Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Можливості використання дидактичної гри на уроках російської мови в початковій школі

Реферат Можливості використання дидактичної гри на уроках російської мови в початковій школі

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи використання дидактичних ігор на уроках російської мови в початкових класах

.1 Проблема формування інтересу до російської мови в початковій школі

.2 Значення дидактичних ігор при формуванні інтересу до російської мови учнів на першому ступені загальної середньої освіти

Глава 2. Емпіричне дослідження результатів використання дидактичних на уроках російської мови в початкових класах

.1 Вивчення інтересу до вивчення російської мови в учнів молодших класів

.2 Аналіз практичного використання дидактичних ігор на уроках російської мови в початковій школі

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Російська мова є одним з найважливіших і основоположних предметів у процесі навчання на першому ступені загальної середньої освіти. Вміння та навички в області засвоєння російської мови (мова, читання, письмо) є необхідною умовою і засобом інтелектуального і особистісного розвитку учнів. Важливою складовою у розвитку навчальних навичок і вмінь є розвиток в учнів інтересу до цього предмету, зробити його якомога більш різноманітним, цілеспрямованим і захоплюючим [17].

На першому ступені загальної середньої освіти учні роблять перехід від ігрової діяльності до навчальної діяльності. Саме в цьому віці навчальна діяльність стає провідною, але разом з тим гра як і раніше займає значне місце в особистісному і пізнавальному розвитку дитини [18]. Про це свідчать спостереження за учнями даного віку та їх міжособистісному взаємодії.

Грунтуючись на цій особливості молодших школярів можна зробити висновок про те, що саме дидактичні ігри сприятимуть залученню уваги дітей до предмета, розвинути у них інтерес, зацікавленість в отриманні знань [1].

За допомогою використання дидактичних ігор на уроці в учнів розвиваються психічні процеси, формується навчальна мотивація, а досліджуваний матеріал засвоюється, запам'ятовується і сприймається краще. Згідно з дослідженнями сучасних вітчизняних психологів (Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, О.М. Леонтьєва, А. Р. Лурія, та ін.) Поетапне формування розумових дій на матеріалі шкільного навчання здійснюється найбільш оптимально допомогою включення ігрової діяльності в освітній процес початкової школи.

Таким чином, можна припустити, що застосування дидактичних ігор у процесі вивчення російської мови сприятиме не лише формуванню мотивації та інтересу до навчання, але і значно підвищить якість самого навчання, що матиме позитивний вплив на якість та отриманих знань.

Метою даного дослідження є вивчення можливостей використання дидактичної гри на уроках російської мови в початковій школі.

Для реалізації поставленої мети дослідження вирішується ряд конкретних завдань:

. Вивчити і проаналізувати наукову та навчально-методичну літературу з даної проблеми.

. Визначити показники сформованості інтересу до вивчення російської мови у дітей молодшого шкільного віку.

. Сформувати картотеку дидактичних ігор, спрямованих на формування інтересу до вивчення російської мови у дітей молодшого шкільного віку.

. Провести практичну роботу по формуванню інтересу до вивчення російської мови у дітей молодшого шкільного віку за допомогою використання дидактичних ігор.

Предмет дослідження - вивчення російської мови на першій ступені загальної середньої освіти.

Об'єкт дослідження - дидактичні ігри, які використовуються на уроках російської мови на першій ступені загальної середньої освіти.

Методи дослідження:

теоретичного аналізу навчально-методичної літератури;

бесіда;

спостереження;

якісно-кількісний аналіз.


Глава 1. Теоретичні основи використання дидактичних ігор на уроках російської мови в початкових класах


. 1 Проблема формування інтересу до російської мови в початковій школі


Мова служить важливим засобом виховання: тільки хороше знання рідної мови дозволяє прилучити молодшого школяра до художньої літератури, залучити його до участі в різних формах драматичного мистецтва, прищепити йому інтерес до читання і комунікативному взаємодії з навколишнього. Побудова предмета «Російська мова» має забезпечити учнів справжніми зразками високохудожнього мови, виховати у них високу культуру мовлення, навчити їх правильно, точно і виразно передавати власні думки, знання, почуття [3].

Зміст і види занять з російської мови в початкових к...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження використання дидактичних ігор на уроках російс ...
  • Реферат на тему: Склад слова і методика його вивчення на уроках російської мови в початковій ...
  • Реферат на тему: Використання дидактичних ігор як засобу розвитку пізнавального інтересу на ...
  • Реферат на тему: Формування орфографічних навичок у учнів початкових класів на уроках російс ...
  • Реферат на тему: Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів методом використання ігор ...