Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Кореляційний аналіз та аналіз динамічних рядів

Реферат Кореляційний аналіз та аналіз динамічних рядів

Федеральне агентство з освіти РФ

Казанський державний архітектурно-будівельний університет

Кафедра економіки і підприємництва в будівництві
Курсова робота

З дисципліни Статистика


Казань +2013

Зміст


Введення

. Кореляційний аналіз

. 1 Побудова рядів розподілу

. 2 Побудова поля кореляції

. 3 Побудова кореляційної таблиці

. 4 Розрахунок і побудова емпіричної лінії регресії

. 5 Розрахунок і побудова теоретичної лінії регресії

. Визначення показників варіації

. 1 Групова дисперсія

. 2 Середня з групових

. 3 Межгрупповая дисперсія

. 4 Загальна дисперсія

. 5 Середнє квадратичне відхилення

. 6 Показник варіації

. 7 Аналіз виконаних розрахунків і висновок

. Аналіз динамічних рядів

. 1 Визначення даних для третіх динамічного ряду за двома вихідними даними

. 2 Встановлення виду ряду динаміки

. 3 Визначення середнього рівня динаміки

. 4 Визначення показників зміни рівня ряду динаміки

. 5 Визначення середнього абсолютного приросту

. 6 Визначення середньорічних темпів зростання і приросту

. 7 Графічне зображення показників динамічних рядів

. 8 Аналіз отриманих показників динамічних рядів

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Метою курсової роботи є виконання двох послідовно виконуваних розділів:

1. Кореляційний аналіз;

2. Аналіз динамічних рядів.


Вихідні дані для виконання курсової роботи

1234567891011Об'ем СМР виконаний власними силами, тис. руб.Y1100108109118149152153160165170180Среднегодовая вартість основних виробничих фондів, тис. руб.X1707683120122112116115119126130

1. Кореляційний аналіз


. 1 Побудова рядів розподілу


Для кореляційного аналізу залежності результативної ознаки y від факторного ознаки x необхідна статистична обробка даних. Спочатку систематизація статистичного матеріалу проводиться за величиною досліджуваного ознаки в порядку зменшення чи збільшення, тобто необхідно провести ранжування рядів розподілу.

При побудові інтервального ряду розподілу визначається величина інтервалу i, що обчислюється за формулою:де Rmax і Rmin - максимальне і мінімальне значення змінної; - число інтервалів.

Для виконання кореляційних розрахунків інтервальні ряди розподілу необхідно представити в дискретної формі.

У зв'язку з цим замість розмірності інтервалів приймаються їх центральні значення, які як середні арифметичні величини початку і кінця інтервалів.

Побудуємо інтервальні ряди розподілу за накладними витратами і чисельності робітників. Задаємося числом інтервалів n=10


Початкова межа першого інтервального ряду дорівнюєДля обсягів смрнижня межа 1 інтервалу:


- 4=96 тис. руб.


верхня межа 1 інтервалу:


+ 8=104 тис. руб.


Для середньорічний стоїмонижня межа 1 інтервалу:


- 3=67 тис. руб.


верхня межа 1 інтервалу:


67 + 6=73 тис. руб.


Інтервальний ряд за функціональною ознакою (обсяг смр):


- 104; 104 - 112; 112 - 120; 120 - 128; 128 - 136; 136 - 144; 144 - 152; 152 - 160; 160 - 168; 168 - 176; 176 - 184.


Інтервальний ряд по факторному ознакою (середньорічна вартість основних вироб. фондів):


- 73; 73 - 79; 79 - 85; 85 - 91; 91 - 97; 97 - 103; 103 - 109; 1...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз динамічних рядів і побудова рівняння множинної регресії
  • Реферат на тему: Ознаки побудови ряду розподілу. Визначення структури фондів найбільших муз ...
  • Реферат на тему: Аналіз рядів розподілу
  • Реферат на тему: Дослідження динамічних рядів значень економічних показників
  • Реферат на тему: Економічне Значення рядів розподілу