Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Особливості перекладу текстів науково-популярного стилю у сфері аудіовізуального перекладу

Реферат Особливості перекладу текстів науково-популярного стилю у сфері аудіовізуального перекладу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра теорії та практики перекладу


ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ В ДАК

Завідувач кафедри

доктор філологічних наук, професор

А.Н. Дармодехин

г.ДИПЛОМНА РОБОТА

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ НАУКОВО-популярному стилі У СФЕРІ аудіовізуальних ПЕРЕКЛАДУ


Роботу виконала М.В. Диканський

Факультет романо-германської філології

Спеціальність 031202.65 переклад і перекладознавство

Науковий керівник доктор філологічних наук,

професор А.Н. Дармодехин

Нормоконтролер,

кандидат економічних наук,

професор С.В. Дармодехин


Краснодар +2014


ЗМІСТ


Введення

. Особливості перекладу текстів наукового стилю та науково-популярного підстилі

.1 Поняття «стиль»

.2Научний стиль ознаки і характерні особливості перекладу

.2.1 Лексичні особливості і труднощі перекладу

.2.2 Специфіка морфології та проблеми перекладу

.2.3 Синтаксичні особливості

.3 Науково-популярний підстиль - ознаки і характерні особливості перекладу

.3.1 Передача лексики

.3.2 Особливості та проблеми перекладу морфології

.3.3 Синтаксис

Висновок

Бібліографічний список

Додаток А

Додаток БВСТУП


Двадцять перше століття - століття науково-технічного прогресу, де розвиток науки нерозривно пов'язане з розвитком суспільства. Тільки через науку відбувається пізнання навколишньої дійсності, яке є необхідною умовою для саморозвитку всього людства. Цим і пояснюється все більша популяризація наукових видань. Велика частина таких статей вимагає знань у певній галузі, а значить орієнтована тільки на читачів - фахівців. А як же тоді бути з тим широким колом людей, чия діяльність далека від науки, але бажання долучитися до неї велике? Для таких цілей використовуються науково-популярні видання, які знайомлять читачів всіх професій і спеціальностей з основами науки, розвивають мислення і формують світогляд. Науково-популярні видання не вимагають спеціальної підготовки і знань у певній галузі, основна мета - прищеплення у суспільства наукового інтересу.

Тема дипломної роботи представляється актуальною, оскільки для поширення наукових знань виникає необхідність переводити такого роду наукову літературу на інші мови. Перекладачеві випадає нелегке завдання, крім розуміння самої суті певної наукової області, що вимагає чимало зусиль, він повинен пропустити всю інформацію через себе, переробити і видати її в максимально зрозумілою і доступною для читача формі.

Переклад науково-популярного тексту має ряд особливостей, які були проаналізовані з точки зору лексики, морфології та синтаксису, з урахуванням всіх виниклих труднощів і спірних моментів. Підсумок виконаної роботи може виявитися корисними для розширення перекладацької діяльності в науковій сфері, що обумовлює актуальність обраної теми дипломної роботи.

Матеріалом дослідження стала книга по аудіовізуального перекладу іспанського вченого і провідного фахівця з АВП, Діаса Сінтас, а також професори перекладознавства Університету Сюррея, Великобританія, Гунілли Андерман - «Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen» («Аудіовізуальний Переклад: Мова Екрану »), де автори досліджують проблему класифікації видів аудіовізуального перекладу. Значна частина матеріалів, використаних в роботі, була опублікована в канадському періодичному виданні для перекладачів «Meta» французькою та англійською мовами.

Для перекладу були обрані глави, що представляють найбільший інтерес: порівняльний аналіз субтитрів з іншими видами АВП (з дубляжем і голосом за кадром) і визначення переваг і недоліків в усному перекладі теле- і радіопрограм Японії і Великобританії. Автор пише про проблеми перекладу аудіовізуальних творів в цікавій формі, з метою зацікавити читача - неспеціаліста.

Вибір тексту такої спрямованості видався дуже актуальним, оскільки в епоху інформаційних технологій та глобалізації, де зміцнюються контакти між країнами та культурами, більша частина інформації сприймається зорово і на слух, щ...


сторінка 1 з 36 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості мови медичного науково-популярного тексту і проблеми перекладу ...
  • Реферат на тему: Особливості перекладу підрядніх єктів, перелік русском та частотність їх уж ...
  • Реферат на тему: Мовностилістичні особливості рекламних текстів і проблеми їх перекладу
  • Реферат на тему: Особливості перекладу наукового тексту
  • Реферат на тему: Особливості перекладу термінів (на основі англійських економічних текстів)