Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Методи і прийоми навчання іноземної мови на старшому етапі

Реферат Методи і прийоми навчання іноземної мови на старшому етапі

Міносвіти Росії

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Волгоградський державний соціально-педагогічний університет»

Інститут іноземних мов

Кафедра англійської філологіїКурсова робота

Методи і прийоми навчання іноземної мови на старшому етапі

з дисципліни «Теорія і методика навчання іноземної мови» напряму 050300 «Філологічна освіта профілю« Іноземна (англійська) мова »Виконавець

Гражданінова Н.К. (гр. Ія- Аб - 31)

Викладачі

Науковий керівник:

Шевченко Т.Ю., канд. пед. наук, доцент
Волгоград - 2013р.

Зміст


Введення

Глава 1. Методи і прийоми як основні категорії методики навчання іноземним мовам

. 1 Поняття «метод» і «прийом». Особливості і зміст даних понять

. 2 Класифікація методів і прийомів навчання іноземним мовам

Висновки до глави 1

. Основні методи навчання, використовувані в методиці викладання іноземних мов на старшому етапі

. 1 Активні методи навчання іноземної мови на старшому етапі

. 2 Використання активних методів навчання на старшому етапі

. 3 Аналіз навчально-методичного комплексу О.В. Афанасьєвої, І.В. Міхєєва «English. Student s book »

Висновки до глави 2

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Актуальність даної роботи зумовлена ??тим, що рішення проблеми вибору методів і прийомів навчання іноземних мов на старшому етапі має теоретичне і практичне значення в методиці викладання іноземних мов. Важливість розгляду методів і прийомів у навчанні іноземних мов обумовлена ??декількома причинами.

По-перше, в сучасному світі навчання в школі іноземних мов вимагають перегляду, як загальної методології, так і конкретних методів і прийомів для пошуку найбільш ефективних методів і прийомів.

По-друге, методи і прийоми навчання іноземної мови є важливими компонентами навчального процесу, так як без застосування будь-якого з методів майже неможливо реалізувати рішення цілей і завдань навчання іноземної мови, таким чином, кожен педагог повинен вміти грамотно користуватися необхідними для навчального процесу методами.

По-третє, найбільш складним є пошук таких методів, які повною мірою відповідали б поставленим цілям. Проблема правильного вибору методу і прийому навчання досить складна, так як саме ця проблема викликає певні складнощі у багатьох педагогів.

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземним мовам.

Предметом дослідження є методи і прийоми навчання іноземним мовам на старшому етапі.

Метою даної роботи є розгляд методів і прийомів навчання іноземних мов на старшому етапі для подальшого виділення найбільш ефективних.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

розкрити сутність і зміст методів і прийомів навчання іноземним мовам;

розглянути класифікації методів навчання іноземним мовам;

визначити основні методи навчання іноземним мовам;

провести аналіз навчально-методичного посібника О. В. Афанасьєвої, І.В. Міхеєвої «English. Student s book ».

Теоретичним підставою даної роботи послужили праці А.Н. Щукіна, К.А. Ганшина, Г.А. Китайгородської, Г.В. Лозанова, М.Н. Скаткина, І.П. Подлас, М.А. Данилова, Б.П. Єсипова та ін.

Методами дослідження курсової роботи є:

аналізу літератури;

- порівняння;

- класифікація,

узагальнення.

Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.


Глава 1. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ЯК ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ


. 1 Поняття «метод» і «прийом». Особливості і зміст даних понять


Останнім часом дуже актуальним стає звернення вітчизняних і зарубіжних дослідників, таких як А.А. Щукін, І.П. Підласий, М.А. Данилов, І.П. Підкасистий, І.Я. ...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...
  • Реферат на тему: Вивчення іноземної мови на старшому етапі навчання школярів
  • Реферат на тему: Інтелект карти як засіб формування лексичних навичок на середньому етапі на ...
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання аудіювання на середньому етапі навчання
  • Реферат на тему: Квитки з методики навчання іноземним мовам