Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Економічна теорія

Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищої професійної освіти В«Омський державний технічний університетВ» . Д. Косьмін, Т.І. Гордієвич Економічна теорія в питаннях і відповідях Навчальний посібник Редактор О.В. Єс...
Читати реферат

Реферат на тему: Розрахунок інформаційних характеристик дискретного каналу

Зміст Частина 1. Теорія інформації . Система передачі дискретних повідомлень .1 Схема дискретного каналу, функції блоків, джерела і приймача .2 Види інформації . Канальна матриця (КМІ; КМП; КМО) та їх взаємозв'язок .1 Властивості канальних матриць . Інформаційні характеристики джерела повідомл...
Читати реферат

Реферат на тему: Алгоритми з математики

Форми моделі ЗЛП та їх еквівалентність Складові моделі ЗЛПФорми запису ЗЛПобщаястандартнаяОграничения Керовані змінні - будь-якого знака Цільова функція F (x) Стандартна форма ЗЛП має канонічний вигляд, якщо в кожному рівнянні системи обмежень існує змінна з коефіцієнтом +1, причому в інших обмеженнях і в цільової функції цієї змінної немає, ...
Читати реферат

Реферат на тему: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Введення Для підвищення технічного рівня і якості продукції, зростання продуктивності праці, економії трудових і матеріальних ресурсів необхідно в усіх галузях народного господарства розвивати й удосконалювати системи стандартизації на основі впровадження досягнень науки, техніки та практичного досвіду. p align="justify"> Необхідно посилити дієвий і активний вплив стандартів на випуск продукції, яка відповідає за своїми техніко-економічними пок...
Читати реферат

Реферат на тему: Історія пенітенціарної системи Росії

Федеральна служба виконання покарань Федеральне державне освітній заклад вищої професійної освіти В«Володимирський юридичний інститут Федеральної служби виконання покарань В» Навчальний посібник Історія пенітенціарної системи Росії Л.С. Вла...
Читати реферат

Реферат на тему: Алгоритмізація і програмування в середовищі QBasic

Зрозуміло, більшість планів не містять усіх зазначених п'яти компонент (тобто інформації про структурні та календарних цілях, стратегіях, ресурсах, організаційну структуру та методах управління). Принципи та практика планування відрізняються великою різноманітністю. Аналізуючи методи планування, вживані в різних умовах, і порівнюючи їх з розвиненою ідеєю планування, можна навіть при існуючих технічних обмеженнях намітити деякі шляхи поліпшення сформованих методів. Розг...
Читати реферат

Реферат на тему: Пуск в роботу живильного електронасоса після ремонту

Навчальний посібник Пуск в роботу живильного електронасоса після ремонту Груздєв В.Б. Розглядається методика підготовки і пуск живильного насосного агрегату з електричним приводом. Докладно описана послідовність технологічних операцій при пуску живильного насоса і його масляної системи. Наведено короткий опис роботи відцент...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи управління персоналом

Козирєв Валентин Олександрович Палкін Сергій Валентинович Основи Управління персоналом Частина I Навчальний посібник для спеціальності В«Управління персоналомВ» ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ
Читати реферат

Реферат на тему: Professional sea English language

CONTENTS UNIT 1. COMMUNICATION AT SEA UNIT 2. TYPES OF SHIPS UNIT 3. PARTS OF A SHIP AND HER MEASUREMENT UNIT 4. PILOTAGE AND PILOTS5. LIGHTS UNIT 6. BUOYS AND BEACONS UNIT 7. DANGERS UNIT 8. ANCHORAGES UNIT 9. ANCHORING10. WEATHER11. TIDES AND TIDAL STREAMS ...
Читати реферат

Реферат на тему: Пластична анатомія

ВСТУП У пластичної анатомії анатомією називається наука, що вивчає будову людського тіла. Частина її, спеціально відповідає потребам пластичних мистецтв живопису та ліплення, носить назву пластичної анатомії. Вона займається вивченням зовнішніх форм тіла, розглядаючи їх як у стані спокою, так і під час руху. До складу пластичної анатомії входить також вчення про пропорції або співвідношенні частин тіла між собою, видозміні форм тіла залежно в...
Читати реферат