Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Частковий образу світу носіїв російської мови-культури, пов'язаний з уявленням людини про професії

Реферат Частковий образу світу носіїв російської мови-культури, пов'язаний з уявленням людини про професії

Зміст


Введення

Глава I. Найменування осіб за професією як елемент мовної картини світу

1. Новий напрямок сучасної лінгвістики: антропоцентризм

2. Образ людини за даними мови: тематична група найменування особи за професією як об'єкт лінгвістичних досліджень

3. Національно-культурна специфіка картини світу і різні підходи до її вивчення

Висновки на чолі

Глава II. Асоціативні поля найменувань осіб за професією: особливості структури та змісту

1. Асоціативні словники. Дослідження мовної свідомості за допомогою асоціацій. Асоціативний експеримент як джерело вивчення мовної картини світу

2. Визначення поняття професія

3. Аналіз змісту, асоціативної структури образів свідомості на матеріалі асоціативних полів 43 слів-стимулів Російська асоціативний Словника

4. Аналіз асоціативного поля слова-стимулу Доктор

Висновки на чолі

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення


Найменування осіб за професією - великий у кількісному відношенні і різноманітний за структурою і семантичним особливостям фрагмент лексики мови, який постійно поповнюється новими елементами. Слова відображають факти дійсності, пов'язані один з одним і утворюють парадигми. Розглянуті назви утворюють тематичну групу Професія raquo ;. Аналізу номінацій осіб за професією і присвячена дана робота.

На даний момент відомі дослідження, присвячені, наприклад, словотворчої структурі номінацій осіб за професією. Наприклад, роботи Л.А. Шкатова Найменування осіб за професією сучасної російської мови [Шкатова1984], Л.І. Васильєвої Суфіксальне словотвір найменувань осіб за професією в російською та українською мовами [Васильєва 1971]. Відомі й роботи, присвячені аналізу окремих найменувань осіб за професією/родом діяльності: журналіст, вчитель, юрист, студент та ін.

Останнім часом активно ведеться вивчення мовної свідомості людини з метою відтворення картини світу носіїв тієї чи іншої мови. Аналіз вербальних асоціацій, отриманих в ході асоціативних експериментів, є ефективним методом реконструкції картини світу і дозволяє виявити зв'язки між словами як на рівні їх плану вираження, так і з точки зору смислового змісту. На підставі даних експерименту вивчають також вікові та гендерні відмінності в мовній свідомості; крім того, проводяться дослідження асоціативних полів людей у ??специфічному психофізіологічному стані: їх асоціації вивчаються з точки зору відхилення від норми [Горошко 2003, Леонтьєв 1977]. Дані асоціативних словників використовують також для роз'яснення питань природи вербальних асоціацій [Мартинович 1993].

семантичний лексика мову асоціативний

Мета дослідження - охарактеризувати фрагмент образу світу носіїв російської мови-культури, пов'язаний з уявленням людини про професії; шляхом фреймового аналізу виявити й описати загальне і специфічне з боку як структури, так і змісту асоціативних полів слів, що входять до складу тематичної групи Найменування осіб за професією (за матеріалами Російського асоціативного словника (далі РАС), складеного Ю.Н. Караулова, Г.А. Черкасової, Н.В. Уфімцева, Ю.А. Сорокіним, Е.Ф. Тарасовим); на основі порівняльного аналізу асоціативних полів РАС побудувати модель уявлення про професію в повсякденній мовній свідомості (аналіз професії як моделі).

Матеріалом даного дослідження є вербальні асоціації РАС, що входять до складу асоціативних полів, утворених наступними стимулами (вибір даних слів-стимулів був обумовлений складом словника РАС): актор, бізнесмен, водій , лікар, геолог, детектив, доктор, журналіст, інженер, клоун, конструктор, контролер, космонавт, коваль, лектор, льотчик, майстер, медсестра, механік, міліціонер, моряк, музикант, педіатр, письменник, кухар, викладач, продавець, виконроб , рибалка, сантехнік, секретар, слідчий, будівельник, суддя, танкіст, терапевт, технолог, токар, філософ, художник, економіст, експерт, юрист. Загальний обсяг розглянутого матеріалу - 43 асоціативних поля, або 5749 асоціативних пар.

В якості методів дослідження використовуються:

· методика побудови семантичного гештальта, запропонована Ю.Н. Караулова [Караулов 2000, 2002]/фреймовий аналіз асоціативного поля;

· метод порівняльного аналізу асоціативних полів;

· кількісні методи обробки асоціативного матеріалу.

Робочої гіпотезою дослідження стало припущення про те...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Структурні типи і системні відносини термінів у ЛСГ «назви осіб за професіє ...
  • Реферат на тему: Поняття мовної картини світу
  • Реферат на тему: До питання про поняття мовної картини світу в лінгвістиці
  • Реферат на тему: Дослідження концепту &любов& в індивідуально-авторське поданні та колективн ...
  • Реферат на тему: Вивчення та характеристика сучасної наукової картини світу