Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Вивчення іноземної мови на старшому етапі навчання школярів

Реферат Вивчення іноземної мови на старшому етапі навчання школярів

Введення


За останній час статус іноземної мови в російському суспільстві зазнав значних змін. Стрімке входження України у світове співтовариство, економічна і соціокультурна ситуація в країні забезпечили величезної попит на знання іноземних мов, створили потужну мотиваційну базу для їх вивчення. Сьогодні знання іноземних мов вже не розкіш, а необхідність, можливостей для їх вивчення предостатньо, не кажучи вже про методики викладання.

Значна зміна соціального замовлення поступово приводить до кардинальної перебудови навчального процесу, до перегляду цілей і завдань навчання іноземної мови, до використання сучасних педагогічних технологій.

Актуальність дослідження. Проблема змісту в методиці навчання іноземних мов (ІМ) продовжує залишатися однією з найактуальніших. Необхідність постійного вдосконалення системи і практики освіти обумовлена ??соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Питання підвищення якості навченості і рівня вихованості особистості учня були і залишаються пріоритетними в сучасній методиці викладання іноземної мови (ІМ).

Проблемою займалися багато вітчизняних методисти. З них можна виділити В.С.Леднева з науковою роботою на тему «Зміст загальної середньої освіти», Рижакова.М.В та багатьох інших.

Об'єкт дослідження: Процес вивчення іноземної мови на старшому етапі навчання школярів.

Предмет дослідження: Вивчення іноземної мови.

Мета дослідження: розкрити суть поняття змісту навчання іноземної мови на старшому етапі і розглянути можливості його вдосконалення.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

1) Вивчити зміст навчання ІЄ на старшому етапі і виявити основні проблеми;

) Охарактеризувати поняття «компетентнісний підхід» і вивчити принципи і основні компоненти навчання;

) Вивчити способи вдосконалення змісту навчання ІМ;

) Оцінити якість і ефективність сучасних УМК на старшому етапі;

) Запропонувати рекомендації щодо вдосконалення змісту освіти в практиці роботи сучасної школи.

Структура курсової роботи:

Дослідження складається з двох розділів, вступу і висновку.

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, цілі і завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження. У першому розділі наведені основні проблеми формування іншомовних навичок, розказано про особливості загального розвитку навичок учнів старшого шкільного віку.

Друга глава є монографічним дослідженням, що включає різні вправи на вдосконалення іноземної мови у старших школярів, наведено приклади вправ на формування різних навичок і представлена ??сучасна методика, активно використовується в рамках навчального процесу в сучасних школах.

У висновку дані висновки, отримані за результатами курсової роботи.Глава I: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ змісту навчання іноземної мови у старшому етапі СУЧАСНОЇ ШКОЛИ


. 1 Зміст навчання іноземної мови як методична проблема


Навчання - процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок діяльності, основний засіб підготовки людини до життя і праці.

Цілі, зміст навчання, його організація і методи на всіх етапах розвитку людського суспільства змінювалися залежно від характеру суспільних відносин, актуальних вимог до загальної освіти і професійній підготовці людей, від педагогічних ідей про самого навчанні.

В умовах сучасного науково-технічного прогресу виникла необхідність у розробці змісту, форм, методів і засобів навчання, що відповідають новим соціальним вимогам, а також можливостям і потребам учнів.

Навчання - двосторонній процес, що включає діяльність навчає і учнів і характеризується взаємодією: цілей навчання, виховання (в процесі навчання) і розвитку учнів; змісту навчання, т. е. системи знань, умінь, навичок, якими повинні оволодіти учні; викладання - діяльності педагога, яка по своїй суті являє керівництво пізнавальною і практичною діяльністю учнів (основні функції викладання - спонукання до навчання, виклад змісту досліджуваного матеріалу, організація діяльності учнів, контроль знань, умінь, навичок); вчення, т. е. діяльності учнів з оволодіння знаннями, вміннями, навичками (розумові та фізичні дії). У процесі навчання і виховання формуються світогляд, якості особистості, розвиваються здібності. Суспільно-історичний досвід людства передається дітям і дорослим у процесі навчання, проте засвоюється він по-різному - залежно від особистого досвіду, сформованих умінь і навичо...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...
  • Реферат на тему: Методи і прийоми навчання іноземної мови на старшому етапі
  • Реферат на тему: Використання ігор для навчання говорінню на початковому етапі вивчення іноз ...
  • Реферат на тему: Способи введення і закріплення лексичного матеріалу на середньому етапі нав ...
  • Реферат на тему: Принципи навчання навчальному співробітництву у процесі вивчення іноземної ...