Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток творчості на уроках математики

Реферат Розвиток творчості на уроках математики

Зміст

В 

1. Творчість, його види та характеристики ........................................ 4

2. Творчість і його особливості ................................................... 11

3. Особливості творчості молодших школярів ............................... 16

4. Роль уроків математики в розвитку творчості ............................... 20

5. Критерії оцінки творчості ...................................................... 42


br/>

Список використаної літератури ................................................... 47

Введення

В 

Для сучасної школи виключно важливою є проблема розвитку творчих здібностей учнів. Цією проблемою займалися і продовжують займатися ряд вітчизняних і зарубіжних вчених. Однак у практичній роботі зрушення в напрямку вирішення цієї проблеми ще дуже незначні.

У Нині всім очевидна необхідність підготовки учнів до творчої діяльності. У зв'язку з цим підвищується роль школи у вихованні активних, ініціативних, творчо мислячих людей.

Розвиток творчих можливостей учнів важливо на всіх етапах шкільного навчання, але особливе значення має формування творчості в молодшому шкільному віці. Згідно думки Л.С.Виготського, навчання в школі висуває творчість в центр свідомої діяльності дитини.

Дослідженням цього питання займалися багато педагогів і психологи, такі як Ж. Піаже, А. Н. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, Л. В. Занков, В. В. Давидов, Р. С. Немов, Є. І. Рогов, вони поглибили теорію розвитку творчості та науково обгрунтували процес вирішення творчих завдань, охарактеризували умови, що сприяють і перешкоджають знаходженню правильного рішення.

Спираючись на різні теорії, ми спробували показати, як можуть впливати уроки математики на розвиток творчості.

Об'єкт творчості - мислительна діяльність молодших школьников.

Предмет дослідження - розвиток творчості на уроках математики.

Завданням даної роботи є аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми розвитку творчості, зокрема з проблеми розвитку творчості у молодших школярів.

Методи - Аналіз літератури. br/>

1. Творчість, його види та характеристики. <В 

ТВОРЧІСТЬ - психологічний процес пізнання, пов'язані з відкриттям суб'єктивно нового знання, з розширенням завдань, з творчим перетворенням дійсності.

ТВОРЧІСТЬ - узагальнення і опосередковане віддзеркалення істотних закономірностей і властивостей реальності, процес постановки та вирішення проблем.


Творчість є вищим пізнавальним процесом. Воно являє є породження нового знання, активну форму творчого відображення і перетворення людиною дійсності. Творчість породжує такий результат, якого ні в самій дійсності, ні у суб'єкта на даний момент часу не існує. p> Відмінність творчості з інших психологічних процесів полягає так само в тому, що воно майже завжди пов'язане з наявністю проблемної ситуації, завдання, яку потрібно вирішити, і активним зміною умов, в якій ця задача задана. У мисленні на основі сенсорної інформації робляться певні теоретичні і практичні висновки. Властивості речей і явищ, зв'язки між ними відображаються в мисленні в узагальненій формі, у вигляді законів, сутностей. p> Творчість - це рух ідей, розкриває суть речей. Його підсумком не образ, а деяка думка, ідея. Специфічним результатом творчості може виступити поняття - узагальнене відображення класу предметів в їх найбільш загальних і істотних особливостях./іст. стор 268-273/

Відчуття і сприйняття відображає окремі сторони явищ, моментів дійсності в більш-менш випадкових поєднаннях. Творчість співвідносить дані відчуттів і сприйняття, зіставляє, порівнює, розрізняє і розкриває відносини. Через розкриття цих відносин між безпосередньо, чуттєво даними властивостями речей і явищ творчість розкриває нові, безпосередньо чи не дані абстрактні властивості: виявляючи взаємозв'язку і осягаючи дійсність в цих взаємозв'язках. Таким чином, творчість глибше пізнає сутність навколишнього світу, відображає буття в його зв'язках і відносинах.

Творчість - це рух думки, що розкриває зв'язок, яка веде від окремого до загального і від загального до окремого. Тому творчість опосередковано, засноване на розкритті зв'язків, відносин, опосередкувань, і узагальнене пізнання об'єктивної реальності.

У процесі розумової діяльності людина пізнає навколишній світ з допомогою особливих розумових операцій. Ці операції складають різні взаємопов'язані, що переходять один в одного боку творчості. Основними розумовими операціями є аналіз, синтез, порівняння, абстракція, конкретизація і узагальнення .


Аналіз - Це розумове розкладання цілого на частини або уявне виділення з цілого його сторін, дій, відносин. В елементарній формі аналіз виражається в практичному розкладанні предметів на складові час...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Життя і творчості Лопе де Вега. Художні особливості творчості на матеріалі ...
  • Реферат на тему: Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами вивчення народної т ...
  • Реферат на тему: Розвиток технічної творчості учнів при вивченні спецдисциплін і в гурткової ...
  • Реферат на тему: Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початковій шко ...
  • Реферат на тему: Педагогічні умови розвитку творчості майбутніх вчителів у процесі науково-д ...