Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Застосування ефективних систем оплати праці працівників підприємства

Реферат Застосування ефективних систем оплати праці працівників підприємства

Введення


Заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально - економічного життя кожної країни, колективу, людини. Високий рівень заробітної плати може зробити благотворний вплив на економіку в цілому, забезпечуючи високий попит на товари і послуги. І, нарешті, висока заробітна плата стимулює зусилля керівників підприємств дбайливо використовувати робочу силу, модернізувати виробництво.

Праця, як вважає сучасна економічна наука, є найважливішою частиною економіки - він, одночасно, товар (працівник продає свою працю, створюючи нову якість і додаткову кількість матеріальних цінностей) і причина появи доданої вартості, так як предмети і матеріали при додатку до них праці стають дорожчими. За визначенням фахівців - соціологів праця є категорією не тільки економічної, а й політичної, так як зайнятість населення та ефективність праці відіграють важливу роль у розвитку суспільства.

Звідси і виникає необхідність оцінити і оплатити працю у всіх його проявах, включивши потім витрати на оплату праці в рамках встановлених державою законів у вартість продукції.

Ринкові відносини викликали до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і вкладів членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

В даний час одним із завдань, що стоїть перед ТОВ «Ревдінскій Хліб», є реформування системи оплати праці персоналу.

Необхідність зміни системи оплати праці обумовлено тим, що: в останні роки спостерігається постійне зростання частки фонду заробітної плати в собівартості, притому, що рівень оплати праці підприємства нижче, ніж у конкурентів, а собівартість - вище.

Існуюча система оплати праці не дозволяє забезпечити достатній рівень мотивації персоналу, що призводить до недостатньої продуктивності.

Стимулююча функція заробітної плати також не дозволяє підприємству проводити зважену кадрову політику. Високий рівень плинності кадрів.

Таким чином, предметом дослідження послужить організація оплати праці підприємства.

Метою даної дипломної роботи є проведення дослідження системи оплати праці на хлібокомбінаті, аналіз діючої системи оплати праці та її вдосконалення, з'ясування недоліків і пропозицію раціонального варіанту системи формування та використання фонду оплати праці і виплат соціального характеру.

Актуальність даної теми обумовлена ??тим, що особлива, центральна роль у структурі доходів працівника належить заробітній платі. Вона і в даний час і в найближчі роки залишається для переважної більшості трудящих основним джерелом доходів, а значить заробітна плата і в перспективі буде більш потужним стимулом підвищення результатів праці і виробництва в цілому.

Крім того, політика в області оплати праці є складовою частиною управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, так як заробітна плата є одним з найважливіших стимулів у раціональному використанні робочої сили.

Для здійснення цієї мети необхідно виконати наступні завдання:

Визначити сутність категорії заробітної плати, розглянути основні принципи організації та регулювання оплати праці, структуру і склад фонду заробітної плати, варіанти мотивації персоналу.

- Розглянути методи формування фонду оплати праці і проаналізувати метод, застосовуваний в даний час в ТОВ «Ревдінскій Хліб».

- Розглянути існуючу систему оплати праці, порядок нарахування деяких видів заробітної плати і те, як ці форми і системи застосовуються на обстежуваному підприємстві.

- Запропонувати систему оплати праці (формування та використання коштів на оплату праці), з урахуванням усунення недоліків, виявлених на попередніх етапах аналізу, а також запропонувати варіант оптимізації чисельності персоналу до необхідного рівня.

Оцінити ефективність зміни системи оплати праці на підприємстві.


1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ


1.1 Заробітна плата і її складові частини


Оплата праці - система відносин, пов'язаних із забезпеченням встановлення і здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів, іншими нормативними правовими актами, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами та трудовими договорами.

Згідно ст. 130 ТК РФ основними складовими системи державних гарантій з оплати праці працівників є:

- величина мінімального розміру оплати праці в Російській Федерації.

Мінімальна ...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності систем оплати праці на підприємстві ТОВ "Будбізнес ...
  • Реферат на тему: Аналіз оплати праці та використання фонду заробітної плати (на прикладі ТОВ ...
  • Реферат на тему: Аналіз показників продуктивності праці працівників та фонду оплати праці на ...
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з оплати праці та аналіз продуктивності праці на прикладі ...