Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Вектор-функція. Поняття кривої, лінії і поверхні. Диференціальна геометрія кривих

Реферат Вектор-функція. Поняття кривої, лінії і поверхні. Диференціальна геометрія кривих


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни «Дискретна математика»

Вектор-функція. Поняття кривої, лінії і поверхніУфа +2014

Постановка завдання


Користуючись, різними способами вирішити поставлені завдання зі Збірника завдань з диференціальної геометрії Феденко А.С.


1. Теоретична частина


Плоскі лінії криві

Точку, пряму і площину називають елементарними геометричними фігурами. З них можуть бути створені всі інші геометричні фігури.

Прийнявши як елементарної фігури точку, можна розглядати будь-яку лінію як безліч послідовних положень рухомій точки - траєкторію точки.

Ламана лінія - лінія, що складається з відрізків прямої, розташованих в просторі під деяким кутом один до одного.

Криві лінії - можуть бути плоскими, коли всі точки кривої лежать в одній площині, і просторовими - коли точки кривої чи не лежать в одній площині. До плоским кривим відносяться криві другого порядку: коло, еліпс, парабола, гіпербола, синусоїда, циклоїда і т.д. Пряма, що лежить в площині цих ліній, може перетнути будь-яку з них лише двічі. З побудовою цих ліній ви вже ознайомилися при виконанні завдання №1 Геометричне креслення в курсі машинобудівного креслення.

З просторових кривих найбільш часто зустрічається на практиці циліндрична гвинтова лінія. Якщо точка здійснює рівномірний рух по прямій, яка в свою чергу здійснює рівномірний обертання навколо паралельної їй осі, то вона (точка) опише просторову криву - циліндричну гвинтову лінію

Криві лінії, всі крапки яких належать одній площині, називаються плоскими.

Порядок плоскою алгебраїчної кривої лінії визначається найбільшим числом точок її перетину прямою лінією. Будь-яка пряма лінія може перетинати алгебраїчну криву лінію п -го порядку не більше, ніж у п точках. Розглянемо кілька прикладів:

. Парабола - крива другого порядку, пряма перетинає її в двох точках. При цьому парабола може бути визначена як:

безліч точок М (A, B, C, ...) площині, відстань яких до певної точки F цій площині (фокуса параболи) дорівнює відстані до певної прямої DD1 - директриси параболи;

лінія перетину прямого кругового конуса площиною, що не проходить через вершину конуса і паралельна який або дотичній площині цього конуса;

в прямокутній системі координат 0ху з початком у вершині параболи і віссю 0х спрямованої по осі параболи рівняння параболи має так званий канонічний вид

=2px,


де р (фокальний параметр) - відстань від фокуса до директриси.

. Гіпербола:

безліч точок М (A, B, C, ...) площині, різницю (за абсолютною величиною) відстаней яких до двох певних точок F і F1 цій площині (фокусів гіперболи) величина постійна:

- F1M=2а lt; 2с


Середина 0 відрізка FF1 (фокусної відстані) називається центром гіперболи;

лінія перетину прямого кругового конуса площиною, що не проходить через вершину конуса і яка перетинає обидві його порожнини;

в прямокутній системі координат 0ху з початком в центрі гіперболи, на осі 0х якої лежать фокуси гіперболи рівняння гіперболи має так званий канонічний вид


х2/а2 - у2/b2=1, b2=с2 - а2,


де а і b довжини півосей гіперболи.

. Еліпс:

безліч точок М (xy) площині, сума відстаней МF1 і МF2 яких до двох певних точок F1 і F2 (фокусів еліпса) постійна


МF1 + МF2=2а.


Середина 0 відрізка F1F2 (фокусної відстані) називається центром еліпса;

лінія перетину прямого кругового конуса площиною, що не проходить через вершину конуса і перетинає всі прямолінійні утворюючі однієї порожнини цього конуса;

в прямокутній системі координат 0ху з початком в центрі еліпса, на осі 0х якої лежать фокуси еліпса рівняння еліпса має наступний вигляд:


х2/а2 + у2/b2=1,


де а і b - довжини великої і малої півосей еліпса. При а=b фокуси F1 і F2 збігаються і вказане рівняння визначає окружність, яка розглядається як...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Пряма лінія на площині
  • Реферат на тему: Рівняння лінії на площині
  • Реферат на тему: Алгебраїчна лінія на площині. Окружність
  • Реферат на тему: Приведення рівняння кривої і поверхні другого порядку до канонічного вигляд ...
  • Реферат на тему: Програмне забезпечення для знаходження довжини вектора і його положення на ...