Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів методом використання ігор на уроках англійської мови

Реферат Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів методом використання ігор на уроках англійської мови

Введення


Кінцевою метою навчання іноземної мови завжди є реальне життя. Вивчення іноземної мови з психологічної точки зору - це складний процес формування нової мовної системи, яка починає співіснувати й постійно взаємодіяти з вже виробленою системою рідної мови, випробовуючи на собі її интерферирующее вплив.

У рідній мові всі компоненти мовного комплексу складають єдину програму нервових зв'язків. Досягнення ж подібних результатів в іноземній мові можливе лише при створенні умов, які забезпечать функціонування речедвігательних подразників в перші роки засвоєння мови. Цим обумовлена ??актуальність обраної теми.

Проблема пізнавального інтересу є однією з складних, що вимагають для свого рішення комплексних зусиль фахівців різних наук.

Об'єкт дослідження - гра на уроках англійської мови в учнів молодших класів.

Предмет дослідження - процес розвитку пізнавального інтересу під впливом комплексів діяльності з ігровим характером на уроках англійської мови в молодших класах.

Мета дослідження - розкриття механізму, стимулюючого впливу ігрової діяльності, а також його роль в освоєнні англійської мови та в формуванні мотивації у молодших школярів.

Гіпотеза дослідження: розвиток пізнавального інтересу молодших школярів методом використання ігор на уроках англійської мови дасть найбільш продуктивний ефект при застосуванні:

найбільш адекватних ігор з урахуванням вікових, психологічних, статевих та національних (актуально у багатонаціональних регіонах) специфік дітей молодшого шкільного віку;

систематичного використання ігрових прийомів і способів в освітньому процесі;

дуалістичного підходу: поєднання і синтезу гри з навчанням.

Для досягнення поставленої мети та перевірки висунутої гіпотези необхідно вирішити такі завдання:

1. дати характеристику віковим і психологічним особливостям молодших школярів;

2. дати визначення поняттю «пізнавальний інтерес», визначити його структуру;

. розглянути сутність гри як психологічного явища;

. класифікувати гри на уроках англійської мови в початковій школі.

Методологічною основою дослідження є вивчення, аналіз та подальше узагальнення досягнень психологічної та педагогічної наук.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягають у тому, що на підставі вивченого матеріалу і проведеного дослідження вироблений найбільш аргументовану і експериментально апробований варіант використання гри на уроках англійської мови в початкових класах з урахуванням вікових особливостей і специфік.

Практична значимість дослідження, безсумнівно, полягає в подальшому використанні його результатів і рекомендацій вчителями початкових класів у навчально-виховній роботі.

1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ пізнавального інтересу молодших школярів


1.1 Вікові та психологічні особливості молодших школярів


Досліджуючи проблеми психолого-педагогічної характеристики особистості учнів Н.В. Ковальова стверджує, що вчитель ніколи не займається одним лише вивченням школярів - він навчає, виховує, а в ході цієї роботи з'ясовує, які їхні психологічні особливості. Важливо пам'ятати, що дитина - специфічний об'єкт дослідження, його психіка знаходиться в становленні, розвитку, тому при її вивченні слід керуватися певними принципами [16, с. 4].

Фізіологи відзначають, що молодший шкільний вік - це вік відносно спокійного і рівномірного фізичного розвитку дитини.

Молодший шкільний вік має особливе значення в цілісному розвитку особистості. Дослідження, що проводяться в різні роки в психології та педагогіці, показали, що вже в 6-7 років складаються хоч і прості, але вже узагальнені, специфічні для даної людини, стійкі (тобто зберігають основні особливості і надалі) психологічні механізми, які по відношенню до інших ієрархічним рівням, конкретних властивостях, починають відігравати певну роль, стаючи особистісної основою психіки в цілому. Можна говорити, що в цьому віці відбувається становлення особистості. Більше того, саме цей вік найбільш сприйнятливий і сприятливий для спрямованого формування оптимальних рівнів механізмів психіки, тому що цей вік є дійсно вирішальним у процесі становлення ведучих, визначальних, тобто базових, підстав психіки.

Якщо розглянути деякі змістовні особливості розвитку особистості в молодшому шкільному віці, то важливо зупинитися на ряді закономірностей.

Насамперед, йде інтенсивний ...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування пізнавального інтересу в молодших школярів на уроках математики ...
  • Реферат на тему: Казка як засіб розвитку мовних навичок молодших школярів на уроках англійсь ...
  • Реферат на тему: Формування навичок письма у молодших школярів на уроках англійської мови
  • Реферат на тему: Формування умінь діалогічного мовлення молодших школярів за допомогою рольо ...
  • Реферат на тему: Створення умов для розвитку емоційно-вольової сфери молодших школярів на ур ...