Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Роль і місце письмових доказів у процесі доказування

Реферат Роль і місце письмових доказів у процесі доказування

а факти, які сторонами не вказуються.

Судове доведення складається з процесуальних дій з утвердження сторін та зацікавлених осіб щодо фактів, вказівкою на докази, поданням, збиранню, дослідженню і оцінці доказів. Суб'єктами цієї діяльності виступають: сторони, інші особи, що у справі, представники. p align="justify"> У судовому доводять органічно поєднуються дві рівноцінні сторони; розумова і практична. Розумова (логічна) сторона доказування підпорядкована законам логічного мислення; практична (процесуальна) діяльність, тобто процесуальні дії по доведенню, підпорядкована приписам правових норм і заснована на них. Норми права наказують здійснення таких процесуальних дій, які створюють найкращі умови для того, щоб процес мислення був істинним [4, с. 97]. p align="justify"> Процесуальне доведення не можна трактувати в якості або тільки розумової логічної діяльності, або тільки практичної роботи. Судове доведення - єдність двох видів діяльності: логічної і процесуальної. Поряд з поняттям і метою доказування у цивільному процесі для розгляду питання про засоби доказування, необхідно встановити предмет доказування. Судові докази і весь процес доказування спрямовані до встановлення різних за своїм матеріально-правовим і процесуального значенням фактів [4, с. 135]. p align="justify"> Можна виділити три групи фактів, які є об'єктом пізнання суду.

Юридичні факти матеріально-правового характеру. Їх встановлення необхідно для правильного застосування норми матеріального права, що регулює спірні правовідносини, і правильного вирішення справи по суті. p align="justify"> Доказові факти. Доказову фактами називаються такі факти, які, будучи доведеними, дозволяють логічним шляхом вивести юридичний факт. Так, у справах про визнання запису батьківства недійсною позивач може посилатися на доказовий факт тривалої відсутності його в місці проживання відповідачки, у зв'язку з чим виключається висновок про батьківство. p align="justify"> Факти, що мають виключно процесуальне значення. З цими фактами пов'язані виникнення права на пред'явлення позову (наприклад, виконання обов'язкового досудового порядку вирішення спору), право на призупинення провадження у справі, припинення, а також право на вчинення інших процесуальних дій (наприклад, прийняття заходів забезпечення позову). p align="justify"> Будь-який з перерахованих груп фактів, перш ніж суд прийме його за існуючий, потрібно довести за допомогою судових доказів.

Предметом доказування у цивільному процесі служать не всі три групи фактів, а тільки юридичні факти підстави позову і заперечень проти нього, на які вказує норма матеріального права, що підлягає застосуванню, тобто юридичні факти матеріально-правового значення [4, с. 41]. p align="justify"> Для позначення всієї сукупності фактів, які підлягають доведенню, вживається інший термін - В«межі доказуванняВ».

Правильно визначити п...


Назад | сторінка 3 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Юридичні факти та їх склад у сімейному праві. Поняття спорідненості і влас ...
  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. Юридичні факти і ...
  • Реферат на тему: Юридичні факти в цивільному праві
  • Реферат на тему: Загальні положення про юридичні факти в цивільному праві