Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Види заходів адміністративного припинення

Реферат Види заходів адміністративного припинення

Введення

адміністративний попереджувальний міра

Адміністративно-попереджувальні заходи є засобом охорони суспільних відносин від можливих порушень, настання шкідливих наслідків. Реальні порушення ставлять під безпосередню загрозу охоронювані об'єкти, заподіюють їм шкоду. Інтереси їх захисту вимагають «невідкладної» допомоги з боку держави, який чинить її у вигляді припинення дій, що порушують правові приписи. Такі адміністративне затримання порушника, вилучення у браконьєра знарядь лову або полювання, заборона експлуатації несправних машин і механізмів і т. П. Суть подібних заходів адміністративного примусу, незважаючи на їх різноманіття, полягає у примусовому припинення протиправних дій, що порушують встановлений порядок.

Цільове призначення названих засобів визначило та його найменування - заходи адміністративного припинення.

Суттєву роль в охороні прав і свобод громадян покликані відігравати правоохоронні й інші органи, які наділені відповідними державними повноваженнями оперативно і своєчасно реагувати на події та інші події, в силу яких вони змушені в окремих випадках застосовувати різні заходи примусового впливу з метою запобігання і припинення протиправних дій та недопущення настання суспільно небезпечних наслідків.

У силу того, що адміністративно-правове примус і адміністративне припинення як його вигляд, протягом більше п'ятдесяти років піддавалися кількаразовому дослідженню, в юридичній науці сформувалося безліч різних позицій, які нерідко суперечать.

Об'єктом курсової роботи є «адміністративне припинення» як способи і засоби примусового впливу, що застосовуються з метою припинення протиправного діяння, запобігання його суспільно небезпечних наслідків, а також забезпечують можливість подальшого притягнення порушника до юридичної відповідальності.

Основна мета курсової роботи полягає в комплексному дослідженні заходів адміністративного припинення.

Завдання курсової визначаються метою і виражаються в наступному:

· з'ясувати правову природу заходів адміністративного примусу і адміністративного припинення як його виду;

· сформулювати визначення поняття «заходи адміністративного припинення»;

· класифікувати і детально розглянути види заходів адміністративного припинення;

У ході написання роботи використовувалися такі методи: аналізу і синтезу, індукції та дедукції, а також діалектичний метод.

Зазначені питання містяться у двох розділах, які і складають основну частину курсової роботи.
1.Административно припинення в системі адміністративного примусу


.1 Поняття адміністративно-правового примусу

адміністративний попереджувальний міра

Діяльність різних правоохоронних органів здійснюється за допомогою цілеспрямованого впливу суб'єкта діяльності на об'єкт діяльності, на волю людей, під якою розуміється регулюючий чинник свідомості, що виражається у здатності людини здійснювати цілеспрямовані дії.

Вплив суб'єкта правоохоронної діяльності на волю об'єкта здійснюється різними прийомами, засобами, способами, які іменуються методами адміністративної діяльності. Отже, метод - це спосіб практичного здійснення цілей, завдань і функцій. Зміст методу дає відповідь на питання про те, яким способом найбільш раціонально можна досягти цілей адміністративної діяльності.

Здійснюючи попередження (запобігання, припинення, профілактику) правопорушень, суб'єкти, що займаються правоохоронною діяльністю, застосовують методи переконання і примусу, мета яких - виховання у громадян внутрішньої потреби і стійкою звички правомірної поведінки, а також вплив на правопорушника в інтересах його виправлення.

Метод примусу - це вольове вплив на осіб, схильних до скоєння (вчиняють) правопорушень чи інших антигромадських проступків, що виражається у формі обмежень (позбавлень) особистого організаційного або майнового характеру, тобто створення для них тих чи інших несприятливих наслідків з метою недопущення вчинення ними протиправних діянь. [9]

Заходи адміністративного примусу не пов'язані з вчиненням правопорушень. Вони їх запобігають і в цьому сенсі передують застосуванню інших примусових заходів, спрямованих проти винних у вчиненні адміністративних правопорушень. [11, с. 193-194]

Юриста примус цікавить насамперед як засіб охорони правопорядку, як метод державної діяльності. Юридична наука вивчає правовий примус, що застосовується на основі юридичних норм і у зв'язку...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Заходи адміністративного припинення
  • Реферат на тему: Види заходів адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Адміністративне припинення (поняття і види запобіжних заходів)
  • Реферат на тему: Заходи адміністративного примусу
  • Реферат на тему: Порядок припинення відбування покарань та інших заходів кримінально-правово ...