Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Соціально-психологічні умови успішної адаптації дітей молодшого шкільного віку до навчальної діяльності

Реферат Соціально-психологічні умови успішної адаптації дітей молодшого шкільного віку до навчальної діяльності


Тема курсової роботи:

Соціально-психологічні умови успішної адаптації дітей молодшого шкільного віку до навчальної діяльності


Зміст


Введення

Глава I. Теоретичне обгрунтування проблеми адаптації дітей молодшого шкільного віку до навчальної діяльності

.1 Сутність та основні характеристики адаптації

.2 Особливості адаптації молодших школярів

.3 Соціально-педагогічна діяльність по адаптації до школи

Глава II. Експериментальні дослідження адаптації дитини в початковій школі

.1 Діагностика адаптації дітей молодшого шкільного віку

.2 Аналіз результатів дослідження

.3 Методичні рекомендації щодо поліпшення адаптації дітей у класі

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення


Школа - це новий етап у житті дитини, виникнення нової соціальної ролі (школяр), у зв'язку з якою з'являються нові вимоги і правила, які контролює учитель. Перед дитиною стоїть завдання успішного оволодіння навчальною діяльністю. Процес освоєння нової ролі і є адаптацією.

Адаптація в біологічному сенсі - пристосування будови і функцій організму до умов середовища.

Психологічний аспект адаптації - пристосування людини як особистості до існування в суспільстві відповідно до вимог цього товариства і з власними потребами, мотивами та інтересами. Процес активного пристосування індивіда до умов соціального середовища називається соціальною адаптацією.

Цією проблемою займалися багато вчених: Битянова М.Р., Божович Л.І., Венгер А.Л., Гуткіна Н.І., Дубровіна І.В., Ельконін Д.Б., Мухіна В.С., Коломінський Я.Л., Драгонова Т.В., Люблінська А.А., Кузьменко Т.В., Ананьєв Б.Г., Андрєєва Г.М., Бальсевіч В.К., Дюгкейм Е., Залевський Г.В., Лубишева Л.І., Корель Л.В., Фомін Н.А. та ін.

Від адаптації дитини в початковій школі залежить вся його подальше життя: якщо не прищепити любов до навчальної діяльності, якщо не створити ситуацію успіху, не розвинути якості його особистості, якщо дитина не навчитися дружити і спілкуватися він втратить інтерес до навчання. Виправити цю проблему в середньому або старшому ланці набагато важче.

Об'єктом дослідження даного дослідження є соціально-психологічна адаптація дітей молодшого шкільного віку до навчання в школі.

Предметом дослідження є соціально-психологічні умови, що забезпечують процес успішної адаптації молодшого школяра.

Мета полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні соціально-психологічних умов процесу успішної адаптації дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання.

Гіпотезою дослідження: відповідно до метою, об'єктом і предметом дослідження ми припускаємо, що рівень соціально-психологічної адаптації дітей молодшого шкільного віку залежить від психологічної і соціальної готовності дитини.

Досягнення поставленої мети й перевірка гіпотези припускають вирішення наступних теоретичних і практичних завдань:

. Аналіз теоретичних джерел з проблеми адаптації школярів.

. Аналіз засобів і методів соціально-педагогічної діяльності по адаптації першокласників до школи.

. З'ясування факторів, що впливають на процес соціально-психологічної адаптації першокласників

. Організація та проведення дослідження

. Аналіз результатів дослідження

. Розробка методичних рекомендацій для збільшення рівня адаптації в класі

Методи дослідження:

. Визначення типу темпераменту (автор Гребньова В.В.)

. Методика «Будиночки»

. Проективна методика «Школа».

Організаційна база досліджень: дослідження проводилося на базі ваша школа і клас. У дослідженні взяли участь учні 1 «Б» класу. Загальна кількість піддослідних склало 18 чоловік.

Структура роботи:

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку. У тексті курсової роботи містяться 4 таблиці, 2 малюнка. Бібліографічний список містить 32 найменування джерел. Зміст роботи викладено на 45 сторінках.

У вступі дається коротка характеристика сучасного стану проблеми, обгрунтовується актуальність теми, описується ступінь її розробленості, формулюються об'єкт, предмет дослідження, мета, завдання, визначається гіпотеза, дається огляд методів дослідження.


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості адаптації часто хворіючих дітей молодшого шкільного віку до нав ...
  • Реферат на тему: Робота соціального педагога з соціальної адаптації дітей молодшого шкільног ...
  • Реферат на тему: Дослідження соціально-психологічної адаптації молодших підлітків до умов на ...
  • Реферат на тему: Особливості роботи соціального педагога з соціальної адаптації дітей сладше ...
  • Реферат на тему: Методика соціально-педагогічної діяльності з розвитку творчих здібностей ді ...