Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Моральне виховання в молодшому шкільному віці: особливості морального розвитку, організація морального виховання

Реферат Моральне виховання в молодшому шкільному віці: особливості морального розвитку, організація морального виховання

ВСТУП


Актуальність дослідження. Соціальна структура суспільства в останні два століття схильна тенденції глобалізації, детрадіціоналізаціі та інформатизації. З появою інформаційних технологій будь-який куточок світу, будь-яка культурна середа стала набагато більш доступна, ніж, скажімо ще два десятиліття тому.

Покоління 80х і 90х років XX століття, не будучи повністю залученими в процес інформаційного зближення, змогли доторкнутися до урізноманітнення інформаційних потоків, що обрушилися на пострадянську Росію, на етапі становлення особистісної та групової ідентичності. Сучасним дітям дуже складно розвиватися - вони виявляються схильні до дії вкрай різноманітних соціальних (культурних, релігійних, етнічних, територіальних тощо.) Чинників.

Сучасні діти, в умовах нестабільної соціокультурної ситуації стають жертвами обставин і свого оточення, і ми бачимо зростаючий відсоток дитячої злочинності, раннього алкоголізму та наркоманії, що виростають з недоліку виховання в духовному аспекті. Бездуховність, характерна сучасності, вплив безлічі інших культур, постійна переоцінка цінностей в соціумі породжують нестабільність у розвитку дитини.

Тому моральне виховання дитини, починаючи з раннього віку найважливіший аспект становлення повноцінно розвиненою і соціально активної особистості. Моральне виховання дитини в молодшому шкільному віці має стати тим орієнтиром, який допоможе задати особистості необхідний курс розвитку, і дозволить сформувати повноцінних творчих індивідів, здатних здійснювати повноцінну життєдіяльність у швидко мінливих умовах життя.

Об'єкт дослідження. Моральне виховання і розвиток особистості.

Предмет дослідження. Особливості морального виховання особистості дитини в молодшому шкільному віці.

Мета дослідження. Провести дослідження особливостей морального виховання особистості дитини в молодшому шкільному віці.

Завдання дослідження. У ході досягнення поставленої мети ми вирішимо наступні завдання:

· Розглянути в історичній ретроспективі особливості морального виховання молодших школярів

· Проаналізувати психологічні та фізіологічні особливості розвитку особистості в молодшому шкільному віці

· Виявити особливості морального розвитку молодшого школяра

· Вивчити процес організації морального виховання в сучасній школі

Структура роботи. Дослідження складається з двох розділів, вступу, висновків та списку літератури. У вступі описані актуальність, об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження, у висновку зроблені висновки, що резюмують дослідження. Загальний обсяг роботи 27 сторінок, в роботі використано 19 джерел.Глава I. Проблема духовно-морального виховання і розвитку особистості у вітчизняній педагогіці


. 1 Моральне виховання молодших школярів: історія і сучасність


Моральне виховання і розвиток особистості - невід'ємний в сучасному мультикультуральному світі елемент виховання дитини. Огляд педагогічної літератури до початку XX століття, коли Росія пережила гострий політичний і культурний криза, дає нам зрозуміти, що до революції концепція виховання дітей в першу чергу базувалася на домашньому вихованні. Вважалося, що зовнішнє, шкільне, виховання служить доповнюючим, хоча і необхідним і невід'ємним елементом домашнього виховання. Сім'я, як відомо - базис, на якому будується суспільство, отже, якщо дитина адекватно виховується в морально здорової і духовної сім'ї, то і суспільство буде духовно розвинене і здорово.

Як писав М.М. Новиков у своїй праці «Про виховання та із знанням дітей»: «Виховуй дітей твоїх щасливими людьми і корисними громадянами ... Перша головна частина виховання ... піклування про тілі.... Друга головна частина виховання, що має предметом освіту серця і називається вченими моральним вихованням ... третя головна частина виховання ... просвітництво, або утворення розуму »[13, 29].

До революції домашнє навчання вважалося основним джерелом отримання дитиною знань про фундаментальні поняття добра і зла, в сім'ї майбутній людина отримувала перші уявлення про релігію, про морально-етичних категоріях, вже з маєтком яких він або вона приходили в навчальний заклад. Моральне виховання завжди ставилося на чільне місце, а в XIX столітті - столітті початку розквіту педагогічної думки, ми бачимо повне підпорядкування імперативу домашнього морального та духовного виховання. Так, в XIX столітті, російські педагоги А.Н. Острогорский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинський та інші виходили саме з позиції занурення дитини з самого початку виховного процесу з глибоко гумані...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Психолого-педагогічна діагностика духовно-морального виховання і розвитку о ...
  • Реферат на тему: Моральне виховання як складова частина виховання молодших школярів
  • Реферат на тему: Сутність і завдання морального виховання особистості
  • Реферат на тему: Дослідження зв'язку між стилем сімейного виховання і формуванням сором& ...
  • Реферат на тему: Базові підстави особистості людини як фактор духовно-морального виховання