Розрахунок загального планового фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу

. 3 Калькуляція собівартості виробу

. 4 Відпускна ціна виробу

. 5 Виробнича програма швейного цеху (потоку) у вартісному вираженні

. 6 Показники економічної ефективності швейного потоку

Розділ 5. Охорона праці та промислова екологія

. 1 Охорона праці

. 1.1 харатеристику проектованого виробництва з точки зору охорони праці

. 1.2 Вимоги до безпечного здійсненню технології виробництва

. 1.3 Вимоги безпеки до виробничого обладнання

. 1 квітень Санітарно-гігієнічні вимоги

. 1.5 Протипожежні заходи

. 1.6 Компенсація професійних шкідливостей, засоби індивідуального захисту та особиста гігієна працюючих

. 2 Промислова екологія

. 2.1 Заходи щодо захисту атмосфери

. 2.2 Захист водного середовища

. 2.3 Використання відходів виробництва

. 2.4 Система управління навколишнього середовища і система управління охорони праці

Висновки

Список використаних джерел

ПрограмиРЕФЕРАТ


Дипломна робота: к-ть стор., рис. 81, табл. 70, прилож. 6

Швейне виробництво, якість, модель, вироби з плащових матеріалів, методи обробки

Об'єктом дослідження є аналіз методів обробки виробів з плащових матеріалів.

Мета роботи - розробка раціонального технологічного процесу з виготовлення швейних виробів з плащових матеріалів.

У процесі роботи виконані наступні дослідження: вивчені методи і режими обробки, обладнання, що застосовується при виготовленні виробів з плащових матеріалів.

Елементами практичної значущості отриманих результатів є вивчені методи і режими обробки, розроблений проект швейного цеху.

Областю можливого практичного застосування є швейні підприємства.

Наведений у дипломній роботі розрахунково-аналітичний матеріал об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу і розробляється об'єкта, всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні та методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.ВСТУП


Легка промисловість є однією з найважливіших галузей по виробництву споживчих товарів у промисловому комплексі РБ, тому розробка напрямків її розвитку має велике значення для підвищення ефективності роботи не тільки цієї галузі, а й народного господарства в цілому.

Продукція легкої промисловості має стійкий попит, вона затребувана практично у всіх сферах життєдіяльності людини, починаючи з його народження, і в діяльності багатьох галузей і структур економіки.

В даний час в легкій промисловості функціонує 2250 організацій різної форми власності та відомчої підпорядкованості.

Більшість великих підприємств галузі були створені ще в радянський період, що обумовлює невідповідність існуючих масштабів і структури їх виробництва потребам РБ і відповідного забезпечення необхідною сировиною, енергетичними ресурсами та фінансуванням. У зв'язку з цим, промислова політика галузі була спрямована на збереження потенційних обсягів виробництва (зокрема, за допомогою завантаження діючих потужностей за рахунок переробки давальницької сировини), «точковому» технологічним оновленням існуючих виробничих фондів, розширення та оновленні традиційного асортименту, а також розвиток власних товаропродукуючих мереж для експорту продукції і збереження пози...


Назад | сторінка 2 з 58 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Аналіз фонду праці та заробітної плати
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності систем оплати праці на підприємстві ТОВ "Будбізнес ...
  • Реферат на тему: Аналіз оплати праці та використання фонду заробітної плати (на прикладі ТОВ ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання та планування фонду заробітної плати п ...