Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Спостереження за природою як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку

Реферат Спостереження за природою як засіб розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРИРОДОЮ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРИРОДОЮ як ефективного засобу розвитку пізнавальної активності ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

. 1 Поняття пізнавальна активність у педагогічній літературі

. 2 Емоційно-значущий зміст і організація пізнавальної діяльності дітей

1.3 Спостереження як засіб пізнання дітьми навколишнього світу. Види спостережень. Роль спостережень у розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку

1.4 Вимоги до організації спостережень дітей дошкільного віку за природою

Висновки по першому розділі

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ спостереження за природою

2.1 Методика організації експериментальної роботи

2.2 Характеристика пізнавальної активності дошкільників у процесі спостережень за природою

Висновки по другому розділі

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК


ВСТУП


Проблема розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку - сьогодні одна з найактуальніших, є об'єктом дослідження педагогів, психологів.

У навчальній програмі дошкільної освіти визначені показники пізнавального розвитку вихованця старшої групи: ... проявляє інтерес до нових сфер навколишнього світу, до розумової, пошукової діяльності. Цікавиться новими предметами зі складним пристроєм і нестандартними функціями. Опановує навчальними вміннями. Легко переносить уявлення та вміння в нові умови, застосовує їх для вирішення нових інтелектуальних завдань, використовує різні способи отримання знань, активно експериментує [23, с. 234]. Один з провідних фахівців в області розумового виховання дошкільників, Н.Н. Поддьяков підкреслює, що на сучасному етапі треба давати дітям ключ до пізнання дійсності, а не прагнути до вичерпної сумі знань, як це мало місце в традиційній системі розумового виховання.

У Освітніх стандартах дошкільної освіти одними з вимог до рівня підготовки вихованця називаються наступні:" Допитливий. Проявляє пізнавальний інтерес до складних, незнайомих об'єктів. Використовує різні типи питань для отримання інформації. групуються, класифікує і будує серію з 5 - 10 предметів і явищ по 1 - 3 ознаками. Володіє логічними операціями: аналізує, виділяє якості і властивості, порівнює, встановлює відповідність, групує. Складає прості плани-схеми, маршрути, слід ім. Встановлює найпростіші причинно-наслідкові зв'язки.

Являє за допомогою символів як конкретні, так і абстрактні предмети, прогнозує не тільки кінцевий результат, а й проміжні етапи дії. Проявляє довільна увага. Зосереджений при дослідженні нових об'єктів, здатний утримувати увагу при вирішенні поставлених завдань і виконанні творчих завдань. Володіє найпростішими прийомами узагальнення, систематизації, класифікації" [15, с. 12].

Проблема пізнавальної активності - одна з найбільш значущих в педагогіці, так як, будучи індивідуально-психологічною характеристикою людини, відображає дуже складні взаємодії психофізіологічних, біологічних і соціальних умов розвитку. Педагоги і практики, які вивчали дану проблему, відзначають, що успіх пізнавального розвитку обумовлений пізнавальною активністю дитини, так як формування уявлень залежить від того, наскільки дитина активний, захоплений і зацікавлений діяльністю. Безсумнівно, емоції є тією рушійною силою, яка може активізувати або гальмувати процес пізнання. Підвищення зацікавленості дітей мотивує їх активність у самовираженні, сприяє розвитку пізнавальної діяльності, і підвищує її результативність. Таким чином, розвитку пізнавального інтересу сприяє така організація діяльності, при якій дитина втягується в процес самостійного пошуку і відкриття нових знань. Таким видом діяльності дитини є спостереження за природою, так як це складний вид діяльності, що включає різні сенсорні, психічні, розумові процеси, що спирається на емоційні і вольові сторони особистості дитини. На думку В.В. Авсейковой Правильна організація чуттєвого сприйняття об'єктів природи забезпечує формування і розвиток у дітей виразних уявлень про тварин, рослини, сезонних явищах природи, які послужать міцним фундаментом для утворення понять, узагальнень і висновків, розвитку логічного мислення [1, с. 3].

Актуальність пр...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аплікація як засіб формування пізнавальної активності у дітей дошкільного в ...
  • Реферат на тему: Розвиток пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами д ...
  • Реферат на тему: Особливості пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою пси ...
  • Реферат на тему: Особливості саморегуляції пізнавальної діяльності у дітей старшого дошкільн ...
  • Реферат на тему: Вплив методів використання наочності на формування пізнавальної активності ...