Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Моральне виховання як складова частина виховання молодших школярів

Реферат Моральне виховання як складова частина виховання молодших школярів

Введення


Запитання морального розвитку, виховання, вдосконалення людини хвилювали суспільство завжди і у всі часи. Особливо зараз, коли все частіше можна зустріти жорстокість і насильство, проблема морального виховання стає все більш актуальною. Недоліки і прорахунки морального виховання обумовлені актуальними життєвими протиріччями. Частина школярів вражена соціальним інфантилізмом, скептицизмом, небажанням брати активну участь у громадських справах, відвертими утриманськими настроями. Хто як не вчитель, що має можливість впливу на виховання дитини повинен приділити цій проблемі найважливішу роль у своїй діяльності. Саме тому школа, а зокрема вчитель, вирішуючи завдання виховання, повинні взяти за основу розумне і моральне в людині, допомогти кожному вихованцю визначити ціннісні основи власної життєдіяльності. Цьому допоможе моральне виховання, органічно вплетене в навчально-виховний процес і що становить його невід'ємну частину.

Досліджувана нами проблема знайшла відображення у фундаментальних роботах А.М. Архангельського, Н.М. Болдирєва, Н.К. Крупської, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинського, І.Ф. Харламова та ін., В яких виявляється сутність основних понять теорії морального виховання, вказуються способи подальшого розвитку принципів, змісту, форм і методів морального виховання. Такі дослідники як М.М. Гей, А.А. Калюжний, Т.Ф. Лисенко та ін. Висвітлюють у своїх роботах також проблеми підготовки майбутніх учителів до моральному вихованню школярів, що для нас особливо важливо.

Об'єкт: Процес морального виховання.

Предмет: Моральне виховання молодших школярів.

Мета: Показати моральне виховання як складову частину виховання молодших школярів.

Гіпотеза дослідження: ми припустили, що найбільш успішно формування моральної культури буде відбуватися, якщо в зміст роботи класного керівника будуть включені компоненти формуванню моральної свідомості, почуттів, мислення, будуть використовуватися різні форми, методи і прийоми морального виховання і вчитель - класний керівник особистим прикладом сприятиме вихованню моральності.

Для досягнення поставленої мети та перевірки висунутої гіпотези необхідно вирішити такі завдання:

- розкрили основи морального виховання;

дати характеристику молодшого шкільного віку;

показати особливості морального виховання молодших школярів;

розробити програму та зміст дослідження морального виховання як складової частини виховання молодших школярів;

- дати рекомендації класному керівнику по моральному вихованню молодших школярів.

У ході дослідження використовувалися такі методи: пошук, вивчення й аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, методика М.І. Шилової «Рівні моральної вихованості».


1. Теоретичні основи морального виховання як складова частина виховання молодших школярів


1.1 Основи морального виховання


На початку дослідження необхідно розкрити сутність базових понять, якими ми будемо оперувати протягом всієї роботи. Ключовими поняттями в даному дослідженні є: структура моралі, загальнолюдські цінності, етичні знання, розвиток етичних знань. В історії розвитку людського суспільства змінювався підхід до розгляду моральних цінностей. Кожен історичний період характеризується новим етапом у розвитку моралі. Нашою метою є висвітлити в першому параграфі, яким чином сформувалися цінності сучасного суспільства; виявити основні підходи педагогів до цілям виховання підростаючого покоління. Розглянемо в короткому викладі гносеологічні корені сучасних підходів, визначимо сутність термінів. Термін «етика» був введений Аристотелем. Це грецьке слово «ethos» - звичай, характер, образ думок. Предметом етики у Аристотеля було вчення про чесноти, доброчесну поведінку [78, 32]. Поряд з поняттям етики з часу завоювань Олександра Македонського використовується поняття мораль. Це слово латинського походження - «moralize» і має більш вузьке значення в порівнянні з поняттям етики. Мораль, за поняттями древніх римлян, є відображенням ступеня прилучення до «своєї» культурі. Для того щоб зберегти свою культуру від асиміляції в еллінської, римлянам необхідно було чітко розмежувати «свої» звичаї і «чужі». Мораль служила в цьому відношенні мірилом засвоєння загальновизнаних рис у поведінці власних предків. Дані відмінності в походженні і сутності понять послужили надалі того, що «етика» і «мораль» стали наповнюватися різним змістом. Під етикою розуміють науку, область знання, предметом якої є морал...


сторінка 1 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Моральне виховання в молодшому шкільному віці: особливості морального розви ...
  • Реферат на тему: Проблеми морального виховання молодших школярів
  • Реферат на тему: Психолого-педагогічна діагностика духовно-морального виховання і розвитку о ...
  • Реферат на тему: Моральне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі
  • Реферат на тему: Духовно-моральне виховання молодших школярів