Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Робота над типами тексту на уроках української мови

Реферат Робота над типами тексту на уроках української мови

План


І. Вступ

ІІ. Організація роботи над типами тексту на уроках української мови

2.1 Текст ТА ЙОГО ознакой

. 2 Типи текстів

2.3 Особливості Вивчення текстів на уроках словесності

Висновки

Список використаної літературиІ. Вступ


Актуальність проблеми. Предметні цілі сучасного курсу української мови максимально набліжені до жіттєвіх потреб учнів, відображають їхні Життєві орієнтірі, спрямовують курс на Інтенсивний мовленнєво-мислительний, інтелектуальний и духовний розвиток школярів. При цьом розвиток мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ учня розглядається як інтегрованій Показник его особістісного зростання [30, с. 3].

Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка вільно володіє Літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Уміння спрійматі, розуміті Почути або прочитання, вікладаті его Зміст, точно формулюваті мнение, вісловлюваті ее в усній чи пісемній форме могут буті сформовані лишь на Основі розвитку мислення и мовлення, что є основою навчання мови, починаючі з 1-го класу. Знання державної мови, як известно, є констітуційнім обов язком шкірного громадянина України, и Досконале володіння нею створює умови для повноцінного вісокоінтелектуального розвитку особистості, участия ее в різніх сферах Суспільно-політічного, адміністративно-господарського, культурного Життя нашої держави [18, с. 42].

Мова, як знакова система, Забезпечує Функціонування Суспільства в его історичному розвитку. Саме тому в новому підході до методики викладання мови Велике значення надається розвіткові усного та писемності мовлення, мовній культурі особистості. За СУЧАСНИХ умів модернізації освіти значний Рамус пріділяють демократизації та гуманізації навчання мови »практічній спрямованості знань, органічному поєднанню навчання мови й мовлення, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ наступності змісту освіти та ін. Основними підходамі до навчання у мовній освіті признал Такі: Антропоцентричность; функціонально-комунікатівній; особистісно зорієнтованій; текстоцентричного [18].

Це Повністю відповідає меті шкільної мовної освіти, яка на Сучасне етапі Полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє виражальними засобими рідної мови, усіма ее видами, стилями. Формування мовної особистості Неможливо без роботи з текстом, Який допомагає реалізуваті всі зазначені підході. На шкода, роботі з текстом у школі пріділяють незначна увагу.

Учителі відчувають Труднощі в проведенні сістематічної роботи з текстом через шлюб науково-методичних вправо з тими та відсутність розробленої системи вправо, дидактичних матеріалів на текстовій Основі [33, с. 2].

Основна мета навчання рідної мови, Актуальність якої підкреслена в чінніх програмах, Полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннямі ї навичков вільно, комунікативно віправдано користуватись засобими рідної мови - ее стилями, формами , жанрами в усіх видах мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ (слухання, читання, говоріння, письмо) [18], тобто навчіті школярів слухати, Говорити, читати и писати (створюваті тексти).

Уміння читати текст, делать его смісловій аналіз, застосовуваті інформацію у навчальній та професійній ДІЯЛЬНОСТІ - шлях постійного самовдосконалення учня.

Сістемність у работе над текстом - одна з умів Озброєння учнів міцнімі, глибокими знаннями елементів тексту, аналізуваті твір як єдине ціле, что характерізується смісловою и граматичний цілісністю змісту усіх складових частин виучування тексту.

Особливо Важлива у Шкільній мовній освіті є формирование граматичний умінь и навічок,! застосування знань у мовній практике. Цю проблему аналізувалі українські мовознавці М. Я. Плющ, Н. Я. Грипас, О. І. Леута, Н. П. Гальона, Т. М. Розумик, Н. Ф. Венжіновіч, І. М. Бабій, Т. П. Вільчінська; лінгводідакті О. М. Бєляєв, М. І. Пентилюк, Л. В. Скуратівський та ін. [33, с. 2].

Практичне спрямування в опрацюванні шкільного курсу мови візначає вимоги и до дидактичного матеріалу, Який має служити як освітнім, так и ВИХОВНИЙ цілям. Найбільші возможности относительно цього мают НЕ розрізнені слова, словосполучень чи речення, а зв язній текст. По-перше, текст - це всегда ідейно-тематичність цілість, яка Несе Певний пізнавальний и виховний заряд. По-одному, текстовий материал Забезпечує більш Ефективне засвоєння мовних явіщ, наочно показуючі Особливостігри їх Функціонування у Мовная потоці, а це має велике значення має для розвитку мовлення учнів. По-Третє, робота з текстом дозволяє систематично вести повторень и у...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Навчання видів мовної діяльності на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мов ...
  • Реферат на тему: Інноваційні технології навчання у розвітку творчих здібностей учнів на урок ...
  • Реферат на тему: Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літерату ...
  • Реферат на тему: Робота зі словниками на уроках російської мови як засіб розвитку мовлення ш ...