Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизації знань, умінь і способів діяльності учнів з навчальної спеціальності: &продавець продовольчих і непродовольчих товарів&

Реферат Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизації знань, умінь і способів діяльності учнів з навчальної спеціальності: &продавець продовольчих і непродовольчих товарів&

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти Республіканський інститут професійної освіти

Кафедра загальної та професійної педагогіки

Дипломна робота

на тему: Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизації знань, умінь і способів діяльності учнів з навчальної спеціальності: продавець продовольчих і непродовольчих товарів"
Виконавець:

Слухач групи № 920-007 Р.А.Белько

Керівник:

Кандидат технічних наук, доцент О.В.СоломахінМінськ

Зміст


Введення

Глава 1. Дидактичні аспекти формування понять, умінь і навичок

. 1 Особливості процесу навчання в установах, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти, і їх вплив на формування понять, умінь і навичок

. 2 Використання виробничих ситуацій і завдань для узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок учнів

. 3 Використання виробничих ситуацій і завдань для вдосконалення знань, умінь і навичок учнів

Глава 2. Розробка та апробація дидактичного проекту заняття по темі Використання навчальних виробничих завдань для узагальнення та систематизації знань, умінь і способів діяльності, учнів з навчальної спеціальності: продавець продовольчих і непродовольчих товарів"

. 1 Системно-діяльнісний підхід до організації навчального заняття

. 2 Навчальне заняття узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок

. 3 Логічне структурування як засіб узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок

Глава 3. Проектування навчального заняття: Узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок і способів діяльності, учнів по темі Молоко та молочні товари"

. 1 Предметні знання

. 2 Структурно-логічні схеми предметних знань

. 3 Аналіз навчального заняття

Висновок

Література


Введення


У сучасних умовах ринкової економіки основною рушійною силою прогресу є боротьба за підвищення соціального комфорту, в основі якого лежить поліпшення кількісно-якісної характеристики харчування. Причому проблема забезпечення населення продовольством стає однією з найбільш пріоритетних і злободенних соціально-економічних проблем світової спільноти і знаходиться в центрі уваги світової громадськості.

Продовольче забезпечення, основний фактор для економіки у всі часи і у всіх державах. Але останнім часом його роль особливо зросла і тепер мова йде про продовольчу безпеку. Вагомий внесок у вирішення проблеми продовольчого забезпечення повинні внести фахівці, що працюють з продовольчими товарами. Одними з них є продавці, які реалізують різні продукти. Вони повинні добре знати свій товар: асортимент, класифікацію, харчову цінність, виробництво, товарні сорти, вимоги до якості, умови та терміни зберігання.

Проблема поліпшення якості та асортименту продовольчих товарів може бути успішно вирішена за умови високої професійної підготовки продавців, завдання яких полягає в тому, щоб на основі глибоких знань про товар реалізовувати його без втрат і псування.

Товарознавство продовольчих товарів один з основних спеціальних предметів при підготовці продавців.

Основна увага при вивченні програмного матеріалу приділяється питанням класифікації, асортименту товарів, характеристиці їх споживчих властивостей, вимогам до якості, оцінці якості, пакування, маркування, умов і термінів зберігання.

Виробництво товарів слід розглядати з точки зору впливу його на формування асортименту, якість, на збереженість товарів.

Дня кращого засвоєння предмета учнями рекомендується пояснення матеріалу супроводжувати показом натуральних зразків, муляжів, плакатів та інших наочних посібників, ширше використовувати технічні засоби навчання, електронні презентації.

Таким чином, основна мета полягає предмета в тому, що Товарознавство продовольчих товарів це техніко-економічна галузь науки, пов'язана зі створенням, збереженням і оцінкою якості продукції, її ефективному використанні відповідно до призначення.

Товарознавство продовольчих товарів тісно пов'язано з технічними, природними і економічними дисциплінами. У першу чергу воно базується на даних фізики, хімії та біології, а також тісно...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасні методи оцінки знань, умінь і навичок учнів
  • Реферат на тему: Перевірка і оцінка знань, умінь і навичок учнів молодших класів
  • Реферат на тему: Способи оцінювання та контролю знань, умінь і навичок учнів ВПЗ в дизайн-ос ...
  • Реферат на тему: Зміст знань, умінь, навичок при ознайомленні дітей з навколишнім світом
  • Реферат на тему: Організація контролю та обліку знань, умінь і навичок