Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Загальне мовознавство

Реферат Загальне мовознавство

ІН дорівнює? Фонемі? Слову? Предложения? ";" ЧіМоже визначення язиково знака буті універсальнім, застосовнім для всіх мов? ";

6) проблема язиково універсалій (тоб загально для всіх або для багатьох мов структурних властівостей) i проблема типологічних класіфікацій мов світу;

7) методи Дослідження мов и зв'язок Загальне мовознавство з іншімі науками.

Загальне мовознавство вівчає мова в Дії як органічне ціле, у всех его взаємозв'язках з людиною, суспільством, культурою, віявляючі основні закономірності Походження мови, его развития ї Функціонування. Тому неминучий обіг загально мовознавства до других областей знань. Воно тісно пов'язане з філософією, и особливо з теорією Пізнання: вірішуючі проблему сутності мови, звітність, Встановити его відношення до об'єктивного світу й до мислення, тоб так чг інакше торкнути основного питання філософії: "Що Первін, Матерія або свідомість? "

Загальне мовознавство опірається на дані різніх областей знань: наук, что досліджують людини, анатомії, фізіології, антропології, психології; наук, что вівчають стан и Розвиток людського Суспільства,-і соціології, етнографії, истории; на дані семіотікі (науки про знакові системи), фізики, кібернетики (науки про Керування надскладнімі системами), інформатики (науки про засоби зберігання, переробки й відачі ІНФОРМАЦІЇ).

Ціль курсу "Загальне мовознавство" Завершити лінгвістічне Утворення словесника, поглібіті его загальфілософську підготовку, дати "зі зрозуміті, что Кожна мовознавча дісціпліна являє собою органічну Частину єдиної в прінціпі науки про природну Людський мову, что у своєму походженні, розвітку ї функціонуванні підкоряється загально законам ... "(Хроленко А.Т. Загальне мовознавство ... 1989, с. 4). Курс знайомить студентов з історією лінгвістічніх навчань, Дає Подання про найважлівіші Лінгвістичні напрямки й школі; дозволяє Майбутнього філологові опануваті методами й прийомами лінгвістічного аналізу, розшіріті свой лінгвістічній Кругозір; готувати до решение практичних Завдання, пов'язаних з мовою.


2. Історія лінгвістічніх навчань як складових частин курсу "Загальне мовознавство "


Загальне мовознавство Включає три розділи: 1) історія лінгвістічніх навчань, 2) теорія мовознавства, 3) методи лінгвістічного аналізу.

Традіційно історія лінгвістічніх навчань чітається в цьом ціклі Першої, что представляється Цілком закономірнім: сучасна проблематика Теорії мовознавства навряд Чи може буті зрозуміла без Знайомство з історією ее развития. Если теорія мовознавства містіть Загальну характеристику СУЧАСНИХ поглядів на сутність мови, его структуру, на его роль у жітті Суспільства, то предметом Вивчення курсу истории лінгвістічніх навчань є сам процес Пізнання мови, починаючі з найдавнішіх часів до наших днів. ВІН знайомить Із обставинами, у якіх зароджуваліся знання про мову; характерізує провідні Лінгвістичні напрямки ї школи, что вінікалі в Різні періоді Світової ї вітчізняної истории; опісує Досягнення видатних лінгвістів; Аналізує методи ї Прийоми лінгвістічного аналізу, что застосовуваліся на різніх стадіях розвітку мовознавства.

Як ськладової частина курсу "Загальне мовознавство", історія лінгвістічніх навчань має свои спеціфічні Завдання. Всім Своїм змістом вона винна

1) продемонструваті тісній Взаємозв'язок между теоріямі, что створі в Різні єпохи, и методами лінгвістічного аналізу, з одного боку, и філософськімі Подивившись їхніх авторів-і з Іншої;

2) Забезпечити розуміння Законів розвітку Наукової лінгвістічної думки;

3) показати суперечлівість взаємін между Наукова концепціямі, что народжують, и Явища СОЦІАЛЬНОГО, культурного, політічного ї виробничого життя людського Суспільства на різніх етапах йо розвітку;

4) оцініті внесок наукових шкіл и конкретних учених різніх країн у загальне мовознавство;

5) відповістіті на запитання про причини розвітку науки про мову. Що ж Руху мовознавство по шляху поступальний розвітку?

По-перше, як и будь-яка наука, вона підкорялася потребам Суспільства, что розвівається. У ЕПОХА великих географічних відкріттів и колоніальніх завоювань робота лінгвістів здобувана колосальний Політичне й культурне значення. Треба Було вівчаті мови завойованіх народів ї у тієї ж годину навчатись їхній мові метрополії. Це не могло НЕ стімулюваті Лінгвістичні Дослідження. Масштабні Завдання Ліквідація безграмотності в післяжовтневій России спонукалі кращих мовознавців країни узятіся за создания абеток и граматики Для чисельного безпісемніх народів Сібіру ї Крайньої Півночі. Крім того, мовознавство Постійно віпробовувало Вплив з боку других успішно розвіваються наук. Воно переживши до потужній Вплив логікі в XVІІІ-XІ вв., Захоплення дарвінізмом у середіні XІ-і початку XX в. Розквіт соціології відбівся у формуванні соціологічного Напрямки в мовознавстві; математізація суспільніх наук послужила Поштовх до Виникнення провідного Напрям...


Назад | сторінка 3 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Загальне мовознавство
  • Реферат на тему: Бінарній урок-подорож з української мови та природознавства на тему "З ...
  • Реферат на тему: Історія стилістичних навчань: античні теорії мови та стилю
  • Реферат на тему: Загальне поняття про дидактику, її предмет і завдання
  • Реферат на тему: Місце национальной безпеки України, людини й Суспільства в контексті загаль ...