Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Стратегія розширення меж ринку мобільного провайдера Інтернет послуг (на прикладі ТОВ &Йота&)

Реферат Стратегія розширення меж ринку мобільного провайдера Інтернет послуг (на прикладі ТОВ &Йота&)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

Кубанського державного університету

Кафедра маркетингу та торгового справи
Дипломна робота

Стратегія розширення меж ринку мобільного провайдера Інтернет послуг (на прикладі ТОВ «Йота»)Роботу виконав Леус С.В

Факультет економічний

Спеціальність 080111 «Маркетинг»

Науковий керівник

канд. екон. наук, доцент Костецький А.Н

Нормоконтролер Костецький А.Н

Краснодар +2014

Введення


У сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому потрібно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективні стратегії і успішно управляти ними.

Вибір стратегії та її реалізація складають основну частину змісту стратегічного управління. У стратегічному управлінні стратегія розглядається як довгостроковий якісно визначений напрямок розвитку організації, що стосується сфери діяльності організації, засобів і форм її діяльності, системи взаємин усередині організації в навколишньому середовищі, що призводять організацію до її цілей. Якщо цілі організації визначають те, чого прагнути організація, то стратегія дає відповідь на питання, яким способом, за допомогою яких дій організація зуміє досягти своїх цілей в умовах конкурентного оточення. Таке розуміння стратегії виключає обмеженість у поведінці організації, оскільки стратегія, визначаючи напрям у бік кінцевого стану, залишає свободу вибору відповідно до мінливих ситуацією. Таким чином, актуальність обраної теми носить передовий характер на сьогоднішній день.

В економічній літературі проблемі розробки маркетингової стратегії приділено дуже багато уваги західними та російськими теоретиками і практиками. В основу дослідження покладено результати праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених.

Об'єктом дипломної роботи є ТОВ «Йота».

Предметом дипломної роботи є стратегія компанії Йота.

Мета дипломного проекту полягає в розробці маркетингової стратегії провайдера мобільних Інтернет послуг ТОВ «Йота». Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:

- проаналізувати теоретичні аспекти, визначити основні характеристики елементів маркетингової стратегії підприємства;

- проаналізувати основні фактори і методи, що впливають на розробку маркетингової стратегії;

- проаналізувати положення компанії на ринку послуг зв'язку та основний напрямок розвитку;

- провести аналіз і дати оцінку діяльності конкурентів;

- розробити якісно нову маркетингову стратегію підприємства адаптовану до сучасних умов ринку;

- розрахувати витрати і економічну ефективність реалізації запропонованих заходів.

Структура дипломної роботи складається з трьох частин: вступу, трьох розділів, висновків.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання роботи. Перша глава випускний кваліфікаційної роботи включає в себе теоретичні аспекти розробки маркетингової стратегії організації. У другому розділі описуються методичні аспекти розробки стратегії послуг Інтернет-провайдера мобільного доступу. У третьому розділі наведена характеристика підприємства ТОВ «Йота», охарактеризована особливість її позиціонування на ринку мобільного Інтернету в Росії, проведений ситуаційний аналіз компанії. У висновку наведено ключові висновки щодо подальшої діяльності щодо стратегії розширення меж ринку в області мобільного Інтернет доступу.


1. Теоретичні аспекти розробки маркетингової стратегії на підприємстві


1.1 Сутність і значення стратегічного маркетингу в умовах сучасного інформаційного перенасичення ринку


Термін «стратегічний маркетинг» вперше був введений американською компанією «Дюпон» і під ним малося на увазі не що інше, як організація маркетингової діяльності з орієнтацією не так на випускається підприємством товар або послугу, а з орієнтацією на потенційного споживача, заздалегідь певний сегмент ринку. Визначальною подією для процесу становлення стратегічного менеджменту як самостійної дисц...


сторінка 1 з 31 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості маркетингової стратегії на ринку товарів класу &люкс& (на прикл ...
  • Реферат на тему: Аналіз конкурентного середовища компанії: основні характеристики ринку, уча ...
  • Реферат на тему: Основні етапи розробки маркетингової стратегії
  • Реферат на тему: Формування маркетингової стратегії підприємства на основі методів сучасного ...
  • Реферат на тему: Комплексний аналіз маркетингової діяльності підприємства на ринку послуг