Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Поведінка споживачів на ринку

Реферат Поведінка споживачів на ринку

ів з метою перепродажу їх кінцевим споживачам. Вони потребують торгових площах і устаткуванні, засобах реклами та викладки товарів. Щодо державних підприємств, то вони купують безліч товарів і послуг з метою роботи державних областей економіки, а також з метою появи матеріально-технічної бази міністерств і відомств, урядових та муніципальних установ.

1.2 Система особистих потреб споживачів


Поведінка кінцевих споживачів викликано, в першу чергу, особливістю і настійністю самих потреб. Розглядається певна система особистих потреб, яку можна розглядати на різних рівнях

Абсолютні потреби абстрактні по відношенню до конкретних користувальницьким потребам, висловлюють потенційну призначену для користувача силу суспільства. Потреби в їжі, житло, духовному розвитку існують протягом усієї історії людства і є стимулом виробництва.

Дійсні потреби припускають відносний особливість і демонструють потреби в реальних предметах, якими суспільство володіє або може розташовувати в доступній для огляду перспективі. Вони завжди припускають речовий зміст, яке реалізується в конкретних продуктах матеріального виробництва, і розглядаються як реальна користувацька сила суспільства [8].

Платоспроможні потреби обмежені не тільки наявної товарною масою, але також рівнем грошових доходів і цінами на товари. Відповідно до даного вони демонструють фактично реалізовану призначену для користувача силу суспільства, значить, досягнутий рівень задоволення абсолютних і дійсних потреб тими благами і можливостями, які існують в даний момент як підсумок суспільного розвитку.

Поведінка кінцевих споживачів знаходиться під постійним впливом таких факторів:

економічних, які являють собою величину і розподіл національного доходу, грошові доходи населення та їх розподіл за групами споживачів, обсяг і склад товарної пропозиції, рівень і співвідношення роздрібних цін, рівень забезпеченості населення окремими продуктами застосування, рівень торговельного обслуговування;

соціальних, таких як розподільна політика, соціальна структура суспільства, культура застосування, мода, естетичні смаки та інше;

демографічних, які вказують на чисельність і склад населення, а також сімей, співвідношення між міськими та сільськими жителями, процеси міграції;

природно-кліматичні та національно-історичні - географічні умови, традиції, звичаї, умови побуту.

Поведінка кінцевих споживачів знаходиться під впливом різних періодів життєвого циклу сім'ї, причому в кожен період сім'я має певні потреби. Так, подружні пари з неповнолітніми дітьми основну увагу приділяють початкового нагромадженню свого майна, значна частка витрат йде на купівля товарів дитячого асортименту. Літні подружні пари більше приділяють увагу використанню різного роду користувальницьких послуг.

Особливе значення з метою аналізу споживача має група особистісно-психологічних факторів: стиль життя, суспільний статус, переконання і установки [4].

Стиль життя є певний тип поведінки особистості або групи людей, який фіксує стійко відтворювані риси, манери, звички, смаки, схильності. Це одна з найважливіших особливостей способу життя як усталеної форми існування індивіда.

...


Назад | сторінка 3 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення як основні критерії сталого соціально-еконо ...
  • Реферат на тему: Поведінка споживачів туристичних послуг
  • Реферат на тему: Потреби і умови життя людей
  • Реферат на тему: Рівень життя і розподіл доходів населення
  • Реферат на тему: Соціально-демографічний склад споживачів, типології споживачів у СО сервісі ...