Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Формування та реалізація стратегії розвитку муніципального освіти на прикладі МО р Тула

Реферат Формування та реалізація стратегії розвитку муніципального освіти на прикладі МО р Тула

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації

Тульський філія РАНХиГС

Напрям підготовки «Державне та муніципальне управління»

Випускаюча кафедра «Державне та муніципальне управління»

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

Формування та реалізація стратегії розвитку муніципального освіти на прикладі МО р Тула

Автор роботи: студент

Вінярський В.В.

Керівник роботи:

к.т.н., доцент Югфельд А.С.


Тула - 2015


ЗМІСТ


ВСТУП

. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОГО ОСВІТИ

. 1 Сутність і функції органів місцевого самоврядування. Загальна характеристика муніципального освіти

. 2 Формування стратегії розвитку муніципального освіти

. 3 Особливості реалізації стратегії розвитку муніципального освіти

. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МО Г. ТУЛА

. 1 Загальна структура, характеристика МО р Тула і особливості формування стратегії розвитку

. 2 Економічний розвиток і поточний стан МО р Тула

. 3 Розвиток МО р Тула в соціальному напрямку

. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ формування та реалізації стратегії розвитку муніципального освіти

. 1 Проблеми формування та реалізації стратегії розвитку на сучасному етапі

. 2 Заходи, спрямовані на вдосконалення формування стратегії розвитку муніципального освіти

. 3 Реалізація стратегії розвитку МО р Тула

ВИСНОВОК

СПИСОК

ДОДАТОК А
ВСТУП


Сучасні умови існування соціо-еколого-економічних систем (СЕЕС), під якими можна розуміти держава, округ, регіон, муніципальне утворення або окремо взятий господарюючий суб'єкт, вимагають обгрунтованого, раціонального та ефективного підходу з боку органів управління до формування їхнього майбутнього бажаного стану, яке є основою забезпечення безпеки і благополуччя суспільства в цілому.

Природно припустити, що моментні оперативні рішення суб'єктів управління допомагають вирішити нагальні поточні проблеми, проте наслідки таких заходів у майбутньому може мати негативний відтінок. Так, на початку перебудови, у зв'язку з низькою народжуваністю були прийняті рішення про закриття численних дитячих освітніх установ, що в даний час позначається на батьках, які змушені ставати в чергу в дитячий сад, як тільки народилося немовля. Аналогічна ситуація відбувається і з вузами, коли існує проблема заповнюваності навіть бюджетних місць, Міністерство освіти намагається скоротити їх чисельність. Однак, приблизно через десять років зіткнулися з проблемою дитячих садків відчують труднощі при вступі у вищі навчальні заклади. Для того, щоб забезпечити потребу суспільства в необхідних кадрах, буде потрібно відновлювати зруйновані бази, як у матеріальному, так і в інтелектуальному вигляді. Все це вимагає величезних інвестицій, які природно будуть взяті з бюджетів різних рівнів, а це позначиться на звичайних громадянах.

Отже, будь ухвалене рішення повинне бути взаємопов'язані з розвитком системи в довгостроковій перспективі, а це є основною проблемою формування стратегії розвитку СЕЕС.

При цьому, слід зазначити необхідна вимога до рівномірності розвитку, оскільки інтенсивний ріст, наприклад, економіки, може призвести до загрози екологічної безпеки, виснаження природних ресурсів і т.п. Тому, до процесу формування будь-якої стратегії, яка сприймається як напрям, що дозволяє досягти бажаного результату, слід підходити особливо ретельно і обережно, враховуючи всі можливі негативні наслідки прийнятих рішень.

Особливу увагу слід приділити і реалізації розробленої стратегії, вираженої в конкретних заходах, прив'язаних до часової і просторової сітці подій. Заходи повинні бути своєчасні, забезпечені необхідними засобами і проведені при мінімальних витратах. Однак в умовах обмеженості ресурсів (в основному фінансовими) органам управління різних рівнів (федерального, регіонального) необхідно розставити пріоритети, що, на жаль, в даний час призводить до сп...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка стратегії розвитку муніципального освіти
  • Реферат на тему: Удосконалення стратегії розвитку муніципального освітнього закладу на прикл ...
  • Реферат на тему: Формування і реалізація стратегії розвитку дорожньо-будівельної інфраструкт ...
  • Реферат на тему: Формування і реалізація стратегії розвитку дорожньо-будівельної інфраструкт ...
  • Реферат на тему: Діяльність органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного роз ...