Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Використання методу моделювання при систематизації знань старших дошкільників про навколишній світ ...

Реферат Використання методу моделювання при систематизації знань старших дошкільників про навколишній світ ...

М іністерство освіти і науки України

Слов'янський державний педагогічний інститут

В В В  кафедра дошкільної

педагогіки та дитячої

психології

В В В В В В В В 

Використання методу моделювання в систематизації знань старших дошкільників про навколишній світ

В В  Курсова робота

з дитячої психології

студентки III курсу групи Б

Позднякової Яни Олександрівни

В В 

Науковий керівник

кандидат педагогічних

наук, доцент

Гавриш Н.В.

В В В В В В 

р. Слов'янськ, 2001 рік

План
Глава 1. Теоретична частина.

Дослідження проблеми розумового виховання старших дошкільників із застосуванням методу моделювання для систематизації знань .................. 3 p> 1.1. Суть методу моделювання та його використання при систематизації знань .................................................. 3

1.2. Особливості розумового розвитку старших дошкільників як умова для застосування методу моделювання ............................................................ 7

1.3. Завдання ознайомлення з навколишнім світом у процесі розумового виховання ............................................... 10


Глава 2. Вивчення можливостей і результатів застосування методу моделювання в систематизації знань дошкільників про навколишній ............................................................ 15

2.1. Результати застосування у систематизації знань про навколишній предметних моделей ................................. 15

2.2. Застосування предметно-схематичних моделей, їх можливості в ознайомленні з навколишнім світом ........... 20

2.3. Моделювання розповіді про природу як один з способів застосування методу моделювання в процесі ознайомлення з навколишнім світом ........................................................... 23


Висновок .................................................................... 28


Література ..................................................................... 29


Додатки ................................................................... 31

Введення


Для сучасної освітньої системи проблема розумового виховання надзвичайно важлива. За прогнозами вчених, 3-е тисячоліття, на порозі якого стоїть людство, буде ознаменовано інформаційною революцією, коли знають і освічені люди стануть цінуватися як істинне національне багатство. Необхідність компетентно орієнтуватися в зростаючому обсязі знань пред'являє інші, ніж були 30-40 років тому, вимоги до розумовому вихованню підростаючого покоління. На перший план висувається завдання формування здатності до активної розумової діяльності. Один з провідних фахівців у галузі розумового виховання дошкільників, М.М. Поддьяков справедливо підкреслює, що на сучасному етапі треба давати дітям ключ до пізнання дійсності, а не прагнути до вичерпної сумі знань, це мало місце в традиційній системі розумового виховання [18].

Тим часом у багатьох країнах світу в усіх ланках системи освіти - від дошкільних установ до університетів - відзначаються, з одного боку, зростання інформованості, з іншого боку - зниження в цілому якості знань, розумового розвитку учнів.

У роботах вітчизняних і зарубіжних вчених дошкільне дитинство визначається як період, оптимальний для розумового розвитку та виховання. Так вважали педагоги, які створили перші системи дошкільного виховання - Ф. Фребель, М. Монтессорі. Але в дослідженнях А.П.Усовой, А.В.Запорожца [1], Л. А. Венгер [4], Н.Н.Поддьякова [23] виявлено, що можливості розумового розвитку дітей дошкільного віку значно вище, ніж вважалося раніше. Дитина може не тільки пізнавати зовнішні, наочні властивості предметів і явищ, як це передбачено в системах Ф. Фребель, М.Монтессорі [21], але і здатний засвоювати уявлення про загальні зв'язках, лежать в основі багатьох явищ природи, соціального життя, опановувати способами аналізу і вирішення різноманітних завдань.

З цієї точки зору видається актуальним дослідження всіх аспектів розумового виховання, його завдань і організаційних методів. Одним з найбільш перспективних методів реалізації розумового виховання є моделювання, оскільки мислення старшого дошкільника відрізняється предметної образністю і наочної конкретністю. Метод моделювання відкриває перед педагогом ряд додаткових можливостей у розумовому вихованні, в тому числі і в ознайомленні з навколишнім світом. Саме тому темою курсової роботи було обрано дослідження ефективності застосува...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Зміст знань, умінь, навичок при ознайомленні дітей з навколишнім світом
  • Реферат на тему: Основи розумового і фізичного виховання розумово-відсталих дітей
  • Реферат на тему: Дослідження розумового розвитку дітей підготовчої групи в процесі дидактичн ...
  • Реферат на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизац ...
  • Реферат на тему: Дослідження фізичного і розумового розвитку школярів 6-9 років школи № 59 м ...