Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Теоретичні основи розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором

Реферат Теоретичні основи розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором


Теоретичні основи розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором


Зміст


Введення

Глава I. Психолого-педагогічні основи розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором

.1 Вікові особливості молодшого школяра та їх урахування у роботі з розвитку зв'язного мовлення

.2 Сутність поняття «мовні вміння»

Глава II. Методичні засади розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором

.1 Особливості формування зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором

.2 Методики розвитку мовних умінь молодших школярів при роботі над твором

Висновок

Список літератури


Введення


Актуальність дослідження. Практична мета навчання російській мові передбачає оволодіння учнями двома видами комунікації - усною мовою і письмовій.

Проблема формування зв'язного мовлення школярів в початкових класах є однією з провідних в курсі російської мови. Дослідження психологів і педагогів показали, що оптимальним шляхом розвитку зв'язного мовлення молодших школярів є такий, при якому навички зв'язного мовлення формуються спочатку як система усвідомлених дій. У результаті спеціальних вправ відбувається їх автоматизація.

Таким чином, проблема розвитку зв'язного мовлення молодших школярів є актуальною, це і визначило вибір теми нашого дослідження.

Мета нашої дослідницької роботи є обгрунтування розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором.

Для реалізації даної мети необхідно вирішити декілька логічно-взаємопов'язаних завдань:

вивчити наукову, науково-методичну літературу з досліджуваної проблеми;

розкрити сутність, зміст мовних умінь;

визначити умови формування зв'язного мовлення молодшого школяра;

розробити рекомендації, спрямовані на вдосконалення мовних умінь молодших школярів при роботі над твором.

Об'єктом дослідження є процес формування мовленнєвих умінь молодших школярів.

Предмет дослідження - робота над твором як умова формування мовленнєвих умінь молодшого школяра.

Теоретична значимість даної роботи полягає в тому, що її результати можуть сприяти успішному навчанню російській мові у початковій школі, а також вирішенню багатьох проблем, пов'язаних з навчанням дітей російській мові. Практична цінність полягає в тому, що ці методичні рекомендації та багато завдання й вправи може бути застосовані вчителями російської мови в початковій школі.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.


Глава I. Психолого-педагогічні основи розвитку зв'язного мовлення молодших школярів при роботі над твором


. 1 Вікові особливості молодшого школяра та їх урахування у роботі з розвитку зв'язного мовлення


Кожен вік є якісно особливий етап психічного розвитку та характеризується безліччю змін, складові в сукупності своєрідні структури особистості дитини на даному етапі його розвитку. У молодшому шкільному віці існують специфічні особливості формування різних дій, зокрема дій контролю і самоконтролю.

Характеризуючи навчальну діяльність психологи (Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, О. М. Леонтьєв та ін.) підкреслюють, що її метою є придбання нових знань; при цьому навчальну діяльність і процес придбання знань можна ототожнювати: знання можуть бути отримані в процесі практичної діяльності. Тільки тоді, коли людина усвідомлено ставить перед собою мету - навчитися тому, чого він раніше не знав або не вмів, процес отримання знань стає навчальною діяльністю.

В.В. Давидов підкреслює: метою навчальної діяльності має бути засвоєння системи теоретичних понять як форми суспільного досвіду, і поза нею цей досвід не стає надбанням людини. Але система знань може бути повноцінно засвоєна тільки за умови, що розвиток мислення досягає певного рівня узагальненості, набуває теоретичний характер. Вирішення навчальних завдань неможливе без сформованості пізнавальних процесів в цілому, в тому числі диференційованого сприйняття, що дозволяє спостерігати об'єкти, явища і виділити в них ті чи інші властивості; без володіння логічними операціями, способами цілеспрямованого запам'ятовування матеріалу і т.д.

Зв'язкова мова як необхідна складова вміння вчитися може бути сформована засобами навчальної діяльності.

О...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках російської мови
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мов ...
  • Реферат на тему: Розвиток зв'язного монологічного мовлення у молодших школярів з порушен ...
  • Реферат на тему: Методи розвитку діалогічного мовлення у дітей дошкільного віку, як засіб фо ...
  • Реферат на тему: Особливості розвитку зв'язного мовлення у дітей молодшого шкільного вік ...