Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Бухгалтерський облік на ЗАТ "Центр водних технологій"

Реферат Бухгалтерський облік на ЗАТ "Центр водних технологій"

ЗМІСТ


1. Загальні положення

2. Організація бухгалтерського обліку

2.1 Облік основних засобів та нематеріальних активів

2.2 Облік виробничих запасів

2.3 Облік праці та заробітної плати

2.4 Облік продукції, робіт і послуг та їх реалізації

2.5 Облік грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій

2.6 Облік фінансових результатів

2.7 Облік фондів і резервів

2.8 Бухгалтерська звітність

3. Організація контролю

Висновок

Список використаних джерел


1. Загальні положення


ЗАТ В«Центр водних технологій В» має відокремлене майно, самостійний баланс, печатку, штампи, фірмові бланки, товарний знак, розрахункові та інші рахунки в іноземній валюті у ВАТ В«Банк Москва Мінськ В». p> Місцезнаходження Підприємства: 220037, Республіка Білорусь, місто Мінськ, вулиця Ботанічна, будинок 5а-101. Підприємство було створено з метою надання послуг у сфері торгівлі.

Основним видом діяльності ЗАТ В«Центр водних технологій В» є оптова торгівля водоочисним і газоотопітельним обладнанням.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно, Типового плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого постановою Мінфіну РБ від 30.05.2003 № 8 згідно із Законом РБ В«Про бухгалтерський облік і звітностіВ» від 18.10.1994 № 3321-ХП (в ред. Закону РБ від 25.06.2001 № 42-3), наказом директора від 03.01.2008 № 1 В«Про облікову політику підприємства на 2008 рік В». Розроблено і введено в дію робочий план рахунків, в якому передбачені аналітичні рахунки для ведення податкового обліку нормованих витрат.

У бухгалтерії згідно штатним розкладом працює 3 людини, головний бухгалтер і два бухгалтера в підпорядкуванні.

Первинні облікові документи складаються за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації. Оформлення господарських операцій, по яких не передбачені типові форми первинних облікових документів, здійснюється за формам документів, розробленим і поміщеним у Робочий альбом форм документів.

Первинні облікові документи створюються в організації виконавцями і надходять до бухгалтерії в Відповідно до затвердженого графіка документообігу.

Організацією застосовується автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку із застосуванням програми В«1С: Бухгалтерія 7.7В» і використанням типових проведень передбачених у ній.

Бухгалтерський облік в ЗАТ В«Центр водних технологій В» ведеться головним бухгалтером, посада якого передбачена штатним розписом. Відповідно до посадової інструкції на головного бухгалтера покладено також відповідальність за внутрішній контроль на підприємстві. p> Важливим моментом є твердження облікової політики підприємства. Відповідно до діючого Положення по бухгалтерського обліку В«Облікова політика організаціїВ», затвердженим постановою Мінфіну від 17.04.2002 р. № 62 та законодавством Республіки Білорусь головним бухгалтером (бухгалтером) організації формується облікова політика і затверджується її керівником.

Облікова політика являє собою вибір організацією певних способів ведення і організації бухгалтерського обліку, виходячи з встановлених правил і особливостей діяльності в конкретних умовах господарювання.

Так, в обліковій політиці ЗАТ В«Центр водних технологій В» обговорюються наступні моменти.

Керівництво бухгалтерським обліком підприємства покладається на головного бухгалтера підприємства, вказівки і розпорядження якого з питань дотримання правил ведення обліку, оформлення та подання для обліку необхідних документів і відомостей є обов'язковими для всіх структурних підрозділів та працівників підприємства.

Право першого підпису фінансових документів залишається за директором, другий за головним бухгалтером. Право підпису документів з відвантаження ТМЦ покладається на фахівців бюро збуту.

На підставі типового плану рахунків з урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства розробляється і ведеться робочий план рахунків з розбивкою по субрахунках.

У рамках керівництва бухгалтерським обліком підприємства директор призначає інвентаризації майна та фінансових зобов'язань відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених Мінфіном 5.12.1995 № 54. Проведення інвентаризації майна обов'язково в наступних випадках: при зміні власника або реорганізації підприємства; при ліквідації підприємства; перед складанням річної звітності; при зміні керівника підприємства або іншої матеріально відповідальної особи; при встановленні фактів розкрадання, інших зловживань майнового характеру, псування, втрати майна або за інших причин (пожежа, стихійне лихо); за рішенням контролюючих судових та інших уповноважених на те органів.

Обов'язкову щорічну інвентаризацію статей балансу прово...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: План рахунків бюджетного обліку. Облік фінансових активів
  • Реферат на тему: Облік виробничих запасів. Рахунки бухгалтерського обліку
  • Реферат на тему: Облікова політика підприємства та організація бухгалтерського обліку на при ...
  • Реферат на тему: Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерсько ...