Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Використання методу моделювання при систематизації знань старших дошкільників про навколишній світ ...

Реферат Використання методу моделювання при систематизації знань старших дошкільників про навколишній світ ...

ння методу моделювання в систематизації знань старших дошкільників про навколишній світ. br/>


Глава 1. Теоретична частина. Дослідження проблеми розумового виховання старших дошкільнят із застосуванням методу моделювання для систематизації знань.


1.1. Суть методу моделювання та його використання при систематизації знань


Моделювання - наочно-практичний метод навчання. Модель являє собою узагальнений образ істотних властивостей модельованого об'єкта (план кімнати, географічна карта, глобус і т.д.)

Метод моделювання, розроблений Д. Б. Ельконіна [26], Л. А. Венгер [4], Н.А.Ветлугиной [19], Н.Н.Поддьяковим [18], полягає в тому, що мислення дитини розвивають за допомогою спеціальних схем, моделей, які в наочній і доступній для нього формі відтворюють приховані властивості і зв'язку того чи іншого об'єкта.

В основі методу моделювання лежить принцип заміщення: реальний предмет дитина заміщає іншим предметом, його зображенням, яким умовним знаком. Спочатку здатність до заміщення формується у дітей у грі (камінчик стає цукеркою, пісок - кашкою для ляльки, а він сам - татом, шофером, космонавтом). Досвід заміщення накопичується також при освоєнні мови, в образотворчій діяльності.

У дошкільній педагогіці розроблено моделі для навчання дітей звукового аналізу слів (Л.Е.Журова), конструювання (Л.А.Парамонова), для формування природознавчих знань (Н.І.Ветрова, Е.Ф.Терентьева), уявлень про працю дорослих (В.І.Логінова, Н.М.Крилова) і ін При цьому враховується основне призначення моделей - полегшити дитині пізнання, відкрити доступ до прихованих, безпосередньо не сприймаються властивостями, якостями речей, їх зв'язкам. Ці приховані властивості і зв'язку вельми істотні для пізнаваного об'єкта. У результаті знання дитини піднімаються на більш високий рівень узагальнення, наближаються до понять.

У дошкільному навчанні застосовуються різні види моделей [8]. Насамперед предметні , в яких відтворюються конструктивні особливості, пропорції, взаємозв'язок частин яких об'єктів. Це можуть бути технічні іграшки, в яких відображено принцип пристрою механізму; моделі будівель. В даний час з'явилося багато літератури, посібників для дітей, де представлені моделі, які, наприклад, знайомлять з органами почуттів (пристрій очі, вуха), з внутрішньою будовою організму (зв'язок зору, слуху з мозком, а мозку - з рухами). Навчання з використанням таких моделей підводить дітей до усвідомлення своїх можливостей, привчає бути уважними до свого фізичного і психічному здоров'ю.

Старшим дошкільнятам доступні предметно-схематичні моделі, в яких істотні ознаки та зв'язку виражені за допомогою предметів-заступників, графічних знаків. Приклад такої моделі - календар природи, який ведуть діти, використовуючи спеціальні значки-символи для позначення явищ в неживій і живій природі. Педагог навчає дітей моделюванню при складанні плану (кімнати, городу, лялькового куточка), схеми маршруту (шлях з дому в дитячий сад). Поширеними предметно-схематичними моделями є креслення, викрійки. Наприклад, педагог пропонує зробити костюми для ляльок і в процесі роботи формує у дітей уявлення про міркою, про моделюванні одягу.

При аналізі змісту літературного твори доцільно звернутися до запропонованої О.М.Дьяченко [14] методикою навчання дітей моделюванню казки. Зміст казки ділять на логічно завершені частини, до кожної з яких на смужці паперу діти схематично малюють картинку (піктограма). У результаті виходить апперцептивного схема - повне уявлення про зміст твору. Спираючись на неї, дошкільнята успішніше переказують казку або розповідь, показують її на фланелеграфе тощо

Необхідно враховувати, що використання моделей можливе за умови сформованості у дошкільнят умінь аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагуватися від несуттєвих ознак при пізнанні предмета. Освоєння моделі пов'язане з активними пізнавальними обслідувальний діями, зі здатністю до заміщення предметів за допомогою умовних знаків, символів.


Розумовий розвиток - це сукупність якісних і кількісних змін, що відбуваються в розумових процесах у зв'язку з віком і під впливом середовища, а також спеціально організованих виховних і навчальних впливів і власного досвіду дитини. На розумовому розвитку дитини позначаються і біологічні фактори: будова мозку, стан аналізаторів, зміна нервової діяльності, формування умовних зв'язків, спадковий фон задатків.

За даними вчених (генетиків, психологів), передумови розумових здібностей закладені в природі дитини на 50-60% [17]. Причому підкреслюється, що розумові властивості дитини від народження носять переважно творчий характер, але не у всіх отримують належне розвиток. Виявляється, від виховання залежить, чи будуть взагалі розвиватися роз...


Назад | сторінка 2 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Застосування методу моделювання проблемних ситуацій у процесі соціальної ад ...
  • Реферат на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизац ...
  • Реферат на тему: Порушення формування знань про навколишній світ у дітей молодшого шкільного ...
  • Реферат на тему: Здійснення екологічного виховання, за допомогою моделей і моделювання
  • Реферат на тему: Принципи моделювання. Створення інформаційних моделей. Перехід від реальн ...