Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Вплив сімейних відносин на відносини з однолітками

Реферат Вплив сімейних відносин на відносини з однолітками

ЗМІСТ


Введення

1. Типи сімейного виховання і міжособистісні відносини дошкільнят в психологічній літературі

1.1 Типи сімейного виховання та їх вплив на розвиток дитини

1.2 Психологічні особливості дітей дошкільного віку

1.3 Особливості міжособистісних відносин у дошкільному віці

2. Вивчення впливу батьківського ставлення на міжособистісні відносини дошкільнят

2.1 Методи і організація дослідження

2.2 Результати вивчення зв'язку батьківського ставлення і соціометричного статусу

2.3 Психолого-педагогічні рекомендації

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


Введення


Сім'я - як найважливіший соціальний інститут, виконує функцію первинної соціалізації дітей, первинного соціального контролю. Кожна сім'я - це система неповторних мікросредових умов, індивідуальності батьків, і це накладає незгладимий відбиток на духовний і соціально-моральний вигляд дитини. Сам тип сім'ї, характер батьківського відносини багато в чому визначають напрямок подальшого розвитку особистості дитини. Сім'я виступає важливим інститутом соціалізації дитини. Дитячий садок, ставлення в групі дошкільнят також справляють істотний вплив на розвиток комунікативних навичок дитини, рівень його соціалізації. p> Актуальність даного дослідження пов'язана з тим, щоб виявити чи впливає тип батьківського ставлення на характер міжособистісних відносин дошкільника з однолітками, на його соціометричний статус.

У зв'язку з цим метою курсової роботи є вивчення впливу сім'ї, зокрема дитячо-батьківських відносин на міжособистісні відносини дитини дошкільного віку, які у нього складають у групі однолітків

Предмет: міжособистісні відносини в групі дошкільнят.

Об'єкт: взаємозв'язок міжособистісних відносин і типу батьківського ставлення.

Методи:

1. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження. p> 2. Тест опитувальник батьківського ставлення (А. Я. Варга і В.В. Столина) (ОРО).

3. Метод соціометрії (Методика В«Капітан корабляВ»). p> Гіпотеза: існує зв'язок між типом батьківського ставлення і социометрическим статусів дошкільника в групі дитячого саду. p> Емпірична база дослідження: діти старшого дошкільного віку, всього 30 чоловік (вік від 5 до 6 років). Дослідження здійснено на базі ДУ № 568 м. Мінська. p> Для вивчення характеру дитячо-батьківських відносин були опитані 30 матерів даних дітей. p> У вітчизняній психології та педагогіці проблеми впливу сім'ї на психічний і соціальний розвиток дитини відображені в роботах Л.С. Виготського, Л.І. Божович, І.В. Дубровиной, B.C. Мухіної, М.І. Лісіна та ін Виділяються такі напрями дослідження батьківського виховання як: вивчення структури сімейного виховання (В. Н. Мясищев, А.І. Захаров, А.С. Співаковська, А.Я. Варга, Є.Т. Соколова, В.В. Столін, А.А. Бодальов); типи і тактики сімейного виховання (А.Є. Личко, Е.Г. Ейдеміллер); вплив способів впливу і типів сімейного виховання (А.Б. Орлов, О.С. Співаковська, А.Я. Варга). br/>

1. Типи сімейного виховання і міжособистісні відносини дошкільнят в психологічній літературі


1.1 Типи сімейного виховання та їх вплив на розвиток дитини


У психологічній літературі поняття В«стиль батьківського ставленняВ», В«Тип сімейного вихованняВ», В«батьківська позиціяВ» дуже часто розглядаються як синоніми. У даній роботі під стилем сімейного виховання розуміють багатовимірне утворення, що включає когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти, спираючись на визначення А.Я. Варги, яка описує батьківське ставлення як цілісну систему різноманітних почуттів по відношенню до дитини, поведінкових стереотипів, що практикуються в спілкуванні з дитиною, особливостей сприйняття і розуміння характеру дитини, її вчинків [2].

Класичною вважається робота С. Броді, виконана в рамках клінічного підходу. Спостерігаючи відеомагнітофонні запису 4-х годинного спілкування матері з дитиною, вона виділила 4 типи материнського відносини:

1. Тип. Мати легко й органічно пристосовується до потреб дитини. Для неї характерно підтримує, дозволяюче поведінку. p> 2. Тип. Свідомо мати намагається пристосуватися до потреб дитини, але через напруженість і відсутності безпосередності у спілкуванні з дитиною її спроби часто безуспішні. Матір частіше домінує, чим поступається. p> 3. Тип. У основі материнства - почуття обов'язку. У відношенні з дитиною відсутній інтерес, теплота, спонтанність. Інструмент - жорсткий контроль. p> 4. Тип. Мати веде себе неадекватно віком і потребам дитини. Її виховні впливу непослідовні і суперечливі.

На думку С. Броді, найбільш шкідливим для дитини виявився 4-й стиль материнства, тому що постійна непередбачуваність материнських реакцій позбавляла дитини світу стабільності і провокувала підвищену тривожність.

...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідно-експериментальне дослідження впливу батьківського ставлення на мот ...
  • Реферат на тему: Вплив типів сімейного виховання на особистісний розвиток дитини
  • Реферат на тему: Вплив сімейного виховання на Розвиток здібностей дитини
  • Реферат на тему: Агресівність дитини дошкільного віку як наслідок стилю батьківського вихова ...
  • Реферат на тему: Вплив сімейного виховання на розвиток и формирование особини дитини