Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Робота над типами тексту на уроках української мови

Реферат Робота над типами тексту на уроках української мови

загальнення вивченості, Здійснювати внутрішньо предметні и между предметні зв язки, реалізуваті принцип наступності и перспектівності у навчанні. Крім того, систематичне использование текстового матеріалу поступово знайомить дітей з характерними особливую зв язніх вісловлювань І, отже, готовит до розуміння чужих и создания ВЛАСНА текстів.

Отже, Актуальність теми зумовлена ??новімі Завдання, что поставлені перед сучасности школою, - формирование в учнів умінь самостійно будуваті Усні ї Письмові вісловлювання різніх жанрів, Які необхідні Їм у процессе навчання и майбутньої ДІЯЛЬНОСТІ.

Таким чином метою нашого дослідження є з ясування особливую Вивчення тіпів текстів на уроках української мови.

Для Досягнення мети ставлять Такі Завдання:

візначіті місце тексту як окремої сінтаксічної одиниці в сістемі методики и развития мови;

Розглянуто тіпі текстів, їх ознакой;

з ясувати теоретичні аспекти лінгвістікі тексту;

проаналізуваті та Узагальнити практику передових вчителів з досліджуваної проблеми;

Запропонувати шляхи Вивчення тіпів текстів на уроках словесності.

Про єкт дослідження- тексти як предмет Вивчення в середній школі.

Предмет дослідження - елемент тексту, як про єкт использование на уроках рідної мови во время Вивчення розділу «Текст».

Структура дослідження - робота складається зі вступления, ОСНОВНОЇ части, вісновків, списку використаної літератури.

текст урок мова


ІІ. Організація роботи над типами тексту на уроках української мови


. 1 Текст ТА ЙОГО ознакой


Робота з розвитку мовлення учнів Забезпечує тісній зв'язок лінгвістічної Теорії з практикою и ґрунтується на опрацюванні текстів різніх стілів и тіпів мовлення, на аналізі їх змісту, структур и мовних ЗАСОБІВ. Лінгвістичний аналіз тексту Забезпечує комунікатівній та функціонально-стілістічній підході до навчання мови: аналізуючі текст, учні засвоюють его комунікативні Ознака (роль у спілкуванні), стілістічну пріналежність І ФУНКЦІЇ мовних одиниць, а отже, формують и вдосконалюють свою Мовная и мовленнєву компетенцію.

Поняття тексту в Науковій літературі визначавши по-різному, залежних від різніх поглядів на него. Основні з них: текст - мовний материал, что містіть необхідні для Вивчення мовні одиниці (слова, словосполученні речення), и текст як предмет вівчання. Розбіжності у візначенні тексту стосують таких чінніків, як усна чі писемності, діалогічна чі монологічна форми мовлення, явність чі відсутність заголовка ТОЩО. Альо Такі характеристики тексту, як членованість сміслова цілісність и структурна зв язність візнаються всіма досліднікамі.

З лінгвістичного подивимось текст має складатіся з групи речень, про єднаних Певнев смисло и структурою. Учені з ясовують явіще цілісності, зв язності та закономірності побудова тексту. Текст розуміється І як конкретні мовленнєвий твір, и як структура, модель побудова, Спільна для групи конкретних текстів.

Ця особлівість Тлумачення тексту Важлива для методики навчання мови и мовлення, Аджея дает змогу показати учням во время АНАЛІЗУ конкретного тексту мірності побудова всех або певної групи текстів и навчатись зв язного мовлення на Основі узагальненого Поняття тексту, что дозволяє формуваті мовленнєві уміння й навички свідомим путем [10, с. 23.]. Реалізованій у певній ситуации спілкування текст Прийнято назіваті вісловлюванням (вісловленням). Поняття текст и вісловлювання в навчальній практике віступають як сінонімі (учням Пропонується «Скласти текст» и «Скласти вісловлювання») [21, с. 274].

Як про єкт лінгвістікі текст є функціонально завершеним Мовная цілим, основними Завдання которого візначається Певнев метою мовленнєвої ДІЯЛЬНОСТІ. Для тексту характерна зв язність, что відображає єдність фонетічніх, лексико-семантичний, граматичний ЗАСОБІВ з урахуванням їх функціонально-стілістічного НАВАНТАЖЕННЯ, комунікатівне спрямування (мету, сферу спілкування), композіційну структуру, Зміст та Внутрішній смисл (тему ї основнову мнение) [18, с. 27].

У Енциклопедії української мови (2000 рік) подається таке Тлумачення термінологічного значення слова «текст»:

Текст (від лат. textum - зв язок, поєднання, тканина) - писемності або усний мовленнєвий масив, что ставити лінійну послідовність вісловлень, про єднаних у бліжчій перспектіві смісловімі и формально-граматичний зв язками, а в загально композіційному Дистантная плане - спільною тематикою и сюжетні заданістю. Одиницею тексту є реально вичленовування найменша словесні масив, что скла...


Назад | сторінка 2 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Текст як мовна одиниця. Ознаки тексту
  • Реферат на тему: PR-текст і його особливості. Загальні вимоги підготовки PR-текстів. Метод ...
  • Реферат на тему: Особливості мови медичного науково-популярного тексту і проблеми перекладу ...
  • Реферат на тему: Навчання молодших школярів створенню тексту-міркування як засіб розвитку мо ...
  • Реферат на тему: Семантичні мережі. Системи аналізу тексту і синтезу мови