Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Процес розвитку зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку

Реферат Процес розвитку зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне бюджетне государст? енное образо? ательное установа? исшего професійного образо? анияКурсова робота

Т? ерь - 2 014


Зміст


У? едення

Гла? а 1. Теоретичні осно? и формиро? ания мовлення у дітей старшого дошкільного? озраста

. 1 Психолого-педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного? озраста

. 2 Характеристика мови дітей 5-6 років

. 3 Види мови. Монологічне мовлення

. 4 Методи формиро? ания монологічного мовлення у дітей 5-6 років

Гла? а 2. Психолого-педагогічний аспект формиро? ания монологічного мовлення у дітей 5-6 років на прикладі МБДОУ Дитячий садок №10 «Ладоньки»

. 1 Загальна характеристика образо? ательного установи

. 2 Організація? оспітательно - образо? ательного процесу по формиро? Анію монологічного мовлення у дітей дошкільного? озраста

Висновок

Список літератури

Програми


Введення


О? Ладен рідною мовою я? ляется одним з? ажних придбань дитини? дошкільному детст? е. Саме придбань, тому що мова не дається чоло? ЄКУ від народження. Повинно пройти? Ремя, щоб дитина почала го? Оріть. А? Зросла повинні докласти чимало зусиль, щоб мова дитини раз? І? Алась пра? Мулових і з? Е? Ременно.

У зі? ремінному дошкільному образо? Аніі мова рассматри? ается як одна з осно? ? оспітанія і навчання дітей, так як від уро? ня про? Ладен з? язной промовою за? ісіт успішність навчання дітей? школі, вміння спілкуватися з людьми і загальний інтелектуальний раз? ітіе.

Під с? язной промовою ми розуміємо раз? Єрнут виклад певного змісту, який осущест? ляется логічно, последо? ательно, пра? мулових і образно. Це показник загальної рече? Ой культури чоло? Ека.

Можна сказати, що мова - це інструмент раз? ітія? исшіх обробн? психіки.

При визначенні актуальності ми виходили з конкретного досвіду роботи фахівців? дошкільного образо? ания, аналізу психолого-педагогічної літератури з рассматри? аемой проблемі.

Актуальність досліджуваної проблеми обусло? лена поруч факторо?:

соціальним замовленням на раз? ітіе з? язной монологічного мовлення у дітей дошкільного? озраста;

необхідністю зі? ершенст? о? ания качест? а роботи педаго? по раз? ітію з? язной монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного? озраста шляхом створення спеціальних педагогічний усло? ий? ДОУ.

Проблема раз? ітія мовлення у дошкільників? знайшла відображення? працях таких з? естних педаго ?, як Є.І. Тіхее? А, Ф.А. Сохін, О.С. Ушаков? А.

Закономірності рече? ого раз? ітія дошкільнят? вивчалися А.Н. Г? Озде? Им, Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіна, А.А. Леонтьєв? Им і ін.

Запитання раз? ітія з? язной монологічного мовлення дітей дошкільного? озраста детально рассматри? аются? роботах М.С. Ла? Рик, Т.А Ладиженської, Ф.А. Сохина, А.М. Бородич та інших.

О.С. Ушаков? А вважає, що формиро? Ание граматично пра? Ильного, логічною, усвідомленої, последо? Ательной, монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного? Озраста є необхідне усло? Ие рече? Ого раз? Ітія і подгото? Ки дітей до майбутнього шкільного навчання.

Однак,? справжнє? ремя, незважаючи на традиційне декларує? ание необхідності раз? ітія монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного? озраста ця проблема не досить дослід? ана? педагогіці.

У процесі дослід? ания проблеми раз? ітія монологічного мовлення у старших дошкільнят? ? Виникає проти? оречіе між необхідністю раз? ітія мовлення у дітей старшого дошкільного? озраста і недостатньою спеціальної педагогічної роботою по її раз? ітію? усло? иях ДОУ.

Наявність даного проти? оречія поз? оліло позначити проблему нашого дослід? ания, яка полягає? пошуку педагогічних усло? ий, обеспечи? ающіх раз? ітіе з? язной монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного? озраста.

Проблема раз? ітія монологічного мовлення дітей добре з? естна широкому колу педагогічних працівників ?:? оспітателям, вузьким фахівцям, психологам, і інтенсив? але розробляється? ается як російськими, так і зарубіжними фахівцями.


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи розвитку діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку, як засіб фо ...
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку в процесі ...
  • Реферат на тему: Розвиток монологічного мовлення у дітей
  • Реферат на тему: Використання казкотерапії у розвитку зв'язного монологічного мовлення у ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку з порушення ...