Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Використання ігор для навчання говорінню на початковому етапі вивчення іноземної мови

Реферат Використання ігор для навчання говорінню на початковому етапі вивчення іноземної мови

Бюджетна установа середньої професійної освіти

Ханти-Мансійського автономного округу - Югри

«Нижневартовский соціально-гуманітарний коледж»

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

«Використання ігор для навчання говорінню на початковому етапі вивчення іноземної мови»
студентки 509Я групи

Шевченко Тетяни Андріївни

спеціальність 050303

«Іноземна мова»

Керівник

Воробець Юліана Василівна


Нижньовартовськ, 2013


ЗМІСТ


ВСТУП

Глава 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ДЛЯ

навчання говоріння

. 1 Гра і її психологічні особливості

. 2 Класифікація ігр

. 3 Роль гри у навчанні говорінню на початковому етапі вивчення іноземної мови

Глава 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ІГОР ДЛЯ НАВЧАННЯ

говоріння на початковому етапі вивчення іноземної мови

. 1 Психологічні особливості молодших школярів, що враховуються при вивченні іноземної мови

. 2 Психотехнічні ігри для навчання навичкам і вмінням лексико-граматичного оформлення мовних висловлювань

. 3 Ігрові вправи для навчання іншомовного спілкування

. 3.1 Ігрові вправи для мовної розминки

. 3.2 Ігри типу інтерв'ю для активізації навичок і вмінь у системі «діалог-монолог в діалозі»

. 3.3 Ігри на здогад

. 3.4 Ігри на спільну мовну діяльність й комунікативну взаємодію. Рольові ігри

Глава 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. АПРОБАЦІЯ ІГОР та ігрові вправи ПРИ навчання говоріння МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК


ВСТУП

гра говоріння іноземний мовної

Проблема пошуку ефективних методів і прийомів навчання іншомовного спілкування як і раніше актуальна. Навчання та особистісний розвиток сучасного школяра можливо в тому випадку, якщо діяльність (навчальна, насамперед) емоційно забарвлена. Як відомо, велике значення при організації освітнього процесу відіграє мотивація навчання. Вона сприяє активації мислення, викликає інтерес до виконання тієї чи іншої вправи. Найбільш сильним мотивуючим чинником є ??прийоми навчання, що задовольняють потребу школярів в новизні досліджуваного матеріалу і різноманітності виконуваних вправ. Використання різноманітних нестандартних прийомів навчання сприяє закріпленню мовних явищ в пам'яті, створення більш стійких зорових і слухових образів, підтримці інтересу і активності учнів. Саме тому все частіше на заняттях перевага надається так званим активним методам навчання. Одним з таких методів є гра.

Гра є провідним видом діяльності у дітей чотирьох-п'яти років. До шести-семи років вона замінюється навчальною діяльністю, але роль гри залишається, як і раніше велика. Малюків приваблює школа, але найбільш природними для них є ігрові моменти діяльності, безпосереднє спілкування з дорослими і предметна наочність. Можливість опори на ігрову діяльність дозволяє забезпечити природну мотивацію діяльності іноземною мовою, зробити цікавими і осмисленими навіть елементарні висловлювання.

Ігровий метод навчання - цікавий і ефективний метод в організації навчальної діяльності учнів, особливо на першій ступені навчання мови.

Таким чином, виходячи з вищесказаного, темою нашого дослідження є «Використання ігор для навчання говорінню на початковому етапі вивчення іноземної мови».

Об'єктом нашого дослідження є ігрове навчання.

Предмет дослідження - особливості використання ігор на початковому етапі вивчення іноземної мови.

Мета - виявити залежність найбільш успішного навчання говорінню на початковому етапі від систематичного використання ігор на уроках іноземної мови.

Завдання:

Проаналізувати літературу з проблеми дослідження.

Розглянути класифікацію ігор для навчання говорінню.

Виявити найефективніші ігрові технології для навчання говорінню на початковому етапі вивчення іноземної мови.

Гіпотеза дослідження - при методично грамотному, доцільному і систематичному використанні ігрових технологій на уроках іноземної мови, при врахуванні вікових і психологічних ...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Використання дидактичних ігор на початковому етапі навчання англійської мов ...
  • Реферат на тему: Використання дидактичних ігор на початковому етапі навчання грамоті дітей і ...
  • Реферат на тему: Особливості навчання письма та писемного мовлення на заняттях з іноземної м ...
  • Реферат на тему: Вивчення іноземної мови на старшому етапі навчання школярів
  • Реферат на тему: Можливості використання інтерактивної дошки на уроці іноземної мови на сере ...