Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Роль і місце письмових доказів у процесі доказування

Реферат Роль і місце письмових доказів у процесі доказування

оказів має свої особливості використання в доказовому процесі, свою процесуальну форму представлення. А так як питання про докази є ключовим при розгляді будь-якого громадянського справи, то актуальним стає детальне вивчення і дослідження кожного виду доказів, зокрема, письмових. p align="justify"> Для розгляду питання про письмових доказах буде застосовано принцип декомпозиції системи. Спочатку буде розглянуто весь процес доказування, як цілісна система, проведена загальна класифікація доказів. Це дозволить визначити місце письмових доказів у процесі доказування. Потім більш поглиблено будуть досліджені самі письмові докази. Для цього необхідно розкрити їх поняття, розглянути види письмових доказів та особливості їх використання. Розгляд вищевказаних питань необхідно поєднати з аналізом чинного законодавства Республіки Казахстан. Таким чином, цілями курсової роботи є: визначення поняття і сутності письмових доказів, їх ролі, місця в процесі доказування та особливостей використання. p align="justify"> 1. Загальна характеристика процесу доказування у цивільному процесі


.1 Поняття, мета і предмет доказування у цивільному процесі


Перш ніж приступити до розкриття поняття письмових доказів, як засобів доказування та їх місці в процесі доказування, необхідно розглянути саме поняття судового доказування, його мета в цивільному процесі і предмет. p align="justify"> Завдання суду полягає в тому, щоб правильно і вчасно розглядати і вирішувати цивільні справи. Правильне розгляд і вирішення справи означає: досягнення вірного знання про фактичні обставини справи в результаті проведеного процесу і точне застосування норми (норм) матеріального права до встановлених фактичним обставинам в судовому рішенні. p align="justify"> Перш ніж суд прийде до висновку про існування суб'єктивного права або охоронюваного законом інтересу, він повинен точно встановити ті факти, на яких заснована право або інтерес.

Юридично значимі факти, з якими норми матеріального права пов'язують правові наслідки, виникають і існують, як правило, до процесу, тому суд не може отримати знання про них безпосередньо, не вдаючись до доказів і доказуванню, [2 , с.153].

Судове доведення має бути проведено у повній відповідності до приписів цивільного процесуального права, норми якого враховують закони формальної логіки, закономірності пізнавального процесу і забезпечують вірність отриманих судом висновків.

Судовим доведенням називається випливає з сутності принципу змагальності цивільного процесу логіко-практична діяльність сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, представників, спрямована на досягнення вірного знання фактів, що мають значення у справі, [3].

Відповідно до принципу змагальності суд має право і зобов'язаний надавати сторонам сприяння у збиранні доказів, звертати увагу сторін н...


Назад | сторінка 2 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття судового доказування та доказів у цивільному процесі
  • Реферат на тему: Поняття засобів доказування в цивільному процесі
  • Реферат на тему: Види доказів (засоби доказування)
  • Реферат на тему: Збирання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування
  • Реферат на тему: Особливості процесу доказування в кримінальному процесі