Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Інноваційні технології, які використовуються на заняттях в дошкільному закладі

Реферат Інноваційні технології, які використовуються на заняттях в дошкільному закладі

ЗМІСТ


I. Сучасні освітні технології ........................................ 5

1.1. Особистість як змістовне узагальнення вищого рівня ................. 5

1.2. Педагогічні технології ......................................................... 5

1.3. Поняття В«Педагогічні технології В».......................................... 6

1.4. Основні якості сучасних педагогічних технологій ............. 8

1.5. Класифікація педагогічних технологій ................................... 10

1.6. Опис і аналіз педагогічної технології .............................. 13

1.7. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу ............................................................... 14

1.8. Педагогіка співробітництва ........................................................ 15

1.9. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів ................................................................... 20

1.10. Ігрові технологи ................................................................. 20

1.11. Проблемне навчання .............................................................. 25

II. Технологія "Step by Step" ............................................................ 29

2.1. Інноваційна технологія Step by Step - шлях до демократизації

2.2. Місія програми .................................................................. 30

2.3. Інноваційна технологія Step by Step в дошкільних установах

2.4. Індивідуальні стилі пізнання ................................................ 32

2.5. Організація роботи в орієнтованої на дитину групі .............. 34

2.6. Загальне уявлення програми Step by Step ................................ 35

2.7. Створення предметного середовища ....................................................... 38

2.8. Роль вихователя під час роботи в центрах активності ......................... 39

Список використаної літератури ..................................................... 45

ВСТУП


Якщо виходити з того, що основними пріоритетами сьогодні виступає особистісно-орієнтоване взаємодія педагога з дитиною, вміння педагога прийняти і підтримати індивідуальність, інтереси та потреби дитини, розвинути його творчі здібності, то для виконання цих цілей найбільш підходить використання технології В«Step by StepВ» у роботі вихователя.

Творчий підхід до впровадження цієї технології сприяє:

- пошуку різноманітних методів і прийомів гуманізації навчання;

- принциповому переосмислення ролі вихователя і дитини в навчально-виховному процесі;

- створенню умов для організації навчального співробітництва у взаємодії В«Вихователь-дитинаВ». p> Конструктивістський, творчий підхід до реалізації основних напрямів Програми РК дозволяє з використанням даної технології постійно стимулювати дитину, розвивати його здібності, заохочувати його творчі прояви, викликати непідробний інтерес до процесу навчання.

Завдяки даній теми можна постійно перебувати у творчому пошуку, вдосконалювати наявні знання та пізнавати нове.

В даний час йде становлення нової системи освіти, орієнтованого на входження в світовий освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.

Відбувається зміна освітньої парадигми: пропонуються інший зміст, інші підходи, інше право, інші відносини, інша поведінка, інший педагогічний менталітет.

В· Зміст освіти збагачується новими процесуальними вміннями, розвитком здібностей оперированием інформацією, творчим вирішенням проблем науки та ринкової практики з акцентом на індивідуалізацію освітніх програм. p> В· Традиційні способи інформації - усна і письмова мова, телефонія та радіозв'язок поступаються місце комп'ютерним засобам навчання, використанню телекомунікаційних мереж глобального масштабу.

В· Найважливішою складової педагогічного процесу стає особистісно-орієнтоване взаємодія вихователя з дітьми.

В· Особлива роль відводиться духовному вихованню особистості, становленню моральності Людини. p> В· Намічається подальша інтеграція освітніх чинників: дитячого садка, школи, сім'ї, мікро-і макросоциума.

В· Збільшується роль науки у створенні педагогічних технологій, адекватних рівню суспільного знання.

У психолого-педагогічному плані основні тенденції вдосконалення освітніх технологій характеризуються переходом:

В§ від вчення як функції запам'ятовування до навчання як процесу розумового розвитку, що дозволяє використовувати засвоєне;

В§ від чисто асоціативної, статичної моделі знань до динамічно структурованим системам розумових дій;

В§ від орієнтації на усередненого учня до ди...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: STEP і GAP аналіз
  • Реферат на тему: Освіта як синтез виховання і навчання: інноваційні педагогічні технології
  • Реферат на тему: Педагогічні технології навчання інформатики у вищій школі
  • Реферат на тему: Інноваційні технології навчання англійської мови та їх Вплив на навчально-в ...
  • Реферат на тему: Технологія дистанційного навчання: поняття, ознаки, переваги та недоліки. ...