Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методи і прийоми навчання іноземної мови

Реферат Методи і прийоми навчання іноземної мови

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

Гродненський державний університет імені Янки Купали

Філологічний факультет

Кафедра лінгвістики та міжкультурної комунікації

Спеціальність «Англійська мова»
Курсова робота

Методи і прийоми навчання іноземної мови


Гродно - 2 010


Зміст


Введення

Глава 1. МЕТОД І ПРИЙОМ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОДИЧНІ КАТЕГОРІЇ

. 1 сутність і зміст методів і прийомів навчання

. 2 Історія розвитку методів і прийомів навчання

Глава 2. основні методи навчання, використовувані в сучасній методиці

. 1 Комунікативний метод навчання

. 2 Методи активного навчання

. 3 Інтенсивні методи навчання

Висновок

Бібліографічний список

ДодатокВведення


Дане дослідження присвячене однією з найважливіших проблем, що існують у методиці навчання іноземних мов - це вибір методів і прийомів під час навчання ІЄ.

Класифікація методів навчання ІМ є складне питання, оскільки в основу їх найменувань були покладені найрізноманітніші ознаки. У сучасних умовах необхідно велику увагу приділяти розвитку методів і прийомів навчання ІМ. Методи і прийоми навчання - одні з найважливіших компонентів навчального процесу. Без застосування відповідних методів неможливо реалізувати сплановані учителем цілі і завдання навчання свого предмету. Кожен вчитель повинен вміти грамотно користуватися методами і прийомами в процесі навчання.

Однією з провідних тенденцій сучасної методики навчання ІМ є пошук таких методів навчання, які найбільш повно відповідали б поставленим цілям. Проблема правильного вибору методу і прийому навчання досить складна. Вона викликала завжди певні складнощі при роботі особливо у молодих і початківців вчителів.

Предметом дослідження є методи і прийоми навчання ІМ.

Мета полягає в дослідженні розвитку різних методів і прийомів у зарубіжній та вітчизняній методиці, виявити сучасні методи. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання:

- вивчити та узагальнити наявні в методиці навчання іноземних мов дослідження з даної проблеми

- розкрити сутність методів і прийомів навчання ІМ

виявити найбільш ефективні методи та прийоми навчання

розробити комплекс вправ на основі даних методів

за допомогою досвідченого навчання довести ефективність даних методів і прийомів.

Поставлені завдання вирішувалися з використанням таких методів:

аналіз літератури з даної проблеми

спостереження за педагогічним процесом

Дана робота складається з: вступу, 2 розділів, висновків і бібліографічного списку. У першому розділі розкривається сутність понять методи і прийоми навчання ІМ, викладається історії виникнення методів навчання ІМ у зарубіжній та вітчизняній методиці в хронологічному порядку. Історія методів викладання ІЄ найбільш повно досліджена і описана І.В. Рахмановим. Історією методики займалися також К.А. Ганшина, І.А. Грузинська, Ф. Аронштейн, В.Е. Раушенбах та ін. У другому розділі даного дослідження акцентується увага на огляд сучасних методів і прийомів навчання ІМ, розробкою яких займалися такі вчені, як Г.А. Китайгородська, Г. Лозанов, Є.І. Пасів та інші. Список літератури містить список наукових праць різних періодичних видань, присвячених загальних та спеціальних питань обраної теми.Глава 1. Метод і прийом навчання як методичні категорії


Навчання - складний процес, він припускає, насамперед, діяльність вчителя і діяльність учнів. У сучасних умовах необхідно велику увагу приділяти розвитку творчих здібностей учнів, їх пізнавальних потреб та інтересів. Навчання як керівництво припускає підношення, повідомлення учителем певних знань і управління процесом їх оволодіння всіма учнями класу. Тому вчитель не тільки підносить інформацію зі свого предмета, а й планує, організовує і контролює навчальну діяльність учня, розвиває навички навчальної праці, мислення, здібності, вміння застосовуват...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання аудіювання на середньому етапі навчання
  • Реферат на тему: Використання сучасних методів навчання на уроці англійської мови
  • Реферат на тему: &Мозковий штурм& як один з найбільш ефективних методів інтерактивного навча ...
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання іноземної мови на старшому етапі
  • Реферат на тему: Класифікація методів навчання за способами діяльності учнів