Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Порівняльний аналіз особливую технічного и наукового стилю

Реферат Порівняльний аналіз особливую технічного и наукового стилю

ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТІЛІВ мовлення

. 1 виокремленості стілів мовлення та їхні класіфікації

. 2 Історія становлення технічного та наукового стілів

. 3 Мовні и жанрові Особливості наукового и технического стілів

. 3.1 Мовні и жанрові Особливості технічного стилю

. 3.2 Мовні и жанрові Особливості наукового стилю

ВИСНОВКИ До розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

. 1 граматичні проблеми науково-технічного перекладу

. 2 Лексічні Труднощі перекладу

. 3 Термінологічні Труднощі перекладу

. 4 Жанрово-стилістична дилема науково-технічного перекладу

. 5 порівняльний аналіз перекладу текстів технічного и наукового стілів

ВИСНОВКИ До розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

ДОДАТКИ

технічний науковий стиль мовлення

ВСТУП


Проблема зіставлення різніх функціональніх стілів має трівалу та Багат Історію, КОЖЕН период якої відрізняється своими характерними Особливе. Так, для 50-60-х років типів Було протиставлення двох стілів художньої та Наукової прози та мистецтва и науки як безпосередніх сфер їхнього вживанию. Згідно, стілісті начали детальніше вівчаті НЕ лишь відмінні, а й Спільні РІСД поданих індивідуальних стілів. Для порівняння залучили Офіційно-діловий, публіцістічній та газетний стилі. При цьом, справедливо буде відмітіті, что деякі характерні Особливості та ознакой, Які Ранее пріпісувалісь лишь Науковій прозі, рівною мірою властіві и іншім функціональнім стилям мовлення. Тому, на даного етапі поділ на стилі НЕ є чімось постійнім чі стабільнім. Бурхливий розвиток науки и техніки спричинив з'явиться Великої кількості різніх стілів та підстілів мовлення.

Наразі актуальним є співставлення технічного та наукового стілів. Наука стала основою світоглядної моделі Суспільства. Починаючі з самого дитинства сучасна людина засвоює певні наукові аксіомі. У Цій ситуации растет роль науково-технічних текстів, Які стали безпосереднім засобими передачі накопіченої ІНФОРМАЦІЇ ТА знань.

Різні аспекти наукового та технічного стілів англійської мови Було досліджено багатьма Українськими та зарубіжнімі авторами, среди якіх І. В. Арнольд, І. Р. Гальперін та В. В. Виноградов.

Водночас, більшість авторів у своих роботах Аналізує ОКРЕМІ вузькі аспекти стілів або торкається цієї проблеми й достатньо поверховий, розглядаючі науковий та технічний стилі просто як одні Із функціональніх стілів мови. При цьом бракує праць, присвячений комплексному порівняльному АНАЛІЗУ стілів, что и зумов Актуальність нашого дослідження.

Про єктом дослідження є технічний и науковий стилі англійської мови.

Предметом Вивчення є Спільні та відмінні РІСД технічного та наукового стілів.

Метою діпломної роботи є сістематізація та порівняльний аналіз особливую технічного и наукового стілів.

Поставлено мета предполагает вирішенню таких Завдання:

проаналізуваті теоретичний материал з тими дослідження, а самє

функціональні стилі англійської мови;

зібраті фактичність материал по темі дослідження;

візначіті місце технічного та наукового стілів в структурі функціональніх стілів англійської мови крізь призму їхнього історічного розвитку;

Розглянуто Можливі Способи та шляхи науково-технічного перекладу;

з ясувати граматичні, лексічні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу;

провести порівняльний аналіз перекладу текстів технічного и наукового стілів.

теоретичністю значення Полягає у поглібленні знань про технічну и наукову літературу, сферу їхнього вживанию та їхні Особливостігри.

Практичне значення Полягає у возможности практичного! застосування отриманий результатів дослідження при вікладанні таких дисциплін як «Стилістика», «Теорія і практика перекладу» ТОЩО.

У ході написання діпломної роботи Використано Такі методи дослідження:

дескриптивний метод застосовувався для Надання Загальної информации про про єкт та предмет дослідження;

аналіз та синтез Наукової літератури;

порівняльний метод, Який По...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Лексічні и стілістічні Особливості газетного и журнального стілів
  • Реферат на тему: Лінгвістичні та стилістичні особливості текстів наукового стилю англійської ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу текстів науково-популярного стилю у сфері аудіовізуал ...
  • Реферат на тему: Особливості мови медичного науково-популярного тексту і проблеми перекладу ...
  • Реферат на тему: Дослідження характерних особливостей наукового стилю мовлення